Do apríla 2013 totiž platilo, že vhodným zamestnaním bolo zamestnanie, ktoré „zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce“. Novelou zákona sa vhodným zamestnaním myslí zamestnanie, ktoré „zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce“. Práve onou niektorou z kvalifikácií, zručnosťou či druhom práce môže byť myslená akákoľvek brigáda, ktorú ste vo svojom živote robili, a môžete mať akékoľvek vzdelanie či prax, istotou, kde vás úrad práce pošle, je priemyselný park, kde je o operátorov vo výrobe neustále záujem.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: TASR

Je úplne bežné, že vašim novým zamestnávateľom dokonca nebude ani štandardná výrobný firma, ale pracovná agentúra, ktorá vás umiestni podľa potreby tam, kde potrebuje. V Nitre dokonca koncom minulého roka úradníčky posielali evidovaných nezamestnaných do obchodnej spoločnosti, ktorá si prenajímala schránku a priestor na pohovory, pričom ľudí preposielala na práce do miestneho priemyselného parku.

Nezákonné rozhodnutia

Od septembra minulého roka bola na úrade práce evidovaná aj žena, ktorú úrad po desiatich dňoch poslal na výberové konanie na obsadenie pozície montážny pracovník elektronických zariadení, teda operátorku vo výrobe. Pohovor absolvovala, dokonca nový zamestnávateľ deklaroval, že v októbri môže nastúpiť. Žena však zamestnanie odmietla. Úradníčke totiž priniesla podpísanú dohodu s iným zamestnávateľom, v ktorým sa dohodli na nástupe do práce už koncom septembra. Podľa prokurátora táto žena zjavne s úradom práce spolupracovala, no napriek tomu ju úrad z evidencie vyradil. Pre nespoluprácu.

Test
Test
Zdroj: Archív

Pri vytváraní tohto konkrétneho spisu úrad práce nerešpektoval Vyhlášku ministerstva vnútra SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu. Práve neúplnosť spisového materiálu, ktorý tvorí podklad pre rozhodnutie úradu práce, je dôvodom na jeho zrušenie, uvádza sa v proteste prokurátora. Rovnako aj to, že tieto skutočnosti poukazujú na fakt, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v tejto veci porušil zákon.

Kontrola na úrade v práce v Nitre priniesla šokujúce odhalenia. Aké? Dočítate sa v najnovšom vydaní týždenníka PLUS 7 DNÍ.

Plus 7 Dní
Plus 7 Dní
Zdroj: Plus 7 Dní

Prečítajte si tiež: