Katarína Zavacká, historička práva

?

Dúfam, že kým toto číslo časopisu vyjde, tak už na tom správnom mieste bude.

Katarína Zavacká
Zdroj: archív