Aktualizované 20. 12. 2022 o 20:45 h. o stanovisko Tomáša Lysinu.

Vo štvrtok na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v kľúčovej časti úplatkárskej aféry Mýtnik pokračoval výsluch podnikateľa s informačno-komunikačnými technológiami Michala Suchobu a už od rána to bolo napäté.

„Toto som zažil hodiny a hodiny v prípravnom konaní,“ prejavoval nespokojnosť s otázkami na detaily žalovaných skutkov, ktoré mu kládli obhajcovia oligarchu Jozef Brhela staršieho. „Garantujem vám, že tu to hodiny a hodiny trvať nebude,“ bezprostredne zareagoval predseda senátu sudca Ján Hrubala.

Aj keď mnoho otázok obhajcom zamietol a dôsledne striehol, aby sa výsluch nepredlžoval opakovaním toho, čo už zaznelo, tak Suchoba nakoniec vypovedal v súhrnne už asi desať hodín v priebehu dvoch dní. A zďaleka nekončí. Jeho výsluch bude otázkami obhajcov pokračovať začiatkom februára.

Tu niet čomu nerozumieť

Napätie spôsobovala najmä Suchobova snaha tváriť sa, že obhajcovia sa pýtajú nepresne alebo ich dopytom nerozumie. K skorším otázkam prokurátora prejavoval väčšie porozumenie. Viaceré uštipačné poznámky však boli vyvolané aj únavou prítomných, ktorá bola k večeru čoraz rozpoznateľnejšia.

„Na blbú otázku, blbá odpoveď,“ prehodil v jeden moment smerom k obhajcom. Pobúrilo ich to. Sudca Hrubala ho napomenul. „Neberiem vám právo myslieť si o úrovni otázok čokoľvek, ale chovajte sa slušne,“ dodal. Už skôr musel napomínať aj obžalovaného Jozefa Brhela ml., ktorý sa zas hlasno zasmial na jednej zo Suchobových odpovedí.

Keď už bolo evidentné, že nerozumiem otázke je Suchobova taktika, vymedzil sa proti tomu aj súd. „Z toho, čo tu zatiaľ produkujete, sa nedá nadobudnúť pocit, že by ste boli nízkej inteligencie. Tak prosím, tu niet čomu nerozumieť,“ dohováral mu sudca Hrubala.

No rovnako kriticky a odmerane reagoval aj na niektoré otázky obhajcov. Napríklad na žiadosť, aby Suchoba spresnil, aké osoby vo výpovedi označuje pojmom Brhelovci. „Ak vám to nie je jasné, tak odporúčam rozmýšľať,“ odvetil Hrubala. Z kontextu dvojdňovej výpovede bolo totiž zrejmé, že ide o Jozefa Brhela st. a jeho syna.

„Vy neviete, ako sa dá niekto kontaktovať? Takto,“ vzal do ruky sudca Hrubala svoj mobil a začal do neho ťukať. „Pán obhajca, takto. Naozaj neviete?“ Túto reakciu predsedu senátu vyvolala žiadosť, aby Suchoba detailne vysvetlil, ako sa s Brhelom st. kontaktovali. Už predtým však povedal, že kontakt si mali vymeniť na spoločných hokejových zápasoch a komunikovali cez šifrovacie mobilné apky.

Neviem, že by som pral peniaze

Suchoba spolupracuje so špeciálnou prokuratúrou a vypovedá proti funkcionárom a oligarchom z éry Smeru. Teraz na súde vypovedá proti Brhelovi st., jeho synovi Jozefovi a ďalším štyrom obžalovaným.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa ich viní z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, machinácie pri verejnom obstarávaní či prijímania úplatku. Všetko to má súvisieť s utajenými obstarávaniami kontrolných a analytických informačných systémov na finančnej správe, ktoré dodala Suchobova firma Allexis.

Zo siedmich doterajších pojednávacích dní v tomto prípade to síce teraz iskrilo najviac, ale bola by škoda, keby sa práve to stalo jediným alebo najpodstatnejším obrazom tohto pojednávacieho dňa.

Celý deň sa riešili najmä otázky súvisiace s podozrením z legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Obžaloba totiž viní Brhela st., jeho syna a českého právnika slovenského pôvodu Martina Bahledu, že vymysleli vlastnícku štruktúru firmy Allexis tak, aby z nej prostredníctvom licenčných poplatkov za jednotlivé aplikácie odlievali prostriedky, ktoré za aplikácie zaplatila finančná správa. Takéto licenčné poplatky sú pritom bežné aj v prostredí svetových výrobcov softvéru ako sú Microsoft, Oracle či SAP.

Prokurátor tvrdí, že pri obstaraní informačných systémov od Allexis obžalovaná partia postupovala protiprávne a systémy navyše mali byť predražené. Výnosy Allexis z ich predaja finančnej správe preto prokuratúra považuje za príjmy z trestnej činnosti a transakcie medzi jednotlivými firmami vo vlastníckej štruktúre Allexis vníma ako ich legalizáciu.

