Veď len minulý rok podľa majetkového priznania zarobil v pozícii hlavy štátu dokopy vyše 110-tisíc eur, z ktorých väčšinu prerozdelil rodinám v núdzi. Ďalších 260-tisíc predstavovali jeho iné, teda súkromné príjmy. Pochváliť sa môže i kadejakými majetkami, napríklad vyše hektárovým pozemkom v obci Veľký Slavkov, ku ktorému mal v minulosti dosť macošský prístup. „Sú to len lúky, nepotrebujú žiadnu údržbu,“ vysvetľoval pred časom. Dnes je však tento kus zeme riadne pokosený, presne tak, ako má v tomto ročnom období byť. Zmenila vari hlava štátu názor na starostlivosť o pozemok, ktorý je predmetom súdneho sporu?

Neleží ladom

Cestu z Popradu do Starého Smokovca lemujú najmä lúky a poľnohospodárska pôda. Obyčajných návštevníkov Vysokých Tatier ničím nezaujmú, väčšina totiž oči upiera priamo pred seba na štíty našich veľhôr. Alebo na množstvo bilbordov umiestnených popri vozovke. Domácim a znalcom miestnych pomerov však počas jazdy v istom okamihu pohľad akosi automaticky zablúdi na pomerne rozsiahly pozemok ležiaci na hranici obcí Veľký Slavkov a Nová Lesná. Nachádza sa hneď pri ceste a v posledných mesiacoch je predmetom mnohých debát a diskusií. Ba dokonca ostro sledovaného súdneho konania. Nečudo, jedným z účastníkov sporu o lúku je slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý je podľa oficiálnych dokumentov od roku 1999 jej majiteľom. K vlastníctvu pozemku sa však hlási aj Ján Franc, zubár z Popradu.

Nuž a zatiaľ čo o jeden kus zeme sa naťahujú dvaja páni, pozemok vôbec neleží ladom. Lúka je pekne udržiavaná, pokosená. Na jazyk sa tlačí otázka, kto v tejto zamotanej situácii prebral zodpovednosť za stav nehnuteľnosti. Prezident, ktorý tvrdí, že o lúku sa starať netreba, hoci túto povinnosť majiteľovi ukladá priamo všeobecnozáväzné nariadenie obce Veľký Slavkov, alebo zubár Franc, ktorý musí na súde dokazovať, že bol pozbavený vlastníckych práv vskutku veľmi pofidérnym spôsobom?

Zubár Franc: Na súde musí bojovať o pozemok, o ktorý prišiel v  roku 1999 pofidérnym spôsobom.
Zubár Franc: Na súde musí bojovať o pozemok, o ktorý prišiel v roku 1999 pofidérnym spôsobom.
Zdroj: TASR

Starostlivý zubár

„Je to stále v prenájme, ktorý som uzatvoril v čase, keď som netušil, čo sa okolo môjho pozemku deje. Nájomca to aj kosí, čo mu vyplýva zo zmluvy,“ vysvetlil nám doktor Franc, ako je to so starostlivosťou o lúku, ktorú mu v roku 1998 okrem iných daroval otec. V roku 2016 však Ján Franc potreboval vykonať istý zápis na katastri, kde zistil, že prišiel o značnú časť, presnejšie o 12 105 štvorcových metrov tohto pozemku, o ktorý sa však riadne staral. Prenajal ho, za čo poberal dohodnutú náhradu, kontroloval jeho stav, teda či nie je zanedbaný a podobne.

Jeho majiteľom bol podľa oficiálnych dokumentov súčasný prezident Andrej Kiska. Keďže pánovi Francovi sa nepodarilo urobiť nápravu po dobrom, musel pristúpiť na krajné riešenie. Obrátil sa na súd, nech ten rozhodne, kto je skutočným vlastníkom lúky pod Tatrami. No a ten, ako sme spomínali, to nemá jednoduché. Zdá sa totiž, že poškodenými akoby boli obaja účastníci sporu. Navyše, rozhodovanie sťažuje fakt, že súdu nie sú prístupné všetky dokumenty, a to vinou štátu. „Je to ťažké. Stále sa k nim nevieme dostať. Ďalšie pojednávanie je naplánované na september, tak uvidíme, či sa niekam posunieme,“ povzdychol si Ján Franc.