Nech rozhodne súd - počúvali sme doposiaľ z prostredia špeciálnej prokuratúry. Teraz odtiaľ púšťajú inú pesničku. Nechcú nechať rozhodnúť najvyššiu súdnu inštanciu na Slovensku - ústavný súd. Dokonca sa chcú zbaviť sudcu Petra Pulmana, ktorý si dovolil prerušiť trestné stíhanie v kauze Očistec.  Prokurátor Matúš Harkabus žiada o "pridelenie" nejakého iného sudcu. Paradoxne, práve preto, lebo Pulman sa obrátil na ústavný súd.

Prokurátor ÚŠP Matúš Harkabus sa dožaduje iného sudcu.
Zdroj: Jaroslav Novák

Sú zaujatí, ale vraj nevadí

V komentároch Pulmanovho podania na ústavný súd sa opakujú špekulácie, že naťahuje čas. Lebo vraj po parlamentných voľbách môže byť pri moci opäť Smer a môže dôjsť k zrušeniu špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Lenže Peter Pulman je (!) sudcom Špecializovaného trestného súdu...

Návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov podal Pulman preto, lebo má pochybnosti, či súčasné znenie Zákona o prokuratúre nie je v rozpore s ústavou. Kauzu Očistec majú totiž pod palcom prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorých šéfom je Daniel Lipšic. A Lipšic zároveň vypovedá v kauze Očistec ako poškodená osoba. Nemožno sa preto vyhnúť obavám, či prokurátori v tomto prípade nezohľadňujú hlavne záujem svojho šéfa. A hoci toto riziko existuje, nemožno kauzu presunúť na inú zložku prokuratúry, ako by sa tak stalo v prípade hocikoho iného mimo špeciálnej prokuratúry.  Tým podľa Pulmana môže dochádzať k porušeniu práva na spravodlivý proces.
"Táto situácia ad absurdum môže v konečnom dôsledku znamenať akceptáciu, aby vo veci konal zaujatý orgán a súčasne sa tváriť, že sú dodržané všetky atribúty férovosti, či spravodlivého procesu," uvádza  v podaní na ústavný súd.

Pranierovanie 

Advokát Martin Ribár na stránke Právne listy vyzýva na odbornú diskusiu k tejto téme: "Dôrazne odmietame, aby bol postup zákonného sudcu, pri ktorom sa tento obráti so svojim návrhom na posúdenie ústavnosti konkrétnych ustanoví zákona na Ústavný súd SR tendenčne považovaný a označovaný vo verejnom priestore za ´obštrukciu´, ´prekážku spravodlivosti´ či ´mimoprávnu nadprácu´.  Akékoľvek verejné mediálne ´pranierovanie´ zákonného sudcu za jeho procesný postup v prebiehajúcej trestnej veci považujeme za nežiaduce a neprípustné."

Ribár tiež uvádza na správnu mieru tvrdenie, že problém nastolený sudcom Pulmanom už ústavný súd riešil. Podľa neho sa nikdy nezaoberal tým, či je zákonná nemožnosť odňať vec Úradu špeciálnej prokuratúry  - "a to za žiadnych okolností" - v súlade s článkami Ústavy Slovenskej republiky resp. Charty základných práv, ktoré garantujú právo na súdnu a inú právnu ochranu, právo na spravodlivý proces či právo na obhajobu.

Počkať na rozhodnutie ústavného súdu je vhodné preto, aby napríklad omnoho neskôr Európsky súd pre ľudské práva neoznačil proces v kauze Očistec za nespravodlivý len preto, že v ňom boli činní podriadení Daniela Lipšica,  ktorý v kauze figuruje ako poškodený.

Samosudca a senát

Diskusia sa zatiaľ vedie len o tom, či sudca Pulman poslal kauzu Očistec na Ústavný súd SR oprávnene alebo nie. V pozadí však číha iný právny problém.

Na Norberta Bödöra a ďalšie osoby bola podaná obžaloba 5. augusta 2021 v kauze Dobytkár. V tejto veci už prebieha hlavné pojednávanie a o vine obžalovaných rozhoduje trojčlenný senát Špecializovaného trestného súdu.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 20.decembra 2021 obžalobu na Norberta Bödöra a ďalšie osoby aj v kauze Očistec. Tá bola pridelená najskôr samosudcovi Michalovi Trubanovi a po jeho vylúčení Petrovi Pulmanovi, tiež ako samosudcovi.

Samosudca v kauze Očistec by podľa niektorých právnikov nemal vôbec konať, kým sa neuzavrie kauza Dobytkár. Pretože ak v Dobybtkárovi bude Norbert Bödör uznaný vinným, potom by mal byť v Očistci uložený súhrnný trest. Samosudca potom bude musieť pri súhrnnom treste  zrušiť predchádzajúci rozsudok a uložiť spoločný trest za obe kauzy. Lenže samosudca nemôže zrušiť rozsudok senátu!

Logické by bolo, aby aj v Očistci  konal senát. Nie samosudca. Kým však o vine v Dobytkárovi nie je rozhodnuté, nemôže byť Očistec samosudcom postúpený senátu. Pokiaľ sa s kauzou Očistec nepočká na uzavretie kauzy Dobytkár, vzniknú zmätky a nové právne problémy.

To znamená, že diskusia, či bolo alebo nebolo namieste obrátiť sa na Ústavný súd SR, vôbec nereflektuje na existujúcu situáciu.