Suchoba vo štvrtok túto konštrukciu veľmi opatrne odmietol. „Ja neviem o tom, že by som zakrýval pôvod peňazí alebo pral špinavé peniaze. Boli dodané licencie, boli vyfakturované, prostriedky boli zdanené a boli vyplatené ako dividendy. Ak toto spĺňa definíciu zakrytia alebo vypratia, tak ju to spĺňa. Ak ju to nespĺňa, tak ju to nespĺňa. Dôležité je povedať, že ak by túto štruktúru Brhelovci nevytvorili, tak prostriedky ostanú na Slovensku u mňa,“ povedal.

Na pripomenutie – Suchoba vypovedá, že cez niekdajšieho prezidenta finančnej správy a dlhoročného kamaráta Františka Imreczeho preloboval, aby daniari obstarali od Allexis inovatívne kontrolné a analytické systémy. Sú dodnes funkčné a v Imreczeho ére výrazne zvýšili výber daní.

Ibaže podľa výpovedí Suchobu a Imreczeho sa vtedajší minister financií Peter Kažimír pre bližšie nespresnené osobné spory postavil proti tomu, aby Suchoba a Allexis mali zákazky na finančnej správe. Riešením podľa Suchobu bolo, že odovzdal polovicu firmy Brhelovcom a potom už s Kažimírom problém nebol.

Tento podnikateľ s informačno-komunikačnými technológiami to opakovane označil ako vypaľovanie. „V ich účasti vo firme som nevidel žiadnu funkčnú pridanú hodnotu,“ hovoril už skôr.

Obžaloba chce dokázať, že nie Suchoba, ale Brhelovci mali kľúčové slovo pri nastavovaní vlastníckej štruktúry Allexis a finančných tokov z podniku. Podieľať sa na tom mal spomínaný obžalovaný právnik Martin Bahleda, ktorý je blízky dlhoročnému Brhelovmu právnikovi Tomášovi Lysinovi.

E-maily o svojej účasti poriadne nevysvetlil

Vo štvrtok doobeda tento obraz Suchoba rozsiahlo potvrdzoval.

„Všetky platby v J&T Banke a PPF Banke realizoval Martin Bahleda. Ja som nebol ten, kto dával pokyny v súvislosti s týmito účtami,“ hovoril o bankových kontách dvoch materských firiem Allexis. Kto ich teda dával? „Martin ich označoval ako ‚bratislavskí chlapci‘,“ tvrdí Suchoba. Domnieva sa, že išlo o niekoho od Brhelovcov.

„Celú štruktúru firmy vymysleli Brhelovci,“ zopakoval viackrát. Kto vymyslel, aby Allexis vyplácala matkám peniaze za licencie za softvér? „Tomáš Lysina a Martin Bahleda,“ povedal Suchoba. Pripustil, že Allexis sa podieľal na príprave licenčnej zmluvy, ale iba pri nevyhnutnom opise technickej špecifikácie licencovaných softvérov.

Na každú otázku o vlastníckej štruktúre a licenčných vzťahoch, cez ktoré tiekli peniaze, Suchoba v rôznych obmenách odpovedal, že zodpovední sú Jozef Brhel st., jeho syn a ich právnici.

Advokát Tomáš Lysina interpretáciu Michala Suchobu odmieta a zdôrazňuje, že to bol práve Suchoba, ktorý vymyslel schému vyplácania peňazí z firmy Allexis. „Tvrdenie pána Suchobu, že som tvorcom alebo autorom legalizačnej schémy, ktorá je predmetom kauzy Mýtnik, je nepravdivé. V rámci svojej súčinnosti som predložil orgánom činným v trestnom konaní viac ako 600 strán listinných dôkazov, ktoré priamo vylučujú moje autorstvo a akúkoľvek participáciu mojej osoby na tvorbe tejto schémy,“ uviedol Lysina pre PLUS 7 DNÍ.

Potvrdzuje to aj nečakaný zvrat z pojednávania. Ukázalo sa, že Bahleda medzičasom súdu predložil kópie e-mailovej komunikácie so Suchobom a rukou písané poznámky. Súd ich počas Suchobovej výpovede vykonal ako riadne dôkazy a obhajcovia ho s nimi potom mohli konfrontovať.

V jednom e-maily Suchoba kolegom píše, že zohnal licenčnú zmluvu softvérovej firmy Oracle a „prerobíme to pre potreby AG“. Tento e-mail teda podľa obhajoby ukazuje, že v skutočnosti sa na príprave štruktúry a finančných tokov aktívne podieľal.

Keď v rámci výsluchu k týmto materiálom predseda senátu sudca Hrubala povedal, že on doteraz z jeho rozsiahlej výpovede vnímal, že svoju úlohu pri príprave licenčných zmlúv Allexis vylučoval alebo minimalizoval, Suchoba odpovedal: „Nie som si úplne istý, či som minimalizoval alebo vylučoval svoju účasť na ich tvorbe.“

Snažil sa to vysvetliť tak, že licenčné poplatky sú daňovo uznateľný náklad a tak bolo v záujme firmy Allexis, aby boli zmluvy dobre napísané. Suchoba si však dával veľký pozor na to, aby nepovedal čokoľvek, čo by mohlo pomôcť obhajobe.

Sudca Hrubala sa ho pýtal, čo znamená „AG“ v jeho správe „prerobíme to pre potreby AG“. Odvetil, že nevie alebo si nepamätá. Keď ho sudca upozornil, že vzhľadom na kontext prečítanej komunikácie i celého procesu by to mohla byť skratka firmy Allexis Group, Suchoba to odmietol potvrdiť: „AG môže byť čokoľvek. Aj Aktiengesellschaft (nemecký názov akciovej spoločnosti, pozn. autora).“ Tak sa Hrubala skúsil opýtať inak. Prerábali ste tú zmluvu? „Netuším, kto ju prerábal.“

Obhajcovia svedka Suchobu následne konfrontovali s rukou písanými poznámkami, ktoré súdu predložil právnik Bahleda. Ide o dva papiere – vytlačený e-mail pravdepodobne cyperských právnikov, do ktorého sú rukou vpísané poznámky a potom jednoduchá kresba vlastníckej štruktúry Allexis.

Suchoba po nahliadnutí do dokumentov pripustil, že písmo „sa podobá na môj rukopis“. „Ale ja si vôbec nepamätám, že by som také niečo písal. Vôbec si nepamätám okolnosti vzniku týchto listín,“ reagoval stručne.

Potom sa ho obhajcovia pýtali, či niekedy niekomu navrhoval, ako sa má daňovo odpisovať softvér Allexis. „Nepamätám si.“ Súd následne prečítal ďalší e-mail a Suchoba v ňom navrhuje, aby sa softvér odpisoval podľa pravidiel Európskej únie.

Keš na úplatky

Náladu v pojednávacej miestnosti nachvíľu zmenili aj otázky obhajcov k takzvanej kauze Nitra, resp. Daniari. Suchobu v nej iný spolupracujúci svedok Ladislav Makó a ďalší svedkovia opisujú ako hlavu organizovanej skupiny, ktorá si vraj systematicky uplatňovala neoprávnené nadmerné odpočty DPH, zneužívala právomoci a legalizovala získané prostriedky.

Predseda senát sudca Hrubala detailné otázky k tomuto prípadu nepripustil, pretože podľa neho s obžalobou v kauze Mýtnik nesúvisia. No o niekoľko desiatok minút zaznela otázka, odkiaľ mal Suchoba hotovosť, ktorú podľa vlastných priznaní používal na vyplácanie provízií štátnemu tajomníkovi ministerstva financií Radkovi Kurucovi alebo kamarátovi Petra Kažimíra Miroslavovi Slahučkovi. Obaja sú v tomto prípad obžalovaní z prijímania úplatku.

„Všetky tieto prostriedky pochádzajú z Nitry od pána Smolena,“ odpovedal Suchoba. Smolen je kľúčovou postavou prípadu Daniari a práve z neho teda podľa Suchobovej výpovede pochádza hotovosť, ktorú podľa vlastných slov používal na uplácanie.

Súd sa však ani spätne k Daniarom nevrátil. Suchoba predtým povedal, že v tomto prípade je trestne stíhaný. Je všeobecne známe, že práve v súvislosti s ním má zaistený majetok.

Chyba? Stretnutia. Ale áno, aj úplatky

Vo štvrtok sa krátko riešilo aj to, či vôbec Suchoba považuje za protiprávne, čoho sa v súvislosti s obstaraním informačných systémov dopustil.

Jeho reakcia ukazuje už skoršie zdanie, že je oportunistom, ktorý dokázal šikovne prelobovať svoje záujmy na finančnej správe nehladiac na to, či je správne za to niekoho odmeňovať všimným. „Chybou bolo to, že sa porušil zákon o verejnom obstarávaní a to, že som sa stretával s klientom (Imreczem a finančnou správou, pozn. autora) predtým, ako došlo k súťaži. To je jedna z kľúčových vecí, kde som pochybil,“ povedal a odmlčal sa.

Úplatky sám od seba nespomenul a tak mu ich pripomenul sudca Hrubala. „Samozrejme,“ chytil sa toho Suchoba. „Transakcie, o ktorých sa v tomto konaní hovorí ako o úplatkoch, tiež neboli správne.“

Pojednávanie bude pokračovať 1. a 2. februára 2023 výsluchom Suchobu. Po ňom by mal prísť vypovedať bývalý riaditeľ daňovej a colnej sekcie finančnej správy Daniel Čech.

Senát Špecializovaného trestného súdu určil dokopy desať ďalších termínov pojednávaní. Všetky sú vo februári a marci.