„V roku 1580 tam, kde je dnes novozámocké námestie, dostavali veľkú protitureckú pevnosť v tvare šesťcípej hviezdice. Mala šesť bášt, dve brány a rozprestierala sa na ploche okolo 26 hektárov. Všetky bašty boli prepojené podzemnými chodbami, vraví sa, že tajné chodby odtiaľto viedli až do Komárna, ale to určite nie je pravda. V múroch pevnosti vyrástol najskôr Františkánky kostol a kláštor, ktoré v roku 1631 vysvätili, potom, v roku 1584 aj farský kostol. Tie pevnosť prežili,“ rozpráva Alexander Strba, miestny historik, ktorý vraví, že ak je niekomu ľúto, že pevnosť neexistuje, tak je to on.

Nové Zámky
Nové Zámky
Zdroj: Július Dubravay

Ukázal nám kryptu, kde pochovávali mníchov i svetské osobnosti, ukázal miesto, kadiaľ zrejme do podzemia spúšťali rakvy a nakoniec aj podzemnú kaplnku, kde sa zrejme konali pohrebné obrady. Podzemný svet mesta, ktoré cez vojnu celkom zmenilo svoju tvár – hovorí sa, že po Drážďanoch bolo druhým najzbombardovanejším mestom v celej Európe.

Nové Zámky
Nové Zámky
Zdroj: Július Dubravay

Mŕtvi v podzemí však prežili. Truhly v peciach, miestach v múroch, kam ich zasunuli a zamurovali. Kým sa k nim v päťdesiatych rokoch minulého storočia nedostali vykrádači hrobov… Memento moris, pamätaj na smrť!

Nové Zámky
Nové Zámky
Zdroj: Július Dubravay

Pokračovanie na ďalšej strane.