Bývalý prezident finančnej správy František Imrecze v stredu dokončil svoju výpoveď v kľúčovej časti úplatkárskej aféry Mýtnik. Ide v nej o podozrenia z protiprávneho utajenia nákupov informačných systémov.

Špeciálna prokuratúra navyše tvrdí, že boli predražené a za ich obstaranie dostali niektorí aktéri provízie. Pred Špecializovaným trestným súdom v Banskej Bystrici Imrecze hovoril v súhrne asi desať hodín v priebehu dvoch dní.

Imrecze: Rozhodujúci bol jeho vplyv

V stredu bývalý šéf daniarov pritvrdil vyjadrenia proti oligarchovi Jozefovi Brhelovi st., ktorého prokuratúra viní, že v ére Smeru mal vplyv na obstarávania na finančnej správe.

Viaceré jeho vyjadrenia ešte z utorka vyzneli skôr v prospech šestice obžalovaných. Priznal síce, že vo funkcii dostal signály, že sa má s Brhelom st. zosúladiť a umožniť mu presadiť vplyv. Ale zároveň dodal, že jeho podriadení na finančnej správe sa pri obstarávaní informačných systémov rozhodovali nezávisle a motívom utajenia zákaziek nebola snaha obísť verejnú súťaž, ale chrániť citlivé dáta o podnikateľoch a efektívnejšie potierať daňové podvody.

Výraznejšie vymedzenie Imreczeho proti Brhelovi bolo v stredu najviditeľnejšie, keď sa ho obhajcovia začali pýtať na čoraz detailnejšie informácie. Napríklad, či sa pri zmluvách s firmou Allexis podnikateľa s informačno-komunikačnými technológiami Michala Suchobu robila priebežná finančná kontrola.

Imrecze a Suchoba sú dlhoroční kamaráti, obaja sú kľúčovými spolupracujúcimi svedkami špeciálnej prokuratúry a vo viacerých prípadoch vypovedajú proti funkcionárom a oligarchom z éry Smeru. Práve Allexis finančnej správe dodala analytické a kontrolné systémy, ktorých sa týka obžaloba.

„Áno, pán obhajca, finančná kontrola sa k zmluvám Allexis vykonávala,“ zodpovedal odmerane Imrecze. „Ale podstata tohto konania je, že bez vplyvu Jozefa Brhela st. na Petra Kažimíra, že Allexis môže dodávať a bez toho, že Brhel st. by sa dohodol so Suchobom, že kapitálovo vstúpi do jeho firmy Allexis, tak bez toho by k obstaraniu systémov od Allexis nedošlo akýmkoľvek spôsobom. Vplyv Jozefa Brhela st. sa prejavil a následne došlo k obstaraniu systémov v utajenom režime,“ dodal vzápätí.

Tak isto reagoval na neskoršiu otázku, či si všimol, že by jeho podriadení postupovali protiprávne pri obstaraní systémov. „Neregistroval som žiadne protiprávne konanie,“ odpovedal najprv krátko, ale hneď dodal:

„Uvedomujem si, že som vytvoril podmienky Michalovi Suchobovi a firme Allexis, aby dodala tie informačné systémy. Ešte raz však zdôrazňujem, že bez vplyvu Brhela st. by to nebolo možné. Ja som pri tom nechcel porušiť zákon a preto som logicky ani podriadených neinštruoval, aby zákon porušovali.“

Cena? Boli lacnejší než Asseco

V stredu sa okrem obhajcov šestice obžalovaných pýtal svedka otázky aj predseda senátu sudca Ján Hrubala. Vnímali ste predraženie systémov?

„Považujem tie ceny za normálne a bežné. Cena za človekodeň bola dokonca nižšia než v prípade napríklad IT firmy Asseco,“ odpovedal. Aj obžalovaní vedúci sekcie informatiky Milan Grega či Brhel st. odmietajú, že by zákazky boli predražené.

Imrecze počas výsluchu viackrát zopakoval, že cenu navyše vnímal v kontexte benefitov, ktoré systémy od Allexis prinesú. „Vnímal som, že prinesú masívne zvýšenie výberu daní.“ Tento predpoklad sa naplnil, iba medzeru vo výbere DPH sa podarilo znížiť asi o pätnásť percentuálnych bodov.

Sudca Hrubala sa pýtal aj na to, aké sú bežné marže na softvérovom trhu – Imrecze bol totiž pred nástupom do verejnej služby riaditeľom slovenskej pobočky softvérovej firmy SAP.

„Na licenciách sú marže výrazne vyššie, môže ísť o 30 až 35 percent,“ odpovedal bývalý šéf daniarov. Obhajobu to tešilo – Allexis totiž platil svojej materskej firme na Maltu asi 40-percentné licenčné poplatky. Obžaloba v tom vidí neštandardné transakcie a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

Kuruca nebolo treba platiť, priznal

Sudca Hrubala sa pýtal aj na dvojicu menej známych obžalovaných – bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a spomínaného niekdajšieho riaditeľa sekcie informatiky finančnej správy Milana Gregu. Aj v ich prípade Imrecze odpovedal na niektoré otázky spôsobom, ktorý je skôr ich v prospech.

Kuruc je obžalovaný, že vzal od Suchobu 120-tisíc eur za bližšie nespresnené angažovanie v prípade legislatívnych zmien v súvislosti so systémom eKasa od Allexis.

Gregu a Brhela st. prokuratúra viní, že nekonali ako dobrí hospodári, keď došlo k utajenými obstarávaniam informačných systémov. Nominácia Gregu je podľa obžaloby dôsledkom Brhelovho vplyvu a viní ho, že ako šéf IT oddelenia zabezpečoval kontrolu dodávok systémov od Allexis a tak umožnil preplácanie faktúr za ne.

Brhel st. však nebol funkcionárom finančnej správy, ale je súkromný podnikateľ. Aké povinnosti teda mal pri správe štátneho majetku? Žiadne, ale preto je obžalovaný v rámci organizovanej skupiny s niekdajším funkcionárom finančnej správy Gregom.

Bolo nevyhnutné platiť štátnemu tajomníkovi? pýtal sa sudca. „Nie, samozrejme. Ak by sa nezaplatilo, nedošlo by k zastaveniu legislatívneho procesu,“ odpovedal Imrecze.

„Diskusie s Radkom Kurucom boli o znení legislatívy, jeho angažovanie bolo, aby to vzniklo rýchlo a eKasa bola komunikovaná podnikateľom. Či ten úplatok prispel k tomu, že to Kuruc urobil rýchlejšie alebo nie, neviem,“ dodal. Kuruc korupciu odmieta a Imrecze hovorí, že pri odovzdaní úplatku nebol.

Štandardný postup

V súvislosti s Gregom sa zas sudca Hrubala pýtal, či on vôbec vedel o vplyve Brhela st. na finančnú správu. „Milan Grega nepracoval na finančnej správe, keď bola podpísaná  rámcová zmluva s Allexis. Čiže jeho angažovanie bolo až pri dodatkoch, táto implementácia však už bola štandardná,“ odpovedal Imrecze.

Grega sa podľa neho staral najmä o to, aby zavedenie systémov od Allexis zapadlo do existujúcej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry. Vedel však o vplyve Brhela st.? „Ja som ho o tom neinformoval,“ povedal Imrecze.

Sám bývalý šéf IT finančnej správy už skôr povedal, že Brhela st. nepozná a videl ho prvýkrát na chodbe súdu. Odmietol aj konštrukciu, že oligarcha ho dosadil na finančnú správu.

Spoluprácu vysvetľoval aj výchovou

Potom, čo v stredu popoludní ukončil výpoveď Imrecze, dostal sa k slovu druhý kľúčový spolupracujúci svedok – Suchoba.

