V auguste 1968 sa po tajnom hesle Vltava 666 spustila operácia Dunaj. V praxi to značilo inváziu armád komunistických krajín do Československa. Ibaže zbraňou okupantov neboli len tanky, samopaly, transportéry a vojenské lietadlá. V Moskve okrem toho spustili dezinformačnú kampaň plnú výmyslov, nad ktorými sa občas zastavuje rozum. Neváhali využiť americké zbrane z druhej svetovej vojny, podhodené dôkazy, ba aj filmové atrapy. Kampaň dopĺňali akcie sovietskej tajnej služby KGB, ktorá sa nebála ani vrážd. Historik Daniel Povolný objavil niektoré dosiaľ neznáme fakty o pozadí okupácie, od ktorej nás delí okrúhlych päťdesiat rokov.

Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.
Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.
Zdroj: Archív

Neznáme fakty

„Pri udalostiach z augusta 1968 nešlo primárne o ozbrojený zásah, Sovieti chceli, aby obrodný proces v Československu zastavili naši najvyšší predstavitelia sami. Až keď sa celý nátlak míňal účinkom, rozhodli sa, že siahnu po ozbrojenom zásahu. A okrem politického a vojenského nátlaku používali podvrhnuté ‚dôkazy‘ o kontrarevolúcii, ktoré využívala sovietska strana v rámci dezinformačnej kampane. Jej zámerom bolo presvedčiť občanov, že situácia v Československu je zlá a že treba podporiť ‚zdravé‘ sily, aby nastolili poriadok.“

Historik Daniel Povolný je autorom novej publikácie Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968, v ktorej okrem iného odkrýva úlohu komunistických tajných služieb a sovietskej dezinformačnej kampane spojenej s inváziou do Československa.

Ako keď napríklad krátko pred okupáciou bratia Rusi ustavične kontrolovali naše hranice so Západom v presvedčení, že tadiaľ musia predsa prúdiť americké vojská a zbrane pre kontrarevolucionárov. Tak vo svojom slovníku označovali prakticky každého nedogmatického komunistu. A hoci nikoho neobjavili, vojenské velenie napokon prišlo s tromfom: cez hranice k nám naozaj prúdia kolóny zakrytých nákladných áut so značkami US Army! Prúd automobilov prichádzal presne tak, ako to hlásili správy KGB, zásobujúce dezinformáciami aj vlastné armádne špičky. Fotografie a senzačná správa sa rozleteli do sveta.

Sovietske objavy: Stali sa zdrojom vtipov a karikatúr v tlači.
Sovietske objavy: Stali sa zdrojom vtipov a karikatúr v tlači.
Zdroj: Archív DP

Až na taký detail, že išlo o techniku pre historický film Most pri Remagene, ktorý práve u nás natáčali. Pre film z čias Tretej ríše využili filmári most cez Vltavu neďaleko Prahy a okrem amerických si v ňom zahrali viacerí československí herci. Na dezinformáciu stačili filmové atrapy, tanky z vojny a iná vojensky prakticky nepoužiteľná technika. „Naša strana sa proti tomu ohradila, že ide len o natáčanie filmu, ale to bolo tak všetko, čo s tým mohla urobiť,“ konštatuje Daniel Povolný.

Špióni, fámy, dezinformácie

Príhoda s vojnovým filmom je však nič oproti spravodajským hrám, ktoré u nás Sovieti spustili. Činila sa KGB aj vojenská rozviedka, na dezinformačných akciách sa navyše podľa zistení Daniela Povolného podieľali východonemeckí a poľskí tajní. Okrem toho Sovieti mali u nás domácich kolaborantov, veď, ako sa vyjadril najvyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Leonid Brežnev, v Moskve vedia o dve hodiny, čo sa stalo v Československu - pričom práve dve hodiny bol časový rozdiel medzi Prahou a Moskvou. Zámerom bolo preniknúť do „nepriateľských“ štruktúr a diskreditovať reformné aktivity, takisto sa sovietske tajné služby snažili vyprovokovať novinárov, aby písali a vydávali antisocialistické správy, čím by sa dalo „potvrdiť“ angažovanie Západu aj diskreditácia slobodnej tlače, nad ktorou len nedávno zrušili cenzúru. Dokonca nemožno vylúčiť, že KGB plánovala vykonať na 9 - 11 ľuďoch „zvláštne úlohy“, čo značilo, že by zavraždili sovietske manželky našich občanov a vraždu by zvalili na kontrarevolucionárov.

