Suma, ktorá na začiatku kauzy predstavovala takmer 100 miliónov, sa dnes vyšplhala na vyše 177 miliónov eur - a určite nie je konečná. Narastá totiž doslova každý deň. A to všetko pre naťahovanie o pozemky v podtatranskej obci Veľký Slavkov.

Naše veľhory lákali a stále lákajú množstvo developerov.
Zdroj: Tony Štefunko

Stranami sporu v tejto veci sú Slovenský pozemkový fond a spomínané zahraničné spoločnosti, nuž a ako býva zvykom, každá má na vec vlastný pohľad. Zatiaľ čo štátna inštitúcia tvrdí, že cyperským firmám s nejasným pozadím vyplácať nič nemusí, človek, ktorý vraj stojí v ich pozadí, prehovoril o závažných skutočnostiach. Podľa neho do kauzy vstupujú vysokopostavení ľudia s cieľom zmariť spravodlivý proces.

Megaprojekt

Je to prípad, ktorý postavil do pozoru niekoľko významných zložiek štátu. Do činenia má s ním nielen súdna moc na všetkých svojich stupňoch, ale tiež elitný policajný útvar, prokuratúra a zasahovalo už aj ministerstvo spravodlivosti. Pravdupovediac, niet sa čo čudovať. Veď v hre sú naozaj veľké peniaze. Navyše, ak sa v prípade vynoria mená zaujímavých ľudí ako Irene Spoerry, ktorá sa v našich končinách „preslávila“ niekoľkými politickými kauzami spojenými s SDK a SDKÚ, či honorárny konzul Malty, neprekvapí, že kompetentní naplno spozornejú.

Na začiatku sporu stál megaprojekt, ktorý vo Veľkom Slavkove plánovali zrealizovať tri navzájom prepojené spoločnosti - AR City, AR Golf a AR Park. „Bol absolútne nadčasový. Infraštruktúrne založený na tom, že vznikne blízko medzinárodného letiska, železnice a diaľnice. Volal sa OKKO G.E.R. a bol určený pre celé rodiny, keďže jeho súčasťou bolo nákupné a wellness centrum, kasíno, golfové ihrisko i apartmány,“ hovorí podnikateľ spod Vysokých Tatier Roman Antal, považovaný za hlavu projektu.

Sudkyňa verejnosti oznámila, že v súdnej sieni ja málo miesta.
Zdroj: Tony Štefunko

Okrem investorov, mimochodom, jedným mala byť Ivana Trumpová, exmanželka súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, boli, samozrejme, ďalšou dôležitou súčasťou projektu pozemky. Keďže spomínané tri AR firmy v lokalite záujmu toho veľa nevlastnili, oslovili Slovenský pozemkový fond (SPF). Inštitúciu, ktorá v mene štátu spravuje rôzne druhy pôdy.

A to aj vo Veľkom Slavkove, kde chceli firmy Romana Antala získať vyše dvesto hektárov pokiaľ možno najviac scelených pozemkov. „SPF dal záväzný súhlas, že môžeme ísť do územného konania s tým, že po územnom rozhodnutí a cene, ktorú určí cenová komisia fondu, nám tieto pozemky odpredá. Išlo o štandardný spôsob, akým SPF vtedy postupoval,“ vysvetľuje podnikateľ.

Zmena vedenia

Záväzný súhlas firmám podpísal vtedajší šéf SPF František Hideghéty. Mohol tak vraj urobiť preto, že na predmetné pozemky nebol nijaký reštitučný nárok. „Následne sme začali skupovať pôdu od fyzických osôb, aby sme scelili zhruba 220 hektárov pôdy,“ pokračuje Antal, podľa ktorého sa okamžite spustil aj proces zmeny územného plánu obce Veľký Slavkov. Kompletne ho financovala jedna z jeho firiem.

„Zároveň sa spracovávala projektová dokumentácia zahraničným architektonickým štúdiom, zahraničné konzultačné firmy vypracovali štúdie špecifických častí projektu a postupne sme získavali aj potrebné vyjadrenia a stanoviská od slovenských telekomunikácií, SPP, energetiky, ale aj železníc, no i projekt EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie, teda všetko potrebné na vydanie územného rozhodnutia,“ vymenúva podnikateľ. Dodáva, že v tejto fáze sa do projektu vložilo už niekoľko desiatok miliónov slovenských korún.

Súčasťou megaprojektu OKKO G.E.R. malo byť aj zábavné centrum, kasíno, či golfový areál
Zdroj: Archív

Do záležitosti však zasiahli parlamentné voľby v roku 2006, keď sa k moci dostala prvá vláda Roberta Fica. V nej okrem strany Smer sedeli zástupcovia Mečiarovho HZDS a Slotovej SNS. Za námestníka bol do SPF menovaný nominant HZDS Branislav Bríza, ktorý na istý čas prevzal kompetencie generálneho riaditeľa.

