Časy stredoveku, keď sa ľudia na oboch stranách dopúšťali v mene Boha zverstiev, sa vrátili do našich končín. Tak sa aspoň zdá podľa knihy, ktorá putuje do slovenských farností a zhŕňa výroky pápežov a cirkevných otcov, mnohé z čias križiackych výprav. Citáty vykresľujú islam, Korán a Mohameda ako pekelné sily a azda môžu napĺňať aj skutkovú podstatu trestného činu hanobenia iného presvedčenia a vierovyznania. Propagačné letáky visia aj v niektorých kostoloch a knihu vraj okrem kňazov dostali naši poslanci.

Predchodca Antikrista

„Islam nie je náboženstvo mieru... je hrozba pre Európu... Mohamedáni sa nezastavia, kým nezničia kresťanstvo... Korán je diabolský, plný nezmyslov a nemravností... Mohamed bol vodcom bandy lupičov... predchodca Antikrista...“

Diabolský islam. Na slovenské farnosti dorazila kniha hanobiaca moslimské náboženstvo

Propagačné letáky s týmto textom sa nezjavili na nejakej xenofóbnej akcii. Môžete ich objaviť v stánkoch Božích po Slovensku. Teda v kostoloch kresťanskej viery, ktorej základným krédom má byť posolstvo lásky. Aktuálne posolstvo nenávisti si môžu prečítať aj veriaci, keďže ide o kampaň ku knihe Predchodca Antikrista? Pápeži a svätí svedčia proti islamu. Operuje sa v nej pojmami ako moslimská invázia, pomoc migrantom sa označuje ako falošná kresťanská charita.

Kampaň zaregistroval český publicista Viliam Buchert, ktorý v týždenníku Reflex napísal: „Knihu v niektorých kostoloch propagujú letákom, ktorý v českých svätostánkoch skutočne neuvidíte.“ Jeden leták odfotil v kostole v Bešeňovej.

Diabolský islam. Na slovenské farnosti dorazila kniha hanobiaca moslimské náboženstvo

Leták v kostole

Bešeňová je malá obec, ktorú ľudia poznajú najmä ako rekreačné stredisko s termálnymi kúpaliskami. Inak tu žije len do sedemsto obyvateľov. „Kostol máme nový, predtým tu stála kaplnka a chodilo sa peši do kostola do Liptovského Michala, čo je len cez Váh,“ hovorí nám dedinčanka Mária.

Žiadny leták o Koráne a moslimoch si vraj v kostole nevšimla. Okrem katolíkov sú v malej obci evanjelici. Oproti stredovekému gotickému kostolu v Liptovskom Michale je katolícky bešeňovský Kostol Najsvätejšej Trojice „mladík“, postavili ho pred necelými dvadsiatimi rokmi. Otvorený býva párkrát počas pobožností a v čase našej návštevy bol zatvorený. Cez priesvitné dvere však stále vidieť leták s nezaobaleným obsahom.

Bešeňová nemá vlastnú farnosť, náleží k vedľajšej obci Liptovská Teplá. Kontaktovali sme preto miestny farský úrad so správcom farnosti Petrom Lešňovským. Ten nám potvrdil, že leták umiestnil do svätostánku. „Kniha nám prišla na farnosť, prelistoval som si ju, nepropagujem ju, len som to dal k dispozícii veriacim a kto chce, môže si ju objednať,“ hovorí.

Ovplyvniť verejnú mienku

Nejde o jedinú farnosť. Kniha mala zamieriť na 1 600 farností. Tak to avizoval jej vydavateľ, združenie Inštitút Leva XIII. Na knihu sa vyzbierali dobrovoľní darcovia, zbierka prebiehala cez internetovú stránku Za kresťanské Slovensko. Po vyzbieraní 6 800 eur vzniklo dielo s obálkou, na ktorej čiasi noha - zrejme svätá - prišliapava úlisného satanského hada, ktorý chce ovládnuť svet.

„Rozšírením diela Predchodca Antikrista chceme ovplyvniť verejnú mienku... Touto knihou chceme priniesť svetlo do celej problematiky. Oboznámiť verejnosť s názormi osobností, ktoré majú skutočnú váhu a morálnu autoritu,“ uvádza združenie. Inštitút Leva XIII. sa na Slovensku zviditeľnil niekoľkokrát, išlo o kontroverzné témy ako interrupcie či práva homosexuálov, ktoré rozdeľujú spoločnosť. „Za posledné desaťročia s obavami sledujeme kultúrny a spoločenský rozklad Slovenska. Tento proces vidíme ako dôsledok systematickej práce radikálnych, politických a revolučných hnutí, ktoré započali svoje dielo skazy na Západe a odtiaľ postupne prenikajú na Slovensko,“ hlása konzervatívne združenie. Propaguje absurdné konšpiračné teórie, má problémy s ľudskými právami či so slovenskými divadlami ako kotlebovci a hlási sa k odkazu pápeža Leva XIII. - strhnúť masky slobodomurárstva.“

Keď sme adresovali otázky predsedovi združenia Robertovi Mátéffymu, podmienil odpovede tým, že článok vyznie kladne v jeho prospech. Po upozornení, že žijeme v slobodnej spoločnosti bez cenzúry a kontroly médií, nám potvrdil, že knihu rozoslali na 1 600 farností. Na otázku, či pred distribúciou knihy informoval Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), napísal: „Nie, kniha vznikla ako interná aktivita Inštitútu Leva XIII. Vďaka veľkému záujmu sme sa rozhodli podarovať ju aj kňazom.“

Diabolský islam. Na slovenské farnosti dorazila kniha hanobiaca moslimské náboženstvo

Odmietanie dialógu

„Na základe dostupných informácií možno povedať, že združenie sa snaží o presadzovanie učenia rímskokatolíckej cirkvi v spoločnosti. Robí to však spôsobom, ktorý odmieta akýkoľvek dialóg,“ myslí si teológ Miroslav Kocúr. Podľa neho viera v podobe združenia do značnej miery nadväzuje na prekonané interpretácie a predstavy. „Subjektívne sa dostali do situácie, keď sú presvedčení, že práve oni sú poslední obrancovia starého dobrého sveta. Fakt, že aj dnešný pápež František považuje tento prístup za prekonaný, je pre nich dôkazom, že svet je už v úplnom rozklade. To ich v ich horlivosti ešte upevňuje,“ vysvetľuje odborník.

Kniha sa zaštiťuje citátmi z úst pápežov a svätcov. Ibaže pápeži a svätci tvrdili v minulosti celkom vážne aj to, že žena je neúplný muž a že Zem je doska. Nie je problém toto vytrhávanie z kontextu doby? „Otázku vzťahu k iným monoteistickým náboženstvám definoval Druhý vatikánsky koncil úplne inak,“ podotýka teológ. „Cestou je ekumenický a medzináboženský dialóg, vzájomná úcta a spolupráca autenticky veriacich ľudí. Cestou je hľadanie zrniek pravdy aj u ľudí iného ako rímskokatolíckeho vierovyznania,“ dodáva Miroslav Kocúr.

Diabolský islam. Na slovenské farnosti dorazila kniha hanobiaca moslimské náboženstvo

„Nevidím, ako by apel pápeža Františka o pomáhaní biednym bol v protiklade k vyjadreniam koncilov a svätcov o podstate a charaktere islamu. Sú to dve odlišné témy,“ tvrdí Mátéffy.

Ibaže posolstvo knihy ide aj proti pápežovým postojom, ktorý okrem výziev na milosrdenstvo v posolstve zo septembra minulého roku doslova uviedol: „Treba si uvedomiť, že fenomén migrácie nie je vytrhnutý z dejín spásy, naopak, je ich súčasťou... Tento fenomén nás zároveň povzbudzuje, aby sme aj v tomto fenoméne videli Boží plán, nikto nie je cudzincom v kresťanskom spoločenstve... Každý je vzácny; osoby sú dôležitejšie ako veci a hodnota každej inštitúcie sa meria podľa toho, ako zaobchádza so životom a s dôstojnosťou ľudskej bytosti, a to predovšetkým vtedy, keď je tak ľahko zraniteľná, ako sú maloletí migranti... Okrem toho sa treba zamerať na ochranu, integráciu a trvalé riešenia.“

