Netaja to

„Obaja pochádzajú z tej istej obce, poznajú sa, ale rozhodne odmietame tvrdenie, že táto skutočnosť bola dôvodom, aby mesto oslovilo práve uvedenú právnickú kanceláriu,“ píše vo svojom stanovisku hovorkyňa mesta Iveta Palečková.

Iba pripomíname, že Michalovce podpísali so spoločnosťou Medipark Košice zmluvu na výstavbu parkovacieho domu v centre mesta v čase, keď bolo parkovanie v meste spoplatnené. Lenže necelé dva roky spoločnosť od úmyslu ustúpila, pretože mesto zrušilo platenie parkovného. Dôvodom bolo oživenie života v centre mesta.

Vraj nemajú dosť právnikov

Spoločnosť Medipark, ktorej korene v tom čase siahali až na Panamu, obvinilo mesto zo zmarenia investície a kauza skončila na rozhodcovskom súde v Bratislave.

Perličkou je, že tento spôsob vymáhania škody bol už rovno zakotvený v uzatvorenej zmluve. A perličkou tiež je rozhodnutie tohto rozhodcovského súdu, ktoré v tejto kauze konštatuje: „Rozhodca Bratislavského rozhodcovského súdu sa vzdáva právomoci na rozhodnutie vo veci. Rozhodca Bratislavského rozhodcovského súdu konanie zastavuje. Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.“

Michalovce si na zastupovanie v tejto veci pred rozhodcovským súdom vybrali renomovanú advokátsku spoločnosť z Bratislavy, východniara JUDr. Bžána.

Podľa hovorkyne mesta nemajú dostatok právnikov, aby tento spor obsiahli sami. „Rozhodcovské konanie je odborne veľmi náročné a Mesto Michalovce muselo nevyhnutne a neodkladne zabezpečiť poskytnutie kvalifikovanej právnej služby, inak by za to nieslo negatívne následky v podobe škody veľkého rozsahu a nútenej správy,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Všetko v poriadku?

To, že o výbere právnika a hlavne o zaplatení takej astronomickej sumy za jeho služby, neprerokovali poslanci je vraj v poriadku. „K výberu tejto advokátskej kancelárie došlo v súlade s platnou právnou úpravou. Všetky zmluvy uzatvorené s predmetnou advokátskou kanceláriou boli zo strany mesta Michalovce zverejnené. Finančné prostriedky boli v rozpočte mesta vyčlenené na tieto právne služby a rozpočet bol schválený mestským zastupiteľstvom,“ konštatuje ďalej Iveta Palečková.

O tom, že o zmluvách nerozhodujú poslanci je podľa nej tiež v poriadku. „Samotné zmluvy, tieto ani iné, sa v mestskom zastupiteľstve neschvaľujú, nakoľko to nie je vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva ,“ vysvetľuje ďalej. Apeluje na fakt, že Medipark mesto zažaloval na viac ako 8,6 milióna eur a keby sa mesto nebránilo, tak by mohlo padnúť do nútenej správy. „Iný postup v tejto veci, ako bránenie sa proti uplatneným nárokom nebol možný,“ uzatvára hovorkyňa.

Navyše mesto malo v rozpočte na právne úkony rezervu a mestský rozpočet predsa poslanci schválili.

Pritiahnuté za vlasy?

No aktivisti, ktorí upozorňujú na pofidérne hospodárenie mesta sú iného názoru. „Je viac než čudné, že mesto pod vedením primátora Viliama Záhorčáka najprv podpíše zmluvu, v ktorej berie na seba všetky následky za jej nedodržanie. Potom neurobí nič pre to, aby ich firma nezažalovala. Nakoniec mesto pod vedením toho istého primátora dohodí kšeft známemu právnikovi na zastupovanie v tejto kauze za budovu, ktorá ani nestojí. A ešte sa tvária, že ušetrili peniaze. Tomu hovorím michalovské hospodárenie,“ smeje sa trpko aktivista Milan Potocký.