Každému členovi Súdnej rady Slovenskej republiky boli 26. septembra zaslané dva podnety na začatie disciplinárneho stíhania sudkyne Špecializovaného trestného súdu Pamely Záleskej. Takmer mesiac nemali o ničom ani tušenie. Pošta sa k nim dostala dávno po tom, čo predseda súdnej rady Ján Mazák rozhodol, že stíhanie sudkyne Záleskej iniciovať nebude.

Hra na kolúznu väzbu

Keďže nešlo o pár listov, ale pre každého jedného člena súdnej rady štós papierov vysoký okolo päť centimetrov, pošta nemohla niekde omylom zapadnúť. Skôr to vyzerá tak, že písomnosti niekto úmyselne zadržiaval. Obrátili sme sa na predsedu Jána Mazáka s otázkou, či sa tak stalo na jeho pokyn.

„Vybavenie takého podnetu patrí podľa zákona výlučne do kompetencie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a na jej výkon nemá žiaden vplyv iný činiteľ, vrátane členiek a členov súdnej rady. Podnet som vybavil už 7. októbra 2022 jeho odložením bez podania návrhu na disciplinárne stíhanie sudkyne Pamely Záleskej,“ odpovedal Mazák.

Členka súdnej rady, sudkyňa Krajského súdu Bratislava Marcela Kosová hovorí, že pokiaľ ide o výlučnú právomoc predsedu súdnej rady na podávanie návrhov na disciplinárne stíhanie má Mazák pravdu. Lenže... „Je absolútne neprijateľné tvrdiť, že predseda zadrží poštu členom súdnej rady, lebo on má ako jediný návrhovú disciplinárnu právomoc. Akonáhle príde akékoľvek podanie ktorémukoľvek členovi súdnej rady, neexistuje, aby predseda do neho nahliadol a on posúdil, či ho doručí alebo nedoručí členovi súdnej rady. Lebo ak do neho nenahliadol, odkiaľ vedel, čo obsahuje?" pýta sa rozhorčená sudkyňa. "Zadržať akúkoľvek poštu komukoľvek na Slovensku sa dá len v prípade, ak je dotyčný v kolúznej väzbe. Čo ani jeden z členov súdnej rady zatiaľ nie je.“

Kosová vidí úmysel

Na nedoručenie pošty adresovanej na meno každého jedného člena súdnej rady má predseda Mazák svojské vysvetlenie.

„Musím pripomenúť, že ani jeden z členov a členiek súdnej rady, okrem predsedu a podpredsedu, nemá adresu na doručovanie na Hlavnom námestí č. 8 v Bratislave. Preto podania adresované im na Kanceláriu súdnej rady im  odovzdávame, nie doručujeme (nikto z nich nepodpisuje doručenie, len preberie písomnosť neformálne), v zmysle predošlej praxe, pri najbližšom zasadnutí súdnej rady,  kedy sú osobne prítomní. Takže nešlo o nejaký osobitný pokyn na doručovanie, ale iba o pokračovanie v zaužívanej  praxi, ktorá spočíva v neformálnom  odovzdaní písomnosti členke alebo členovi súdnej rady,“ vysvetľuje Mazák

Kosová Mazákovi oponuje: „Toto je tak diletantské vysvetlenie! Podľa zákona je sídlom súdnej rady Bratislava a sídlo súdnej rady je sídlom každého jej člena.“

Faktom je, že členovia súdnej rady nemajú samostatné doručovacie adresy a na webovej stránke Súdnej rady Slovenskej republiky je uvedené, že doručovať podania treba na Hlavné námestie číslo 8 v Bratislave.

„Čokoľvek sa doručí členovi súdnej rady na túto adresu, má mu to byť bezodkladne predložené. Doteraz sa tak aj dialo,“ tvrdí Kosová. „Vždy keď mi prišla pošta, som bola kontaktovaná Kanceláriou súdnej rady. Je absolútne nemysliteľné, aby nám niekto na takmer mesiac zadržal poštu. To nepodlieha schváleniu predsedu, on do toho nemá čo hovoriť. Doktorka Jelínková (ďalšia členka súdnej rady – pozn. red.) bola dokonca osobne (!) v sídle súdnej rady ešte pred zasadnutím a nikto jej nepovedal, že dostala podanie. Vidím v tom len úmysel, aby sme sa nedozvedeli o nejakých skutočnostiach.“

Ani ťuk

Kosová ostro napadá aj tvrdenie Mazáka, že spomínané podanie dostali členovia súdnej rady na jej najbližšom zasadnutí: „To nie je celkom pravda. Keby nám to podanie chcel dať, dostaneme písomnosti v utorok 18. októbra na začiatku zasadnutia. Celý utorok nám nikto nič nedal, ani nás neupozornil, že máme nejakú poštu. Ani ťuk! Že nám niečo bolo zaslané, sme sa dozvedeli v noci z 18. na 19. októbra. Všetci sme dostali mail z advokátskej kancelárie Škubla a Partneri, ktorým odkázali na to, že pred mesiacom nám niečo poslali. Prekvapená som si ešte prezrela všetku poštu, či som niečo neprehliadla. Nič som nenašla. Až keď sme už o pošte vedeli, nám zrazu v stredu 19. októbra na stole pristáli dokumenty. Už aj s vybavením podnetu pánom predsedom.“

Ako to Ján Mazák členom súdnej rady vysvetlil?

„Nijako. Pán predseda odišiel zo zasadnutia skôr. Konfrontovala som teda podpredsedu súdnej rady a ten nevedel povedať, ako mohli takéto množstvo dokumentov len tak niekam odpratať. Predseda si zobral svoj a čo urobili so zvyšnými sedemnástimi?! Napísala som teda mail, nech nám to vysvetlia a doteraz nikto nereagoval.“

Iné časy

Mazák zdôrazňuje, že skoršie odovzdanie by žiadnym spôsobom neovplyvnilo jeho rozhodnutie odložiť podnet na sudkyňu Záleskú bez ďalšieho opatrenia. Členovia súdnej rady však majú právo na zasadnutí prejednať ustanovenia a dokonca môžu aj odporučiť predsedovi, aby konal konkrétnym spôsobom. Za čias, keď bola predsedníčkou súdnej rady Lenka Praženková, sa tak aj stalo. Členovia súdnej rady prijali uznesenie, ktorým jej odporučili podať návrh na disciplinárne stíhanie. Je možné, že práve takejto situácií sa Ján Mazák chcel vyhnúť.