Mať známych na tých správnych miestach je na Slovensku obľúbený spôsob, ako byť úspešný. Zdá sa, že aj podnikateľ Michal Kováč, manžel missky Anny Amenovej, sa riadi podľa tohto hesla. Okrem fotiek z jachty so šéfom mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Branislavom Cimermanom má fotky zo spoločnej dovolenky aj s policajtom, ktorý sa v druhom bratislavskom okrese venuje environkriminalite. Riešil aj podnikateľa so štrkom a s výkopovými zeminami kúsok od Kováčovej prevádzky.

V Moskve

Policajt z druhého bratislavského okresu Martin Samuel sa objavuje na fotkách s Kováčom z výletu v Moskve. Na skupinovom zábere je okrem Kováča Patrick Lutter, ktorý pracoval na Okresnom úrade v Bratislave na oddelení ochrany prírody. Samuel sa venuje environkriminalite. Kováč je konateľ firmy Vassal EKO narábajúcej s odpadom, ktorá je dokonca podozrivá z nelegálneho skládkovania.

V susedstve jej areálu je obrovská hora smetí, o ktorej Vassal EKO tvrdí, že ide o starú ekologickú záťaž. Ako sme už písali v predchádzajúcom čísle, vo februári sa okresný úrad (OÚ) vyslovil, že ide o nový komunálny odpad, navozený po roku 2008. Vtedy sa začala v susedstve činnosť Vassal EKO. „Jediný možný prístup na predmetnú nelegálnu skládku je však cez areál spoločnosti Vassal EKO, a preto je zrejmé, že táto skládka je výsledkom činnosti práve tejto spoločnosti,“ napísal úrad.

Žiaden konflikt?

Turistické fotky z Moskvy sú podľa Kováča v poriadku. „Každý si dovolenku platil sám, máme doklady z cestovnej kancelárie,“ povedal nám prostredníctvom svojej PR manažérky Kováč. „Kontaktovali nás kvôli overeniu informácií v prebiehajúcich konaniach, ktorých detaily však nepoznáme, a tak sa k nim nevieme vyjadriť,“ reagoval na otázku, odkiaľ sa po­znajú. Oveľa menej zhovorčivý však bol policajt Samuel. „A vy si myslíte, že sa s vami budem baviť? A po telefóne? Keď chcete, príďte,“ povedal nám na začiatku, keď sme ho oslovili telefonicky. Potom zložil, no na naše opätovné zavolanie nereagoval. Zaujímalo nás, kedy a kde sa môžeme osobne stretnúť, keď sa nechce baviť cez telefón.

„Aj tak píšete capiny. Máte veľa informácií. Prečo by som sa mal s vami stretnúť? Ja vám nemám absolútne čo vysvetľovať. Stretávam sa so všetkými ľuďmi, ktorí robia niečo enviro,“ spustil a prerušiť sa dal len nakrátko, keď sme sa spýtali, či aj na dovolenke. „Aj na dovolenke. Čo vás do toho, s kým sa stretávam na dovolenke,“ reagoval. Očividne to ako konflikt záujmov nevníma. Na našu opakovanú snahu stretnúť sa s ním nakoniec reagoval takto: „Ja sa s vami nemám prečo stretávať. Ani keby som bol kozmonaut, tak sa s vami nestretnem. Ani na Mesiaci sa spolu nestretneme. Mne ste úplne ukradnutá, mladá pani. Dobre? A neotravujte ma viackrát.“

Štrk je problém

Škoda. Zaujímal nás totiž aj prípad firmy Ančeta, ktorá má prevádzku dva kilometre od Vassalu. Ide sa tam rovnakou cestou z centra Podunajských Biskupíc. Ančeta sa venuje ťažbe štrkopieskov a ukladaniu výkopových zemín. Jej prevádzka je rovno vedľa budúceho telesa diaľnice D4 a R7. A firma aj jej spoločník František Ančík čelia obvineniam za údajné neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Zaujímavé je, že aj firmu Ančeta riešil práve policajt Samuel. „Jeho meno je uvedené v obvineniach, zúčastnil sa na mojom výsluchu aj na policajnej razii. Vystupuje v pozícii operatívca kriminálnej polície v oblasti environmentálnej kriminality,“ reagoval Ančík, keď sme sa ho na prípad pýtali.

