Pred senátom Špecializovaného trestného súdu pokračovalo pojednávanie s obžalovaným Lehelom Horváthom. Na programe bolo vypočutie piatich znalcov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Prezídia Policajného zboru a jedného svedka. Na pojednávanie sa napokon dostavili len znalci. Pred samotnou výpoveďou znalcov,obžalovaný opätovne podal namietku voči procesnému postupu a podal aj sťažnosť voči spôsobu, akým predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu zaznamenáva priebeh pojednávaní. Žiadal, aby boli zopakované všetky hlavné pojednávania.

Podľa jeho názoru boli všetky zaznamané údajne nezákonne. „Súd o námietke zaujatosti konať nebude, keďže táto je založená na namietaní procesného procesu súdu a o takej sa nekoná," povedala predsedníčka senátu Pamela Záleská.

Obžalovaný Lehel Horváth  sa sťažoval aj na prekladateľku, ktorú zabezpečil súd. Ide prekladateľku, ktorú posielal obžalovaný viac krát domov s tým, že ju už nepotrebuje a rozumie všetkému. Horváth tvrdí, že neovláda dobre maďarský jazyk. „Je to chyba súdu, že má takú tlmočničku. Ja som maďarskej národnosti. Ja musím koktať po slovensky,“ povedal obžalovaný.

Hrobár od sátorovcov
Zdroj: TASR

Lehel Horváth viackrát prerušoval vyjadrenia zo strany súdu, na čo bol upozornený. Po ďalšom pokuse obžalovaného o vznesení ďalšej námietky voči senátu, už poprosila predsedkyňa senátu eskortu Zbor väzenskej a justičnej stráže aby obžalovaného posadila, keďže vstal a odmietal sa posadiť .

Viac FOTO Lehela v GALÉRII

Lehel Horváth je obžalovaný z piatich vrážd a aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je šéf skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor. K jeho vražde sa Lehel Horváth v roku 2010 priznal. Telo sa doteraz nenašlo. Mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.