Špecializovaný trestný súd v Pezinku v piatok uznal dve bývalé funkcionárky finančnej správy vinnými za prijímanie úplatku. Ide o Kornéliu Černú a Denisu Židovú. Černá bola vedúcou obstarávania, Židová viedla oddelenie právnych služieb.

Peniaze im v roku 2018 podľa súdu odovzdal niekdajší prezident finančnej správy František Imrecze. Na súde už skôr vypovedal, že malo ísť o poďakovanie za spoluprácu a včasnú úhradu faktúr firme Allexis. Finančnej správe dodávala analytické a kontrolné informačné systémy.

Nešlo o oficiálne odmeny z rozpočtu inštitúcie. Imrecze o peniaze pre kolegov podľa súdu požiadal majiteľa Allexis podnikateľa s informačno-komunikačnými technológiami Michala Suchobu. Černej podľa súdu Imrecze dal 20-tisíc, Židovej 30-tisíc eur.

„Prokurátor jednoznačne presvedčil súd, že veci sú tak, ako sú napísané v obžalobe. Presvedčil súd, že obžalované spáchali túto trestnú činnosť,“ uviedol sudca Milan Cisarik.

Obe odsúdil na tri roky odňatia slobody s päťročným podmienečným odkladom. Navyše ich potrestal aj peňažným trestom (Židová 45-tisíc, Černá 30-tisíc eur), päťročným zákazom činnosti vo verejných inštitúciách a výchovnými opatreniami – Židová sa má podrobiť protikorupčným školeniam a Černá sa má zúčastniť piatich pojednávaní v akýchkoľvek korupčných kauzách.

Obžalované vinu odmietajú. Proti rozsudku sa na mieste odvolali. Rozhodnutie preto nie je právoplatné a prípad sa dostane pred trojčlenný odvolací senát Najvyššieho súdu.

Stačila jediná výpoveď

Aj keď rozsudok nie je právoplatný, zrejme ovplyvní verejnú diskusiu i ostatné trestné konania, kde vystupujú prevažne spolupracujúci svedkovia.

Ide totiž o prvý protikorupčný trestný súdny proces po roku 2018, kde súd uznal vinu obžalovaných na základe jediného priamo dôkazu – a to výpovede spolupracujúceho svedka Imreczeho. Obhajoba však upozorňovala, že sú v nej početné nezrovnalosti.

„Súd súhlasí, že jediným priamym dôkazom je výsluch Františka Imreczeho,“ informoval sudca Cisarik. „Ďalšie dôkazy boli nepriame. Síce tvoria určitý celok, ale na ich základe by určite nebolo možné uznať vinu obžalovaných,“ dodal.

Protirečenia v svedectvách Imreczeho a Suchobu proti Černej a Židovej sudca vyhodnotil ako nevýznamné a uveril Imreczemu. „Keď sú rozdiely vo výpovediach, neznamená to, že jedna z osôb klame,“ povedal.

„Každý prípad je individuálny. Je to však určitý signál v tom, ako sa súd postavil k týmto osobám, ktorých motivácie vypovedať a vierohodnosť výpovedí boli mediálne spochybňované,“ reagoval na rozsudok prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa.

Imrecze a Suchoba v kauze známej ako Mýtnik vystupujú ako spolupracujúci svedkovia, sami sa však priznávajú k trestnej činnosti a vypovedajú najmä o korupčnom pozadí obstarávaní informačných systémov na finančnej správe v rokoch 2012 až 2018. V iných konaniach svedčia aj proti oligarchom z éry Smeru Jozefovi Brhelovi a Miroslavovi Výbohovi.

Biela taška alebo obálka? Je to jedno

Židovej obhajca Martin Janáč vo štvrtok v záverečnej reči zhrnul sedem protirečení v Imreczeho výpovedi. Sudca Cisarik v piatok prisľúbil, že ku všetkým sa detailne vyjadrí v písomnom vyhotovení rozsudku, ale podľa neho to nie sú rozpory.

„Je dôležité, aby sa na tieto výpovede pozrel človek z pohľadu nezávislého pozorovateľa. Zistí, že tu žiaden rozpor nie je,“ povedal sudca.