Žiadne čajky

Problematické kopce nám aj ukázal. V areáli nebolo cítiť žiaden zápach. Nikde, na rozdiel od kopca pri areáli Vassal EKO, nebolo vidieť jedinú čajku. Laicky sa nám videlo, že kopce sú naozaj len z hliny a zo štrku. Ančík nepopiera, že boli umiestnené aj na parcelách, ktoré neboli uvedené v súhlase vydanom okresným úradom. Ten firmu označil za zodpovednú osobu a uložil jej, že odpad musí zhodnotiť alebo zneškodniť. Ančík však odmieta akékoľvek ohrozenie životného prostredia a dodáva, že výkopová zemina sa začala považovať za odpad až v zákone v roku 2002.

„Obvinenia, ktorým čelíme, sú vykonštruované, nezmyselné až absurdné. Nemajú nič spoločné s objektívnym vyšetrovaním, ale sú iba pokusom o obchodnú likvidáciu našej spoločnosti. Polícia vstupuje protiprávne do správnych konaní, zhabáva spisy s cieľom zabrániť našej firme obnoviť platnosť povolení, ktoré od nás potom následne vyžaduje. Takisto zasahuje do našich obchodných vzťahov a snaží sa odradiť našich obchodných partnerov od spolupráce s nami. V porovnaní s nečinnosťou polície pri iných podozrivých firmách je jej postup absolútne neadekvátny a takisto veľmi podozrivý,“ myslí si Ančík.

Cimerman sa potil

Konateľ neďalekej firmy Vassal EKO Kováč, ako sme už písali, sa nafotil so šéfom OLO Branislavom Cimermanom. Prípad riešila na mimoriadnom zasadnutí komisia životného prostredia mestského zastupiteľstva. Šéf mestskej spoločnosti Cimerman ťažko vysvetľoval pred mestskými poslancami vzťah s Michalom Kováčom. Napriek tomu, že sa so širokým úsmevom spoločne vyfotili na jachte, sa vraj dôverne nepoznajú.

„Poznáme sa, ja neviem koľko. Je to dlhý čas. Asi viac ako desať rokov. V rámci nejakých hospodárskych záležitostí sme sa stretli. Súkromne sa s ním nejako nestretávam. Komunikujem hlavne s pánom Andrejčákom z Vassalu,“ vyslovil váhavo. Za pozornosť stojí fakt, že po spoločnej dovolenke na jachte sa medzi kráľom odpadkov Kováčom a zástupcom OLO Cimermanom rozbehla vášnivá spolupráca. Medzi firmami vzniklo sedem zmlúv.

Cimerman navštevuje aj luxusnú reštauráciu Michala Kováča Fou Zoo: „Bol som tam jesť. Ale nie s ním,“ doznal sa. Keď sme komentovali astronomické sumy z jedálneho lístka v reštaurácii, Cimerman sa ihneď opravil: „Chodím tam na takú zmrzlinu.“

Kontrolóri: Areál Vassal EKO preverovali policajti, ľudia z okresného úradu a mestskí poslanci.
Zdroj: Matej Jankovič

Začudovaný

Cimerman nevedel vysvetliť ani závažnú skutočnosť, ako sa na pozvánku Vassalu, ktorý po­dľa okresného úradu zrejme rozširuje ilegálnu skládku komunálneho odpadu, dostali logá mestskej firmy OLO a magistrátu mesta. „Pozvánku? Akú? Aha, no predpokladám, že logo mesta aj OLO sa dostali na pozvánku, lebo je to v areáli OLO. To znamená, aby bolo jasné, že je to agenda OLO, ktoré pre mesto zabezpečí efektívne triedenie. Náklady na vybudovanie linky sú jeho, myslím, že okolo štyroch miliónov eur, neviem presne,“ konštatoval Cimerman ich budúcu spoluprácu.

Biznis mestskej firmy, platenej z daní občanov, s Vassalom teda bude v ďalších rokoch prekvitať. Rozviazanie spolupráce zatiaľ nie je téma dňa. Kontroverzný Vassal, ktorý, paradoxne, vysúťažil halu v areáli OLO, kde umiestnil triedičku odpadu, tak bude z vreciek daňovníkov vyťahovať milióny.

Zavreté oči?

Problematiku neriešil ani zástupca starostky Podunajských Biskupíc, kde ilegálna skládka vyrástla. Milan Černý má až tri funkcie, ktoré sú navzájom prepojené. Ako zástupca starostky Podunajských Biskupíc, viceprimátor mesta Bratislava a člen dozornej rady OLO škandál prehliadal. „Zaujímalo by ma, prečo neupozornil deväť mestských častí, ktoré majú zmluvu s Vassalom, na rozhodnutie okresného úradu, ktoré som mu doručil, a prečo to ani jedným slovom nespomenul na mestskom zastupiteľstve, ktoré pred pár dňami viedol namiesto pána primátora,“ znie otázka aktivistu Jozefa Mihoka pre Milana Černého.