Už krátko po začiatku jeho výpovede sa potvrdili očakávania, že proti Brhelovi st. a spol. bude vypovedať oveľa explicitnejšie než Imrecze, pretože podľa vlastných slov bol priamo účastný korupčných dohôd s ním.

Súdu už skôr vyrozprával známy príbeh o tom, že keď chcel uspieť s dodávkami informačných systémov na finančnej správe, musel prekonať odpor niekdajšieho ministra financií Petra Kažimíra a to podľa neho malo cenu – do Allexis musel pustiť Brhelovcov, ktorí získali polovicu podniku.

Odmieta označenie, že išlo o investíciu. „Kúpna cena 700-tisíc eur mala splatnosť jeden rok. Brhel nezaplatil za ten podiel ani jedno euro. Nebolo to tak, že som predal podiel a dostal peniaze, že by išlo o investíciu, odplatu za know-how alebo niečo iné. Bolo to čisté výpalníctvo,“ vyhlásil Suchoba.

Ešte predtým než začal hovoriť o zákazkách a dohodách s Brhelom st., vysvetľoval, prečo sa z neho stal spolupracujúci svedok. Pripisuje to podľa vlastných slov vzdelaniu z prírodných vied a výchove.

„Toto pero je modré,“ vzal do ruky najbližšiu písaciu pomôcku. „A neviem si predstaviť, že budem tvrdiť, že je červené, ak niekto iný tvrdí, že je modré. Som IT-čkár, premýšľam skôr v intenciách 1 alebo 0, áno alebo nie,“ vysvetľoval. Spoluprácu s orgánmi presadzovania práva si vyhodnotil ako najlepšie riešenie.

Oportunista

Keď hovoril o firme Allexis a dodávkach systémov pre finančnú správu, síce na ňom bolo evidentné, že je pyšný na dodávky inovatívnych kontrolných a analytických aplikácií, ktoré zvýšili výber daní. No rovnako zrejmé bolo, že ku korupcii a presadzovaniu svojich záujmov sa staval oportunisticky – nemal problém platiť všimné, ak si to podľa neho niekto zaslúžil svojim prístupom či nápadmi, ale podľa vlastných slov bol „vytočený do biela“, keď mu Imrecze oznámil, že sa musí dohodnúť s Brhelom st., aby mohol dodávať na finančnú správu. „Nevidel som v tom žiadnu funkčnú pridanú hodnotu,“ vysvetľoval.

„Začal som presadzovať systémy Allexis rovnako, ako sa to robí všade na svete. Prezentoval som ich. Robí sa to tak preto, že štát nemá najnovšie poznatky, netuší, ako fungujú najnovšie informačné systémy a ako môžu pomôcť zvýšiť výber daní,“ vysvetľoval podnikateľ, že on prišiel za kamarátom Imreczem a nie naopak a že na tom nevidí nič zlé.

V úvode svojej výpovede Suchoba okrem toho zopakoval aj všetky doteraz známe skutočnosti, ktoré tvrdí obžaloba. Uviedol, že niekdajšiemu štátnemu tajomníkovi Kurucovi skutočne odovzdal 120-tisíc eur v dvoch platbách a ekonomickú štruktúru firmy Allexis vymysleli ľudia od Brhela st., aby mohlo dochádzať k výplate licenčných poplatkov na Maltu. „Založili sa firmy, aké sa založili, finančné prostriedky tiekli, ako tiekli. Nič z toho by sa nestalo, ak by do toho Brhel st. nevstúpil," vyhlásil.

Dôležité na pochopenie jeho výpovede a vyhodnotenie vierohodnosti však bude to, ako zodpovie otázky prokurátora, obhajcov a súdu. V stredu mu začal klásť otázky prokurátor Ondrej Repa, je však iba v úvode ich kladenia. Pokračovať bude vo štvrtok doobeda. Následne budú Suchobu vypočúvať obhajcovia a potom súd.

Predseda senátu Ján Hrubala predpokladá, že to potrvá hodiny.