1 610 000 eur je suma, ktorú vymáha od Hamšíkovej spoločnosti zvolenský exekútor Stacho Chladný. Svedčí o tom aj výpis z centrálneho registra exekúcií, ktorý má PLUS 7 DNÍ k dispozícii. 

Peniaze od Hamšíkovej firmy právne vymáha cez firmu jeho bývalá spoločníčka Veronika Gondášová. V stanovisku uviedla:
" Spoločnosť VJG group, s.r.o. vymáha dlžnú sumu 1 610 000 € od spoločnosti BOUNCE PARK, s.r.o. za vypracovaný a zrealizovaný projekt BOUNCE PARK z dôvodu, že nedostala zaplatené nič t.j. 0 €. Ing. Veronika Gondášová nedostala zaplatené za myšlienku, nápad a realizáciu celého projektu BOUNCE PARK. Projekt bol realizovaný - Ing. Veronikou Gondášovou, konateľkou a tiež nedostala zaplatenú odmenu konateľa v období od 04/2020 - 04/2022."

Nič netušili?

O stanovisko sme požiadali aj futbalistovu manželku Martinu Hamšíkovú, ktorá je konateľkou centra. Telefón nezdvihla a na sms zatiaľ nereagovala. 

Futbalistov otec Richard Hamšík, ktorý bol štatutárom zábavného centra až do vlaňajška, o exekúcii nič nevedel.

"Ste prvá, kto mi to hovorí," vyhlásil pre PLUS 7 DNÍ.

Po prezistení situácie o známej firme svojho slávneho syna nám poskytol túto reakciu: "Môžem uviesť len toľko, že sa jedná o pokračovanie útokov obvinenej Ing. Gondášovej voči spoločnosti Bounce park. Proti uvedeným útokom budú vykonané právne kroky. Jedná sa o komplikované právne vzťahy, ktoré nebudem podrobne rozoberať. Poprosím, aby bol ponechaný priestor na rozhodovanie súdov, ktoré jediné dajú záväzné odpovede. Verím, že nezávislé súdy uvedené útoky Ing. Gondášovej riadne objasnia a zastavia."