Zdravotný stav našich dávnych predkov si podľa niektorých názorov často idealizujeme. Skutočne netrpeli na chronické ochorenia či rakovinu a iné neduhy?

Ale, samozrejme, že trpeli. Aj rakovinou, aj leprou, dnou, tuberkulózou a ďalšími chorobami. V archeológii je komplikácia v tom, že zdravotný stav jedincov môžeme indikovať takmer výlučne na základe kostí, ale v prípade, že jedinec umrel skôr, ako sa u neho stihlo ochorenie na kostiach prejaviť, bez špeciálnych analýz nie je možné ho odhaliť. Volá sa to osteologický paradox - že vlastne jedinci, ktorí sa nám javia ako najzdravší, lebo na ich kostiach nepozorujeme nijaké anomálie, mohli byť v podstate tí zdravotne najslabší, lebo neprežili dostatočne dlho, aby sa u nich ochorenie osteologicky prejavilo.

Keď ste sa začali venovať výskumu zdravotnému stavu dávnych populácií, narazili ste pri svojom výskume na niečo, čo vás osobne prekvapilo? 

Vždy ma prekvapí, ako sa vie ľudské telo vyrovnať takmer s čímkoľvek. Videla som jedinca, ktorému „vybehla“ stehnová kosť z bedrového kĺbu a už tak ostala. Zrejme mu ju nikto nevedel dať naspäť. A telo si s tým poradilo - pôvodný bedrový kĺb sa zmenšil, akoby uzavrel, a nový sa vytvoril okolo hlavice stehnovej kosti tam, kde sa posunula. Ďalším zaujímavým prípadom bola lebka, ktorej chýbala takmer celá ľavá polovica mozgovne. Jednoducho diera ako hrom. Ale okraje otvoru boli úplne zhojené, to znamená, že jedinec žil ešte dlho po tom, ako k zraneniu došlo. Prekvapilo ma tiež, v akom stave dokázali niektorí ľudia žiť a dlhé roky fungovať. Napríklad s už spomínaným zranením bedrového kĺbu alebo so zubnými kazmi. Viete si predstaviť, ako to muselo bolieť?

Aké zdravotné „neduhy“ trápili ľudí bronzovej doby na našom území najčastejšie?

Vyzerá to tak, že najväčším „neduhom“ bolo násilie a fyzicky náročné aktivity, pravdepodobne v súvislosti s obchodnými či výbojnými výpravami. Ľudia bronzovej doby často trpeli zubnými problémami, napríklad aj v dôsledku toho, že používali zuby ako pracovný nástroj, podľa všetkého najmä muži. A možno aj preto, že už poznali aj medovinu, a sladké zdraviu ústnej dutiny, ako vieme, veľmi neprospieva.

Na čo by ste sa vo svojom výskume chceli zamerať v najbližších rokoch?

Najbližšie máme s kolegyňou plán zamerať sa na deti a ich úlohu a život v pravekých spoločnostiach. O tejto zložke pravekých komunít nám totiž stále veľa informácií chýba. Rady by sme využili to, že v súčasnosti máme oproti minulosti k dispozícii oveľa väčšie množstvo analýz.