„Ako člen dozornej rady spoločnosti OLO ani ako zástupca primátora neevidujem skutočnosť, ktorá mestská spoločnosť má s kým uzavretú zmluvu na triedenie či spracovanie odpadu. To je výhradná kompetencia mestských častí a ich výberových konaní,“ napísal nám Černý, pričom vo svojej odpovedi neuviedol, prečo mestské zastupiteľstvo ani dozornú radu OLO o rozhodnutí z okresného úradu neinformoval.

Ako zástupca občanov, ktorý má z funkcií tri platy, sa Milan Černý otázke, prečo vo veci nekonal, vyhol: „Na základe rozhodnutia z OÚ mestská časť vypísala konanie o odstránení, respektíve povolení stavby, kde žiadateľ má povinnosť predložiť relevantné doklady. Táto informácia je verejná a vyvesená na internetovej stránke. Máte pocit, že mestská časť niečo zamlčala alebo nekonala? Dozorná rada konaná počas zastupiteľstva sa jednomyseľne uzniesla, že sa vykoná poslanecký prieskum a požiadala GR OLO o prípravu podkladov. Na ďalšom rokovaní okrem požiadavky na testovanie podzemných vôd sme znova žiadali prerušiť triedenie a preskladňovanie odpadu v spoločnosti. Zápis ste asi čítali. Je teda otázne, prečo aj 9 mestských častí uzavrelo túto zmluvu s Vassalom, pričom Podunajské Biskupice nie.“

Čelom sa nepostavil

Čo sa týka kauzy, Michal Kováč má iba silné reči na sociálnej sieti. Dušuje sa, že nemá problém všetko vysvetliť. Vzťahy s policajtmi, s Branislavom Cimermanom, s mestskými poslancami a napokon aj rozhodnutie okresného úradu o ilegálnej skládke. „Nikdy by mi nenapadlo, koľko nenávisti sú niektorí ľudia schopní šíriť. Koľko klamstiev a manipulácií. Nikdy sa nevyhýbam zodpovednosti, ale nebudem ani ticho sedieť,“ zverejnil.

Napriek tomu sa osobnému stretnutiu, na ktorom sme sa ho chceli na celú kauzu popýtať, sebavedomý Michal Kováč systematicky už vyše týždňa vyhýba. Nedvíha nám telefón a nekomunikuje ani len cez PR manažérku. Čoho sa obáva? Veď už zažil takmer všetko!

Nešli na maximum

Známy multifunkčný bratislavský podnikateľ, ktorý sa angažuje v mnohých firmách, prešiel aj dramatickým pouličným životom. Pred rokmi na neho vyskočili z auta na pešej zóne vo Vrakuni členovia organizovanej skupiny sýkorovci. Hlava-nehlava sa doňho surovo pustili tyčami. „Zrazu zastalo auto a povyskakovali naň­ho. Boli tam zhrozené mamičky s kočíkmi. Videli to všetci na pešej zóne,“ spomína obyvateľ Vrakune. „Bol tam veľký rozruch. Nebol vtedy problém nájsť ho. Vyrastal vo Vrakuni s nevlastným otcom, ten mal na pešej búdku s občerstvením,“ opísal Kováčov bývalý sused Martin J.

„Takmer prišiel o život, dokopy ho dávali v ružinovskej nemocnici,“ dodal. Čo bol dôvod drastickej nakladačky, s určitosťou nevie. Členovia gangu sa tým nechválili: „No čo to mohlo byť. Kvôli nejakej babe by dostal len pár faciek. Takáto bitka sa vtedy objednávala najmä kvôli peniazom,“ pousmial sa. Stará garda si na incident spomína po svojom: „Bol tam príkaz, nech si zoberú so sebou aj brokovnicu, keby sa niečo pokazilo,“ šuškajú si historku. Ochranu vraj potom Kováč hľadal u konkurenčnej skupiny takáčovcov, ktorá, samozrejme, nikdy nebola zadarmo.

Világoš si zreteľne pamätá aj starosta mestskej časti Vrakuňa Martin Kuruc. „Áno, pamätám sa na to. Myslím, že som to čítal v médiách, ale neviem prečo a za čo. Zapamätal som si to, lebo má rovnaké meno ako náš bývalý prezident,“ potvrdil Kuruc.