Branislava Brízu verejnosti predstavovať hádam netreba. Vlani v januári bol totiž právoplatne odsúdený za podvody s pozemkami na dva roky s podmienečným odkladom v trvaní troch rokov. Dopustil sa ich práve v období, keď zastával post námestníka SPF s posilnenými právomocami. Štátu svojím konaním spôsobil škodu za viac ako 1,6 milióna eur.

Trest sa vzťahoval aj na čachre s pôdou, ktorú na svoj projekt plánovali získať firmy pripravujúce projekt OKKO G.E.R. V roku 2007 totiž Bríza predmetné pozemky vo Veľkom Slavkove pridelil trom reštituentom z južného Slovenska. „Urobil tak napriek tomu, že mal k dispozícii množstvo ďalšej pôdy nielen na južnom Slovensku, ale aj vo Veľkom Slavkove,
avšak mimo územia plánovaného projektu. Priamo na pozemky, na ktoré sme mali súhlas, umiestnil reštituentov, z ktorých - ako neskôr vysvitlo - jeden mal blízko k Brízovej rodine. Za ďalšieho reštituenta zmluvy podpísal právny zástupca, ktorý v čase, keď za tohto reštituenta následne podpísal odvolanie, už bol mŕtvy!“ rozhorčuje sa Antal.

Zmarená investícia?

Preto začali konať aj firmy pracujúce na projekte. Vyzvali popradský súd, aby predbežným opatrením pozastavil na katastri návrh na vklad súvisiaci s pozemkami pre reštituentov z južného Slovenska. Súd tejto požiadavke vyhovel. „Toto rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Prešove. S pozemkami nemohli nič robiť a status quo je také, že sa všetko vrátilo SPF,“ konštatuje podnikateľ a dodáva, že sa chceli dohodnúť, ako ďalej,
no fond podľa jeho slov na ich výzvy neodpovedal.

Podnikateľa spod Tatier zoznámil s Ivanou Trumpovou známy módny návrhár Osmany Laffita.
Zdroj: archív

Firmy zapojené do projektu v reakcii na túto nečinnosť v septembri 2008 podali na SPF tri žaloby. Od štátnej inštitúcie chceli z titulu zmarenej investície vysúdiť dokopy asi sto miliónov eur. Dnes sa táto suma pre úroky z omeškania vyšplhala na vyše 177 miliónov.

Podľa Antala k čiastke dospeli na základe posudku, ktorý dali vypracovať renomovanej slovenskej firme. Na otázku, či si myslí, že normálny občan dokáže čosi také vôbec pochopiť, keď za niečo, čo sa nezačalo ani stavať, chcú neuveriteľné milióny eur, podnikateľ odvetil, že tomuto rozumie, no ak došlo k protiprávnemu konaniu, nech o nároku a jeho výške rozhodne skutočne nezávislý súd. Rovnakú odpoveď zopakoval aj na pripomienku, či by nebolo pre všetky strany prijateľnejšie aj verejnosti pochopiteľnejšie, keby si od SPF, teda od štátu nárokovali len čiastku skutočne vynaloženú do príprav projektu.

Prebraté pohľadávky

Situácia nabrala na obrátkach v roku 2009, keď pohľadávky firiem AR Park, AR City a AR Golf voči SPF prebrala cyperská spoločnosť Ermanno Trade, ktorá navonok pôsobí ako firma s nejasným pozadím. Roman Antal si však myslí, že také nejasné nie je. „Ermanno vstúpilo do uvedených firiem pol roka pred vznikom kauzy. Cez túto spoločnosť sa mal projekt financovať. Bola založená pre zahraničného klienta, ktorý mal prostredníctvom Ermanna doniesť kapitál do projektu,“ tvrdí Antal.

No a práve tejto spoločnosti sa v marci 2010 podarilo uspieť v jednom zo sporov na Okresnom súde v Poprade, ktorý jej priklepol 60 miliónov eur. V tom momente nastúpil doslova teror riadený štátom. Aspoň tak to tvrdí Roman Antal. Do živých spisov začala podľa neho vstupovať polícia, presnejšie, Národná kriminálna agentúra, ktorá trestne stíha viacero osôb. Odsúdený už bol aj znalec, ktorého na vyčíslenie škody ustanovil súd v Pop-rade a na základe jeho posudku rozhodol v prospech Ermanna.

Vyššia moc

Navyše, celý prípad si pod patronát údajne zobrala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Tá vraj vec osobne monitorovala a dokonca ovplyvňovala zloženie senátu na Krajskom súde v Prešove, ktorý rozhodoval v odvolacom konaní v spore o 60 miliónov eur. Stalo sa to údajne po tom, čo spis odobrali senátu vedenému sudkyňou Janou Burešovou. Voči tej sa začalo v súvislosti s kauzou Veľký Slavkov dokonca disciplinárne konanie - napokon bolo zastavené.

Štátna tajomníčka Monika Jankovská však akékoľvek zásahy do prípadu rázne odmieta. „V uvedenej veci vykonalo ministerstvo spravodlivosti previerku spisu, a to z dôvodu, že mu bol doručený podnet od Slovenského pozemkového fondu, ktorým žiadal preveriť pridelenie veci zákonnému sudcovi. Taktiež ministerstvo prijalo podnet od spoločnosti Ermanno
Trade voči predsedníčke Krajského súdu v Prešove. O spisy som sa teda nezaujímala ja ako štátna tajomníčka, ale o spisy sa zaujímalo ministerstvo spravodlivosti na základe podaných podnetov, a to v súlade so zákonom,“ vysvetľuje Jankovská.

Vylúčila tiež, že by akýmkoľvek spôsobom zasahovala do zloženia odvolacieho senátu, ktorý rozhodoval vo veci 60-miliónovej pohľadávky. „Rozhodnutím Najvyššieho súdu SR bola JUDr. Jana Burešová vylúčená z prejednávania a rozhodovania vo veci. Na základe tohto rozhodnutia, ktoré nemá ministerstvo k dispozícii, došlo k prideleniu veci náhodným výberom v zmysle rozvrhu práce Krajského súdu v Prešove. Ako štátna tajomníčka som teda v žiadnom prípade nezasahovala ani nemohla zasahovať do pridelenia veci!“ zdôrazňuje Jankovská.

Bez peňazí, bez účtu

Dnes je situácia taká, že právoplatne nie je ukončený ani jeden z troch sporov, pričom všetky boli presunuté na prešovské súdy. Ten v Poprade mohol byť totiž celý zaujatý, keďže na ňom v minulosti ako sudca pôsobil otec jedného z bývalých zástupcov firiem AR Golf, AR City a AR Park. Nuž a aby toho nebolo málo, o milióny eur dnes nebojuje len jedna, ale dve cyperské firmy. Okrem Ermanna do hry v roku 2011 vstúpila ďalšia zahraničná spoločnosť Delmeza Trade, ktorá prebrala jednu z pohľadávok.

Slovenský pozemkový fond, samozrejme, všetky pohľadávky cyperských spoločností spochybňuje a hovorí, že im žiadna škoda nevznikla. Vyplýva to vraj z posudku Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý si SPF dal vypracovať. Zároveň zdôrazňuje, že nikdy žiadnej spoločnosti, ktorá v spore figuruje, neodsúhlasil predaj pozemkov vo Veľkom Slavkove.

Neexistuje ani zmluva o budúcej zmluve a nikdy nebola stanovená ani cena tejto pôdy. Naopak, upozorňuje na istú zvláštnosť, a to, že miliónov eur sa domáha cyperská spoločnosť bez akéhokoľvek majetku, ktorá nedisponuje žiadnym bankovým účtom. Otázka teda je, kto a ako v skutočnosti vypláca advokátov, ktorí na súdoch cyperské spoločnosti zastupujú.

Zaujímavá výpoveď

Čosi by mohla naznačiť výpoveď istej Irene Spoer-ry, ktorú v súvislosti s firmou Ermanno Trade vypočula slovenská polícia a prokuratúra priamo na Cypre. Práve táto žena vraj stála pri založení spoločnosti. Spoerry podľa našich informácií uviedla, že majiteľom úžitkov Ermanna, čiže akýmsi beneficientom, je Roman Antal. Osobou, ktorá ju v súvislosti so založením firmy oslovila, bol zas istý Martin Hantabál. Človek s rovnakým menom figuruje u nás vo viacerých významných spoločnostiach a zastáva tiež post honorárneho konzula Malty na Slovensku. Spoerry v súvislosti s Hantabálom pred vyšetrovateľom uviedla, že na jar 2013 od nej žiadal zmeniť, ba dokonca zničiť akési dokumenty, pričom jej za to ponúkal 100-tisíc eur. Podľa Spoerry bol Hantabál počas stretnutia vystrašený a priznal, že sa bojí o svoju rodinu.

Snažili sme sa osloviť Martina Hantabála. V sídle jeho spoločnosti a zároveň maltského konzulátu v Bratislave sme ho nenašli. Nereagoval ani na otázky zaslané mailom.

Roman Antal v tejto súvislosti uviedol, že Spoerry klamala, a pripravuje sa na ňu trestné oznámenie.

ROZHOVOR s Romanom Antalom si prečítajte už zajtra na plus7dni.pluska.sk.