Propaganda: Okupanti ju šírili letákmi s množstvom gramatických chýb aj v časopise Zprávy.
Propaganda: Okupanti ju šírili letákmi s množstvom gramatických chýb aj v časopise Zprávy.
Zdroj: ARCHÍV

Častou témou sovietskej dezinformačnej kampane a propagandy bolo odhaľovanie „tajných skladov zbraní kontrarevolucionárov“. Diskreditácia vyvrcholila 12. júla 1968, teda mesiac a pol pred príchodom okupantov, nálezom piatich vakov zbraní v okrese Karlove Vary, ktoré tam nastrčila samotná KGB. Neskôr počas rokovaní našej delegácie so sovietskou stranou v Čiernej nad Tisou už československí predstavitelia vedeli, že ide o podvrh a provokáciu zo strany Sovietskeho zväzu, no medzitým stihol vyjsť v moskovskej Pravde senzačný článok o celom zbrojnom sklade... „Vaky našli na základe anonymného telefonátu,“vysvetľuje Daniel Povolný, „ale rozbehlo sa štandardné kriminalistické vyšetrovanie. Tento ‚objav‘ asi súvisel s tvrdením Sovietov o ‚odkrytosti‘ československých hraníc so Západom, na čo sa sťažovali. Zo Západu prichádzalo oveľa viac turistov, ale aj cudzincov, ktorí chceli využiť atmosféru uvoľnenia, navštíviť známych, ktorých dvadsať rokov nevideli - Sovieti v nich však videli hlavne špiónov.“

Ďalšou fámou bolo údajné celonárodné povstanie, ktoré malo u nás vypuknúť 26. augusta. Pointa bola jednoduchá: Netrpezlivosť občanov čakajúcich na návrat československých predstaviteľov unesených do Moskvy si okupanti vysvetlili ako predzvesť pripravovanej „vzbury“. Takže opäť sa objavovali tajné zbrane.

Kde udělali soudruzi chybu?

Propagandu a dezinformácie okupanti púšťali aj do éteru. Nehorázne bludy šírila okupačná vysielačka Vltava z východného Nemecka a typická bola pre ňu úbohá úroveň obsahu, klamstvá o „bratskej internacionálnej pomoci“ a anonymní hlásatelia so zlou češtinou a slovenčinou. Masovo sa kolportovali rôzne letáky, ktorých spoločným menovateľom boli opäť lži a množstvo pravopisných chýb, no hlavným ťažiskom okupačnej propagandy bol časopis Zprávy, ktorý slúžil dezinterpretáciám udalostí v Československu, ostro útočil proti demokratizačným snahám a priestor v ňom dostávali kolaboranti so sovietskou mocou. Jeho obsah verejnosť pohoršoval a jeho zákaz figuroval aj v jednej z požiadaviek Jana Palacha, ktorý sa upálil práve na protest proti plazivému návratu klamstiev a cenzúry.

Propaganda z Moskvy bola masívna, no dopúšťala sa mnohých prešľapov a trápností. Napríklad pri spomenutých objavených batohoch so zbraňami. Bolo v nich 20 samopalov Thompson s nábojmi i so zásobníkmi a 30 pištolí Walther. Analýza československého Kriminalistického ústavu preukázala, že pochádzajú z druhej svetovej vojny a nedávno sa z nich strieľalo. Samopaly Thompson totiž dostali Rusi ako pomoc od Spojencov ešte počas vojny. A predovšetkým, v jednom z vakov našli nápis v azbuke a rozbor potvrdil, že použitá konzervačná vazelína, ktorou boli namazané údajne „západniarske“ zbrane - bola sovietska.

Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.
Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.
Zdroj: Archív

Podobné objavy „skladov zbraní“ prichádzali aj po okupácii, keď slúžili na potvrdenie oprávnenosti invázie, okrem zbraní nachádzali rádiostanice a rôzny vojenský materiál určený vraj pre sabotérov a kontrarevolucionárov, hoci často išlo, paradoxne, o zbrojnice Ľudových milícií, tejto „ozbrojenej pästi“ tvorenej oddanými straníkmi. Nečudo, že tieto objavy sa stali zdrojom vtipov a karikatúr v tlači.

Človek sa nevdojak pýta

Kde udělali soudruzi chybu? Nebola takáto lacná propaganda podceňovaním československej verejnosti? „Ja osobne by som Sovietov takto nepodceňoval, pretože sa na vec pozeráme s odstupom päťdesiatich rokov. Ak sa neotvoria archívy ruských spravodajských služieb, nespoznáme ani všetky detaily,“ nazdáva sa historik. „Na druhej strane, určité podcenenie odolnosti československých občanov proti dezinformáciám aj dôslednosti našich vyšetrovateľov je celkom evidentné. Možno to súvisí s tým, že Sovieti použili metódy, ktoré asi dobre fungovali v Sovietskom zväze, ale neadaptovali ich na naše pomery.“

Vymieľanie mozgov vtedy aj dnes: Absurdít bolo počas okupácie toľko, že by podľa historika možno stačili na jednu knihu. Napríklad, keď sovietska propaganda prinášala fotografie mladých „kontrarevolucionárov“ so zbraňami, ktoré im sama strčila do rúk. Využila aj neschopnosť vojakov nedostatočne pripravených riadiť vojenskú techniku - skutočnosť, že tank zišiel z cesty, nevybral zákrutu alebo spadol z mosta, vysvetlili tak, že havárie boli schválne - aby sa vyhli deťom, ktoré im do cesty nastrčili kontrarevolucionári.

Batoh: Našli ho 12. júla 1968 a údajne v ňom boli zbrane zo Západu, dnes ho môžete vidieť v Múzeu Polície Českej republiky.
Batoh: Našli ho 12. júla 1968 a údajne v ňom boli zbrane zo Západu, dnes ho môžete vidieť v Múzeu Polície Českej republiky.
Zdroj: Archív DP

Nejde len o minulosť, z výpovedí bývalých sovietskych vojakov a dôstojníkov z čias okupácie vyplýva, že nejeden je dodnes hlboko presvedčený, že konal správne a že v Československu sa chystal prevrat. Podľa znalcov je dôvodom najmä fakt, že vymieľanie mozgov bolo v Sovietskom zväze intenzívne po celé desaťročia a tamojšia spoločnosť žila v tuhom ideologickom vákuu bez potreby kriticky myslieť. Následky pretrvávajú aj v 21. storočí - bývalí ruskí účastníci invázie veria aj v tajné sklady zbraní a nezdá sa im zvláštne, že ich nachádzali v skladiskách vnútri budov v Prahe, ktoré sami okupanti nepretržite strážili.

V dnešnom Rusku, ktorému vládne bývalý dôstojník KGB Vladimir Putin, prichádza opäť k manipuláciám a okupácia sa opisuje ako bratská pomoc. „Ja osobne by som nepoužíval slovo opäť,“ podotýka Daniel Povolný. „V skutočnosti totiž prezentácia udalostí z augusta 1968 v Ruskej federácii stále vychádza z obrazu udalostí z čias Sovietskeho zväzu. Bratská pomoc tam trvalo prevažuje, iba to možno v posledných rokoch znova vnímame s väčšou citlivosťou.“

Ako poníma historik tieto dez­informácie z ruskej strany? „Z pohľadu historika je propaganda a dezinformácie už pár tisícročí štandardným druhom ‚výzbroje‘ väčšiny štátov a rôznych záujmových skupín. Ide len o to, ako a v akej kvalite ich vedia používať. Podobne je to s úspechom - nielen - ruskej propagandy. Pre historikov je ešte príliš skoro, až s odstupom niekoľkých desaťročí sa ukáže, či bol jej úspech trvalý, alebo len dočasný - tak ako napríklad pobyt sovietskych vojsk v Československu.“

Prečítajte si tiež: