Psychologičku PhDr. Martinu Justovú, PhD., obžalovala Špeciálna prokuratúra zo subvenčného podvodu a z poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev vo dvoch veľkých kauzách ako hlavnú organizátorku podvodu. Súdny proces sa nedávno „zasekol“, Justová sa z pojednávaní ospravedlňuje pre hospitalizáciu na psychiatrii. Znalci teraz na pokyn súdu skúmajú, či je Justovej stav skutočne vážny, alebo ide o snahu vyhnúť sa spravodlivému trestu.

Vrahovi Polgárimu pod stromček

V prostredí tak­zvaného tretieho sektora sa psychologička Martina Justová stala dobre známou a pre mnohých ľudí dôveryhodnou osobou. Založila občianske združenie Maják v Zlatých Moravciach, ktorému šéfovala, a spolupracovala s desiatkami mimovládnych organizácií. Pozývali ju do porôt rozhodujúcich o tom, ktoré neziskovky dostanú významné ocenenia, študenti ju citovali v diplomových prácach, novinári ju žiadali o rozhovory. Špecializovala sa na prácu s najobávanejšími trestancami, vedenie väzníc ju púšťalo aj do ostro strážených traktov pre doživotne odsúdených v Leopoldove a Ilave. Až v roku 2006 Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) spoluprácu s Justovou stopol. „Vzhľadom na neochotu predstaviteľov občianskeho združenia Maják rešpektovať podmienky, ktoré Zbor väzenskej a justičnej stráže určil z dôvodu zabezpečenia transparentnosti aktivít v rámci vzájomnej spolupráce, sme spoluprácu s týmto občianskym združením ukončili,“ vysvetľuje Adrián Baláž, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS.

Justovej renomé tým nijako neutrpelo. Maják fungoval ďalej ako záchytná stanica pre odsúdencov, Justová si s ľuďmi prekračujúcimi zákon zjavne rozumie. Pracovníčka Majáka si spomína, ako vždy pred Vianocami musela poslať do väzenia balík pre päťnásobného vraha Tibora Polgáriho. „Na pokyn pani Justovej sme Polgárimu okrem iných vecí, hlavne sladkostí, museli vždy kúpiť čaj. Nie hocijaký! Ona dala presné zadanie, ktorý to má byť. Čudovali sme sa, prečo taký drahý, ale ona trvala na svojom. Ak sme kúpili iný, poslala nás do obchodu znova. Poviem vám, bol to zvláštny pocit posielať cukríky vrahovi.“

V prostredí väzníc si Justová našla aj manžela, Ladislav Just sedel za ekonomickú trestnú činnosť.

Klient i spolubývajúci

„Martinu Justovú som vnímala ako profesionálku, skúšala nové formy pomoci, preto som prijala ponuku pracovať u nej,“ porozprávala nám Gabriela Križanová, bývalá riaditeľka sociálneho centra v Majáku. „Martina robila s väzňami dlho predtým, než som k nej nastúpila. Pomáhala im získať maturitu a založila autodopravu, v ktorej ich po výkone trestu zamestnávala. Myslím si, že im skutočne chcela pomôcť. Práca s väzňami bola jej priorita, ja som na to nebola školená.“

Križanová kedysi považovala Justovú za kamarátku a aj keď sa ich vzájomné vzťahy naštrbili, nechce sa jej veriť, že by využívala kontakty s trestancami i na niečo iné, ako občianske združenie Maják oficiálne deklarovalo. „Nezdalo sa mi podozrivé, že začala robiť nejaké projekty, pretože ona vlastne už projekty robila,“ dostávame sa v rozhovore k eurofondom. „Teraz sa tie veci vyšetrujú a za ne bude musieť Martina niesť zodpovednosť. Ja som na polícii bola vypovedať iba raz. Pýtali sa ma na ňu v súvislosti s vraždou Marka Rakovského. Veľmi ma to prek­vapilo. Chceli vedieť, aký bol medzi Justovou a zavraždeným Markom vzťah. To som netušila. Vedela som len, že Martina sa veľmi zblížila s jeho bratom Matúšom. Spoznali sa, keď k nám Matúš umiestnil svojho postihnutého mladšieho brata. Prišiel perfektne oblečený, na drahom aute. Profiloval sa ako biznismen. S Martinou aj jej manželom dokonca nejaký čas býval. Vnímala som to ako veľmi patologický vzťah. Matúš k nej chodil aj na psychoterapiu, stal sa jej klientom. Z tohto dôvodu sa mi to zdalo scestné, neprípustné, absolútne faux pas, čo som jej aj povedala. Mali intenzívny vzťah, no z hľadiska etiky to bolo brutálne nevhodné.

Šéfka Majáka: Martina Justová sa pred stíhaním ukrýva na psychiatrii.
Šéfka Majáka: Martina Justová sa pred stíhaním ukrýva na psychiatrii.
Zdroj: ŠARM

Demonštratívna vražda

Dvadsaťdeväťročného Marka Rakovského zavraždili v roku 2013, teda v čase, keď v Sociálnej implementančej agentúre začali prešetrovať rozsiahle podvody s eurofondmi. Zomrel v plameňoch šľahajúcich z jeho auta, keď mu pod sedadlom za jazdy vybuchla nastražená nálož. Ukázalo sa, že Marek v podvodoch figuroval ako jeden z fiktívnych školiteľov a jeho brat Matúš zase ako pravá ruka Martiny Justovej, ktorú prokuratúra považuje za hlavnú organizátorku podvodov. Vo dvoch rôznych kauzách je s nimi obžalovaný Marek Holásek, v minulosti už odsúdený za vraždu. Bývalá riaditeľka Križanová si na Holáska spomína ako na spolupracovníka Majáka a absolventa výcviku tohto združenia. V kauzách eurofondov Holásek pomáhal Justovej zháňať ľudí, cez ktorých prepierali peniaze.

Do nekalých praktík s eurofondmi Justová zatiahla firmy Tesgal a KTL ZM z Vrábľov, Bost sk z Trenčína, K-system a Remeslo Stav a Remeslo Strojal zo Žiaru nad Hronom aj Roin a Andaco z Hlohovca. Financie z prostriedkov operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia im všetkým schválila Sociálna implementačná agentúra v rovnakom období.

„Na projekt nás oslovil pán Rakovský, pravdepodobne z dôvodu, že sme jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne,“priblížil nám vtedajšiu situáciu Bohumil Glezgo, konateľ spoločností Remeslo Strojal a Remeslo Stav. „Keďže to bolo v čase krízy a nebolo jednoduché udržať zamestnanosť, na realizáciu projektu sme pristúpili. Vo firme sme nemali ani nemáme vytvorené štruktúry na vypracovanie a realizáciu podobných projektov, jedinou možnosťou bolo zabezpečiť ich subdodávateľsky prostredníctvom Rakovského. Po čase sme zistili, že projekt neprebieha podľa plánu a komunikácia s Rakovským viazla. Vlastnými kapacitami sme projekt nedokázali dokončiť, preto sme sa rozhodli vrátiť všetky prijaté platby, teda viac ako päťstotisíc eur, čo nás stálo okrem peňazí nemálo úsilia a energie. Zvládli sme to a naša spoločnosť ďalej na trhu pôsobí, zamestnáva ľudí a svoje povinnosti vo vzťahu k štátu si plní.“

Glezgo sa s problémami vyrovnal čestne, na rozdiel od majiteľa firmy Tesgal Mariána Orsága. Orság je ďalší Justovej spoluobžalovaný. Pozornosť verejnosti si vyslúžil aj tým, že na Mercedese kúpenom na jeho firmu jazdila Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Kuciaka.

Draho zaplatené

Medzi desiatkami obžalovaných v Justovej kauzách z rokov 2010 až 2012 nájdeme napríklad aj bývalého starostu Žakloviec či učiteľku základnej školy v Leopoldove, ale ani jedinú osobu zodpovednú za schválenie financií na pochybné projekty či ich kontrolu. Isteže, nie ľudia z agentúry, ministerstva vystavovali duplicitné faktúry a faktúry za fiktívne činnosti ako Justová. Ale aj keby v rámci inkriminovaných projektov nikto nepodvádzal, došlo by prostredníctvom nich k nehoráznemu plytvaniu prostriedkov Európskych spoločenstiev a tiež štátneho rozpočtu.

Expertízny a edukačný inštitút vypracoval znalecký posudok na jeden zo schválených projektov s názvom Lepšie zručnosti zamestnancov, lepšie postavenie na trhu. Posudok kritickými slovami priam preteká. Odborníci sa zhodli, že školenia boli draho zaplatené. Ak by stredne kvalifikovaný lektor bez vedeckých hodností odprednášal sto hodín mesačne, pričom prednášková „hodina“ má iba štyridsaťpäť minút a prednášať mal iba piatim účastníkom, jeho mesačná odmena vychádzala na desaťtisíc eur! Schvaľovateľov projektu vôbec nezaujímalo, či sa projektom dosiahne aspoň nejaký prínos pre zamestnancov, či sa drahé školenia odrazia na efektivite a produktivite práce. Jediné, čo ich zaujímalo, bol počet zamestnancov, ktorí sa mali zúčastniť na vzdelávacích aktivitách.

Znalci píšu

„Býva logické, že autori projektu môžu mať ,veľké oči‘, ale reálny pohľad, konfrontáciu požiadaviek, reálnych potrieb a možností musí v rukách pevne držať poskytovateľ nenávratného finančného prostriedku. Mal by sa dodržiavať princíp hodnota za peniaze, ale obsah posudzovaného projektu neukazuje na to, že zodpovední štátni úradníci a odborní radcovia si uvedomovali, že narábajú s veľkými objemami prostriedkov tohto štátu.“

Vo schválenom projekte podľa znalcov chýbajú základné črty definície toho, akú hodnotu má priniesť 967 500, čiže takmer milión eur preinvestovaných do školení. Chýba vymedzenie toho, či je výsledok adekvátny nákladom zhruba tridsaťtritisíc eur na jedného frekventanta. Lebo v porovnaní s cenami vzdelania na súkromných univerzitách sa školenia projektu schváleného agentúrou spadajúcou pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rovnajú absolvovaniu troch (!) domácich univerzít.

Papaláši v suchu

Aj keď je úplne jasné, kde je jadro problému s eurofondmi, papaláši z implementačnej agentúry a patričného ministerstva nemajú dôvod strácať nervy. Po ich vine nikto nepátra. Nuž a renomovaná psychologička Justová sa už nejaký čas lieči či skrýva na psychiatrickej klinike.