Rudolf Zajac zaslal podnet parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Podozrieva v ňom Renátu Bláhovú, predsedníčku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) z porušenia ústavného zákona o konflikte záujmov a  zákona o verejnej službe. Obidve legislatívne normy zakazujú vybraným štátnym funkcionárom podnikať a neumožňujú im zastávať pozíciu v štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Na túto skutočnosť a podnet upozornili Hospodárske noviny.

Podľa ich zistení súčasná šéfka ÚDZS buď priamo, alebo cez firemné podiely aktuálne vlastní dve spoločnosti. Ide o eseročku BMB Partners zameranú na daňové, ekonomické poradenstvo i audítorskú činnosť. Druhou je spoločnosť AD SK , ktorá sa venuje prieskumu verejnej mienky, aj prenájmom nehnuteľností.

Renáta Bláhová mala v zmysle zákona po nástupe do funkcie šéfky ÚDZS do tridsiatich dní ukončiť svoje pôsobenie na pozícii konateľky. To urobila, no vzápätí začala v uvedených spoločnostiach vykonávať funkciu prokuristky. A to je podľa Rudolfa Zajaca problém.

Šlendriánka?

Nahradenie konateľstva prokúrou nie je podľa neho v súlade so zákazom podnikania, keďže reálne ide z hľadiska konania v mene spoločnosti len o formálny, respektíve nominálny rozdiel. Konanie šéfky ÚDZ považuje Zajac za porušenie konfliktu záujmov. „Buď je šlendrián, alebo si myslí, že prokúra nie je forma zastupovania firmy navonok a dovnútra. Pri tom vo Wikipédii sa môže dočítať,  že "prokúra je špeciálny typ zastúpenia na základe plnej moci. Prokurista (t. j. splnomocnený na základe plnej moci) je oprávnený konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku. Dokonca aj v takých právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje zvláštna plná moc, napríklad na zastupovanie pred súdom", uviedol Rudolf Zajac pre Plus 7 dní.

Bláhová "nemá vedomosť"

„Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemá žiadnu vedomosť o tom, že by porušovala ústavný zákon o konflikte záujmov alebo akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis. Ku konfliktu záujmov by nemohlo dochádzať ani v teoretickej rovine z dôvodu, že spoločnosti, v ktorých je predsedníčka úradu prokuristkou, v minulosti nepôsobili a ani nepôsobia v oblasti zdravotníctva. Obsiahle stanovisko k problematike, na ktorú sa pýtate, predsedníčka úradu zaslala príslušnému výboru Národnej rady SR. Kým sa s ním výbor neoboznámi a neprerokuje ho, predsedníčka úradu nebude uvádzať k  veci ďalšie podrobnosti“, reagovala Monika Hudecová, hovorkyňa úradu.

Spoločnosť  AD SK, kde pôsobila Renáta Bláhová ako konateľka, je známa z kauzy prerábania nebytových priestorov na Zámockej ulici v Bratislave bez stavebného povolenia. Na rovnakej ulici si o pár vchodov ďalej pred niekoľkými mesiacmi kúpilo stranícku centrálu aj hnutie OĽaNO.

Žena z kajúcnikovej výpovede

Bláhová pôsobila ako poradkyňa prezidenta Andreja Kisku a aj Eduarda Hegera, keď bol ministrom financií. Vo svojej  výpovedi ju spomína kajúcnik František Imrecze. Bývalý šéf finančnej správy tvrdí, že si ho Kiska zavolal na stretnutie do Prezidentského paláca, kde už čakala Bláhová. Tá mala Imreczemu "vysvetliť", ako sa má na Kiskovu daňovú kauzu pozerať.

Predsedníčkou Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa Bláhová stala v apríli 2021.

„Je  najslabší predseda tohto úradu a pritom už tam bol kdekto aj všelijakí rôzni exoti. V zásade nepochopila základné funkcie  úradu, ktoré sú úplne iné a ktoré sa od čias  prijatia  našich zákonov v roku 2004,  učia už  na stredných  zdravotníckych   školách. Zastáva názor, že úrad je tu na to aby sa staral o ceny alebo  elektronizáciu zdravotníctva, čo určite nie je a ani to robiť nemôže  a nesmie,“ dodal kriticky Zajac. Jeho podaním sa bude zaoberať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcí.  Šéfke úradu hrozí sankcia vo výške 6 mesačných platov.