Béla Bugár, bývalý politik

NIE

Momentálne prehrávame všetci, lebo namiesto intenzívneho boja proti pandémii sa vláda zaoberá riešením vnútorného napätia.

Béla Bugár
Zdroj: MIROSLAV MIKLAS