Bez schválenia

Združenie sľúbilo poslať knihu okrem farností všetkým poslancom Národnej rady. „Zatiaľ som ju nedostal. Považujem však za veľmi nešťastné, že náboženskí fundamentalisti takýmto spôsobom zvyšujú napätie v spoločnosti,“ okomentoval to poslanec Martin Poliačik. „Budúcnosť západnej civilizácie je v mierovom spolunažívaní a vo vzájomnej tolerancii, nie v stále novom vyvolávaní démonov konfliktov minulosti.“

Podľa Kocúra by v prípade knihy mala zakročiť KBS. Keď sme sa obrátili na KBS, nevedeli nám povedať, či pri Mátéffym ide o exkomunikovanú osobu, alebo riadneho člena rímskokatolíckej cirkvi. Hovorca KBS Martin Kramara nám však povedal: „Podľa mojich informácií bola na túto knihu podaná žiadosť o imprimatur, avšak biskup ju zamietol. Kniha takéhoto charakteru sa bez cirkevného schválenia bezpochyby nemá propagovať v kostoloch. Ak sa stane, že farár neskontroloval všetky publikácie, ktoré sa v kostole vystavujú, a takáto kniha sa tam objaví, treba ho na to upozorniť. Knihy týkajúce sa viery a mravov vystavované v chrámoch nemajú byť bez cirkevného schválenia.“

Diabolský islam. Na slovenské farnosti dorazila kniha hanobiaca moslimské náboženstvo

Bigotné nezmysly

Pri slove islam sa dnes vynoria najmä krvavé teroristické útoky skupín al-Káida či Taliban. Teroristi sú nespornou realitou dneška. Britská autorka bestselleru o Mohamedovom živote Karen Armstrongová - nie je moslimka - však tvrdí, že väčšina Európanov pri islame čerpá len z povrchných informácií. Dokladá to faktom, že ani netušia, že slovo islam značí odovzdanie a mier.

Vnímať islam iba cez fundamentalistických fanatikov je podľa nej podobné, ako vnímať kresťanstvo len cez križiakov masakrujúcich a rabujúcich Jeruzalem. „Niektorí moslimovia veria, že Mohamed by ich zverstvá ospravedlňoval a obdivoval. Ostatných moslimov však také vyhlásenia desia a poukazujú na to, že Korán agresiu odsudzuje,“ uvádza Armstrongová. „Na druhej strane, v západnej kultúre sa datujú dejiny islamofóbie už od krížových výprav. Cirkevní otcovia 11. a 12. storočia trvali na tom, že islam je násilnícke náboženstvo vojny, že Mohamed bol šarlatán, označili ho za smilníka a úchylnú osobu. Pokrivená verzia jeho života sa na Západe ujala a kresťania mali už navždy problém vidieť ho objektívne.“

Armstrongová dodáva: „Bigotné nezmysly sú niekedy až na smiech, ale súčasne môžu byť nebezpečné. Nahrávajú extrémistom, ktorí ich berú ako ,dôkaz‘. Aj niektorí moslimskí myslitelia odmietajú vziať do úvahy, že ku koncu života sa Mohamed vojny zriekol a prijal politiku nenásilného odporu, západní kritici ho stále berú ako muža vojny. Prorok, ktorého cieľom bol mier a reálny súcit, sa stáva symbolom rozdelenia a sváru. Tento vývoj je nielen tragický, ale pre budúcnosť aj veľmi nebezpečný.“

„Zjednodušené interpretácie očierňujúce ľudí iného presvedčenia vedú len k polarizácii a strachu,“ súhlasí Miroslav Kocúr. „Žiaľ, dnes je táto interpretácia rozšírená a neviem, či je niekto na Slovensku schopný tento stereotyp strachu účinne prelomiť. Podnecovanie strachu a nenávisti nie je cestou k lepšiemu svetu.“