Jeden zo zväzov venujúcich sa športu zdravotne postihnutých si finančne mimoriadne polepšil. Štát mu v porovnaní s minulými rokmi zvýšil dotáciu o tisíc percent. Na Slovensku pritom nebýva zvykom, že by bol štát sám od seba, bez väčšieho doprosovania, štedrý k združeniam, ktoré pracujú s postihnutými ľuďmi. Ba práve naopak. Občas sa až zdá, že práve takýmto organizáciám naše inštitúcie hádžu poriadne veľké polená pod nohy.

Ministerstvo školstva pod vedením nominantky SNS Martiny Lubyovej však tento rok poriadne prekvapilo. Jednému zo športových zväzov pracujúcemu so zdravotne znevýhodnenými prikleplo vskutku štedrú dotáciu. Desaťnásobne vyššiu ako v minulých rokoch! Zmenu myslenia kompetentných však za tým hľadať netreba. Podľa všetkého na to stačil správny človek na správnom mieste. V tomto prípade padá tieň podozrenia na Evu Gažovú, bývalú generálnu riaditeľku kancelárie ministerky školstva.

Šikovná

Do tejto významnej pozície sa spomínaná dáma dostala vlani na jeseň. Na základe čoho, rezort neprezradil, verejnosti ponúkol len jej životopis, podľa ktorého je . Takto rezort školstva opísal profesijné kvality Evy Gažovej pri jej vymenovaní do funkcie generálnej riaditeľky kancelárie Martiny Lubyovej.

Nuž a práve posledné pôsobisko Gažovej pred nástupom na ministerstvo školstva zrejme zúročuje výsledky jej vysokého postavenia.

Zvýšené prostriedky

Ide o občianske združenie Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, ktoré sa po nástupe Gažovej na ministerstvo školstva premenovalo na Špeciálne olympiády Slovensko. V širokej verejnosti patrí medzi menej známe organizácie zastupujúce úlohu štátu v starostlivosti o mentálne postihnutých ľudí, a to napriek tomu, že podľa dostupných údajov funguje už od roku 1993 a v jeho predsedníctve figuruje aj meno šéfa Slovenského olympijského výboru (SOV) a známeho podnikateľa Antona Siekela.

Uvedené hnutie zastrešuje činnosť vyše štyridsiatky klubov, v ktorých je združených viac ako tritisíc mentálne postihnutých športovcov. Tí sa venujú pestrej škále disciplín - okrem iných atletike, futbalu, gymnastike, lyžovaniu, krasokorčuľovania, ale tiež tenisu, florbalu či volejbalu. V uplynulých zhruba desiatich rokoch sa Špeciálne olympiády Slovensko radili do zástupu tých združení, ktoré museli prežiť doslova z almužny. Z dostupných zdrojov vyplýva, že od štátu, presnejšie, od rezortu školstva dostávalo na svoju činnosť priemerne okolo 25-tisíc eur ročne. A prežilo. Zrejme s ťažkosťami, napokon ako iné takéto organizácie, ale o to s väčšou radosťou a zanietením.

Momentálne si o svoje financovanie starosti robiť nemusí. Teda minimálne v tomto roku, keď má od štátu k dispozícii na svoje pomery neuveriteľných vyše 320-tisíc eur, čo je oproti minulosti zvýšenie rozpočtu o tisíc percent! Nie, naozaj nejde o chybu v písaní. Hnutiu, ktoré pozná úzky okruh ľudí, prikleplo ministerstvo školstva dotáciu, o akej môžu snívať dokonca niektoré národné športové zväzy. Patria medzi ne napríklad krasokorčuliari, ktorí si musia vystačiť asi s 250-tisíc eurami, či bedmintonisti zhruba s 200-tisíc eurami. Menej dostanú aj džudisti, a to 280-tisíc eur, ale i vzpierači, ktorí majú na svoju činnosť od štátu k dispozícii niečo viac ako 200-tisíc eur.

