Vyhovoval by vášmu podnikaniu lepší zákon? Aj to sa dá riešiť. Svoje o tom vie bývalý riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva Ministerstva životného pro­stredia SR Michal Bakyta.

Bez výberového konania

Bakyta sa stal ministerským funkcionárom na jeseň 2020, keď odišiel na rodičovskú dovolenku dovtedajší šéf Filip Macháček. Neprešiel žiadnym výberovým konaním, na zastupovanie Macháčka ho údajne podľa jeho slov prehovoril jeden zo štátnych tajomníkov vtedajšieho ministra Jána Budaja. V tom čase Bakyta manažoval Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Funkciu vraj po váhaní prijal a dnes na margo toho pre PLUS 7 DNÍ zauvažoval: „Nemal som to brať. Vidíte, čo zo mňa teraz robia.“

Pomohol svojmu biznisu?

Aktuálne čelí kritike za to, že za krátkych päť mesiacov v štátnej funkcii manažéra stihol zmeniť legislatívu aj v prospech svojho združenia. Prvá vec, ktorú zrealizoval, bola novela zákona o odpadoch a novela vyhlášky, ktorá zvýšila tržby zberným spoločnostiam vrátane jeho združenia.

Exposlanec SaS Radovan Kazda vytiahol zápisnicu z júlového zasadnutia združenia, kde Bakyta kritizoval, že síce má ich združenie vysokú mieru separovania, ale „paradoxne nie sme za tieto úspechy spravodlivo odmeňovaní. Spoločnosti v Rakúsku za uvedenie tony plastov na trh zaplatia štyristo eur. Na Slovensku sto eur, a to napriek skutočnosti, že cena nápoja predávaného v plastovej fľaši nadnárodnými spoločnosťami je v porovnaní s Rakúskom rovnaká.“

Michal Bakyta to vyriešil. Už v decembri, keď bol riaditeľom na ministerstve a činnosť v združení mal pozastavenú, došiel na zasadnutie odpadového združenia a informoval členov „o pozitívnej zmene v systéme financovania separovaného zberu“ a o tom, že tieto zmeny by mali priniesť navýšenie príjmov pre združenie. Konkrétne za päť rokov o jeden milión eur.

Proti regulácii

Kazda namieta, že takúto reguláciu ešte nezažil. „Doteraz to bolo tak, že sa dohodla Organizácia zodpovednosti výrobcov so zbernou spoločnosťou na cene a uzavreli zmluvu. Bolo to individuálne a na základe rokovaní. Ale novela a vyhláška tomu urobili stop. Nie, nie, vy sa nebudete dohadovať, my vám vnútime zákonom minimálny poplatok. Kde je voľný trh? To je umelá regulácia,“ sťažuje sa Kazda, podľa ktorého „sa takýto radikálny netrhový zásah do cien medzi súťažiacimi subjektmi po roku 1989 neodvážil navrhnúť asi nikto“.

Triedite? Možno na skládku

„Dlhodobo podporujem reguláciu, aj sa k nej hlásim,“ reagoval na Kazdu Bakyta. „Beriem, že je to regulácia, ale tu je nutná ekoregulácia. Keby to už Európska komisia doniesla, tento problém tu nie je.“ Triedený zber vraj robí roky rokúce a nie je zaplatený. „Na skládkach končila a možno ešte končí kopa triedeného odpadu. Prečo? Lebo tie zberné spoločnosti, ktoré triedený zber robia, nemali adekvátne zaplatené náklady.“ Nemyslí si, že sa ako ministerský funkcionár dostal do konfliktu záujmov alebo sa správal klientelisticky. „Ja som to nerobil len pre svoje združenie, ale pre celé Slovensko,“ skonštatoval Bakyta. Zo štátnej funkcie odišiel naspäť do ponitrianskeho združenia, ktoré sa venuje odpadom, po piatich mesiacoch vraj z osobných dôvodov. Určite však odviedol na štátnej stoličke aj pre svoje záujmy dobrú prácu.