24. Vladimír Poór (58)

90 mil. eur Zdroj: strojárstvo, farmácia (ŽOS Trnava, Biotika)

Majetok nadobudol podnikateľ podľa časopisu Forbes vďaka privatizácii a kontaktom na vládne politické kruhy. Jeho hlavným úlovkom bola Nafta Gbely. Dnes má jeho biznis dva smery - železničné opravovne a strojárne ŽOS Trnava a Biotika Slovenská Ľupča.

Vladimír Poór: Patril medzi Svobodových priateľov.
Vladimír Poór: Patril medzi Svobodových priateľov.
Zdroj: Michal Smrčok

Pokračovanie na ďalšej strane