V piatok v krátkom 15-minútovom ústnom odôvodnení sudca hovoril o rozporoch ako o „údajných“ a bližšie sa vyjadril iba k dvom menej významným z nich.

Imrecze tvrdí, že Suchoba mu peniaze pre kolegov doniesol vo veľkej bielej obálke. „Pamätám si väčší objem peňazí vo veľkej bielej obálke. Bankovky neboli úhľadne naukladané,“ svedčil bývalý prezident finančnej správy.

Suchoba naproti tomu vypovedal, že peniaze mu odovzdal v čiernom plastovom vrecku, ktoré vložil do bielej tvrdenej papierovej tašky s uškami. Bankovky podľa neho boli zviazané gumičkou aj bankovou páskou.

„Sú tieto výpovede v rozpore? Ja v tomto žiaden rozpor nevidím. Obaja vypovedajú pravdu, obaja si to takto pamätajú, ale tieto dve veci sa dajú prekrížiť – biela papierová taška môže byť pre niekoho s odstupom troch-štyroch rokov biela obálka. On (Imrecze) si to tak pamätá,“ povedal sudca Cisarik.

Obhajca Janáč vo štvrtok pripomenul, že Imrecze a Suchoba sa rozchádzajú tiež v účele poskytnutia odmien. „Imrecze tvrdí, že mali byť poskytnuté za nasadenie zamestnancov pri implementácii projektov (firmy Allexis), čiže za minulé aktivity. Suchoba vypovedal, že takéto odmeny odmietol poskytnúť, ale dal sa presvedčiť, že svedok Imrecze si chce ľudí zaviazať do budúcnosti,“ rekapituloval obhajca.

„Obe tieto motivácie môžu byť prítomné. Samozrejme, že ak to vypovedá svedok Imrecze, snaží sa ukázať niečo pozitívne – vážil si zamestnancov a chcel ich odmeniť. Vôbec to neprotirečí tomu, čo vypovedá Suchoba, že aj v budúcnosti mu tak budú títo ľudia zaviazaní,“ reagoval Cisarik.

Nezhodujú sa koľko a komu

Sudca v piatok povedal, že konfrontáciu medzi Suchobom a Imreczem síce nikto nenavrhoval, ale aj tak by ju nepovažoval za potrebnú, lebo v ich výpovediach nie sú žiadne zásadne rozpory. „Súd nezistil rozpory vo výpovediach svedkov, z ktorých by bolo možné vyvodiť, že Imrecze alebo Suchoba úmyselne hovorili nepravdu,“ povedal Cisarik.

Významné bude písomné odôvodnenie rozsudku. Sudca totiž prisľúbil, že v ňom bude reagovať aj na ostatných päť protirečení vo výpovedi Imreczeho.

Tri kľúčové rozpory súvisia so samou podstatou obžalovaného skutku – koľko peňazí a pre koho si Imrecze od Suchobu vypýtal, koľko mu Suchoba odovzdal a či vôbec a koľko naozaj Imrecze rozdelil medzi kolegov. Spolupracujúci svedkovia sa v tom nezhodujú.

Je dôležité to vyjasniť, pretože Suchoba potvrdzuje iba to, že Imrecze si od neho peniaze vypýtal a neskôr mu ich odovzdal. Židovú a Černú usvedčuje iba Imrecze. Suchoba nebol pritom, keď im mal peniaze odovzdať Imrecze.

Černá počas procesu povedala, že pokojne sa mohlo stať, že Imrecze si peniaze vypýtal, ale nechal si ich pre seba.

Imrecze počas pojednávania vypovedal, že Suchobovi dal žltý lístok so zoznamom mien a číslami, ktoré vyjadrovali výšku odmien v tisíckach eur. Dokopy žiadal o dvestotisíc eur pre päť kolegov.

Suchoba na súde potvrdil, že lístok s menami a sumami dostal. Ale v ďalších podrobnostiach sa ich výpovede rozišli.

Bývalý prezident finančnej správy napríklad tvrdí, že Suchoba odmietol vyplatiť odmenu 50-tisíc eur riaditeľovi sekcie analýzy rizík a boja proti podvodom Ladislavovi Hannikerovi. Peniaze mu preto ani neodovzdal.

„Nemal som žiadne námietky proti vyplateniu odmeny Ladislavovi Hannikerovi,“ oponoval Suchoba. Vypovedal, že práve Hannikera považoval za hlavného hýbateľa zavedenia systému eKasa, ktorý finančnej správe dodala firma Allexis. Suchoba tvrdí, že Imreczemu doniesol 200-tisíc na odmeny pre všetkých vrátane Hannikera.

Obhajoba poukazuje aj na to, že z výpovedí Imreczeho a Suchobu vyplýva, že treba byť opatrný pri vyhodnotení výpovede, keď Suchoba rozpráva, čo mu hovoril Imrecze.

Niekdajší prezident finančnej správy totiž vypovedá, že bývalý vedúci sekcie informatiky finančnej správy Milan Grega si opakovane odmietol prevziať odmenu 50-tisíc eur a tak si peniaze nechal sám a spotreboval ich. Suchoba však tvrdí, že pred ním sa tváril tak, že peniaze Gregovi odovzdal.

Obžalovaným neuveril

Sudca v piatok v krátkom odôvodnení vysvetlil, že skúmal Imreczeho motivácie vypovedať a pomáhať orgánom činným v trestnom konaní. „Nezistil som žiadnu neprimeranú výhodu, ktorá by bola v súčasnosti tomuto svedkovi poskytnutá,“ uviedol.

Prokurátor Ondrej Repa už vo štvrtok informoval, že zatiaľ žiadne z trestných stíhaní Imreczeho nie je ukončené, „pretože spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní pokračuje ďalej“.

„Nezistil som žiaden dôvod, prečo by práve tieto dve obžalované mal svedok označiť, aby sa zavďačil orgánom činným v trestnom konaní alebo sa vykúpil. Určite by bolo lukratívnejšie označiť nejakú inú vyššie postavenú osobu,“ povedal.

Černá sa aj vo štvrtok v záverečnej reči bránila, že ak je to tvrdenie proti tvrdeniu, tak nerozumie, prečo by jej slovo malo mať nižšiu váhu než Imreczeho, ktorý sa priznáva k trestnej činnosti.

Sudca reagoval, že vyjadreniam obžalovaných neuveril, pretože prišli podľa neho so smiešnou obranou. „Obžalované sa snažili ukázať situáciu tak, že oni sa na zmluvách a dodatkoch s Allexis v podstate nepodieľali, neboli za nič zodpovedné a podpisovali iba košieľky (krycí list spisového materiálu, na ktorom sú podpisy všetkých zodpovedných pracovníkov, pozn. autora). V takom prípade súd nerozumie, na čo sú takýto funkcionári na rôznych miestach verejnej správy, keď iba niečo podpisujú. S podpisom je spojená aj určitá zodpovednosť,“ uviedol sudca. Tvrdí, že bez podpisu obžalovaných by sa kontrakty s Allexis nerealizovali.

Neuveril ani obhajobe Židovej, ktorá mala od konateľky Allexis Jany Rovčaninovej prijať iPhone a bránila sa, že tento mala zapožičaný na testovanie aplikácií od Allexis. „Osoba v takejto funkcii bežne nerobí testera. Toto vyznieva až úsmevne,“ povedal Cisarik.

Ďalšie výpovede

Už o desať dní sa môžu Suchoba a Imrecze opäť posadiť pred súd v úlohe svedkov v hlavnej vetve Mýtnika – tentokrát proti šestici obžalovaných. Od 8. novembra má totiž na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať hlavné pojednávanie s podnikateľom Jozefom Brhelom st. a spol. Je obžalovaný, že mal neformálny vplyv na finančnú správu a využíval ho, aby zákazky na dodávky informačných systémov získavala Allexis.

Ak dovtedy Najvyšší súd stihne rozhodnúť o námietke na nezákonne zložený senát, mali by prísť Suchoba a Imrecze vypovedať. Ak Najvyšší súd dovtedy nestihne rozhodnúť, budú sa v novembri čítať listinné dôkazy.