Bez vysvetlenia

Prečo sa tento rok rozhodol štedro podporiť práve hnutie Špeciálne olympiády Slovensko, rezort Martiny Lubyovej nechce prezradiť. Ministerstvo školstva sa jednoznačne nevyjadrilo ani k otázke, ako dospelo k sume prevyšujúcej 320-tisíc eur. „Účely na čerpanie príspevku vymedzuje zákon o športe,“ dali nám vedieť z tlačového odboru. Nezabudli pripísať, akí sú mimoriadne potešení z toho, že nás zaujal šport zdravotne znevýhodnených. Ako nám vysvetlili, okrem Špeciálnych olympiád je to aj Deaflympijský výbor Slovenska, zrakovo a telesne postihnutí či naši paralympionici, ktorí na ostatných paralympijských hrách získali množstvo ocenení. „Ak by ste mali záujem spolupracovať s nami na týchto témach alebo máte akékoľvek doplňujúce otázky k téme, sme vám k dispozícii,“ zdvorilo napísali z ministerstva.

V tejto súvislosti sme oslovili vedenie Slovenského paralympijského výboru, cez ktorý tečú štátne dotácie pre zväzy zdravotne postihnutých športovcov. Aj od nich sme chceli vysvetlenie, ako je možné, že jednému zo zväzov sa podarilo dosiahnuť rekordné zvýšenie dotácie. Z akých dôvodov to boli práve Špeciálne olympiády a či je to voči iným zväzom spravodlivé, sme sa nedozvedeli. „Slovenský paralympijský výbor nemal v minulosti ani na tento rok dosah na prerozdelenie sumy určenej na šport zdravotne znevýhodnených medzi ďalšie zväzy. Prerozdelenie je zakotvené priamo v zmluve s ministerstvom školstva o podpore národného športového projektu v roku 2018 v zmysle zákona o športe, túto otázku je preto lepšie adresovať priamo na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,“ reagoval manažér paralympijského výboru Maroš Čambal.

Nespokojný

Zvýšenie dotácie pre Špeciálne olympiády Slovensko poriadne rozčertilo Pavla Valenta, šéfa Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov. „Tohtoročné zvýšenie financií pre hnutie Špeciálne olympiády si neviem vysvetliť. Považujem ho za nespravodlivé. Zaujímalo by ma, na zá­klade akých kritérií boli finančné príspevky prerozdeľované jednotlivým športovým organizáciám zdravotne postihnutých,“ pýta sa kompetentných predseda asociácie zrakovo postihnutých športovcov, ktorej rezort školstva na tento rok vyčlenil niečo málo nad 39-tisíc eur.

„Táto suma je, samozrejme, nedostačujúca. Minimálna suma na pokrytie športových súťaží pre zrakovo postihnutých športovcov v priebehu roka je zhruba 80-tisíc eur. O prostriedky sme v minulom roku nežiadali, pretože nám ni­kto nevedel povedať, komu máme zaslať žiadosť. Iba nám oznámili, že prostriedky dostaneme prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru. V minulosti predstavitelia rezortu školstva pozvali všetkých, ktorí zastupujú šport zdravotne postihnutých, na spoločné stretnutie. Povedali nám, aké sú finančné možnosti, a každý mohol vyjadriť svoj názor. To bolo seriózne a transparentné konanie. Zákon o športe ukladá športovým organizáciám veľa povinností, ale ich plnenie nie je finančne zabezpečené,“ konštatoval Pavol Valent.

V súlade so zákonom?

Zaujímavo vyznel aj názor šéfa Slovenského olympijského výboru a zároveň člena predsedníctva Špeciálnych olympiád Slovensko Antona Siekela. „K tomu, aby som sa vyjadril konkrétne k tomuto prípadu získania finančnej dotácie zo strany Ministerstva školstva SR, nemám aktuálne dostatočné informácie. Nepoznám kritériá výberu ani dôvody zvýšenia finančnej dotácie pre Špeciálne olympiády. Ako prezident SOV však môžem zodpovedne povedať, že v prípade športových zväzov pôsobiacich v SR takéto mnohonásobné zvýšenie dotácie neprichádza do úvahy, vzhľadom na plnenie náročných kritérií, ktoré športovým zväzom ukladá zákon o športe. Vylučujem, že by ktorýkoľvek športový zväz disponoval takýmto medziročným zvýšením finančných prostriedkov. V zmysle zákona o športe to ani nie je možné,“ zdôraznil Anton Siekel.

Zdá sa však, že možné to predsa len je. Ako, sme sa chceli opýtať šéfky hnutia štátom štedro podporeného Evy Lysičanovej, a to priamo v sídle združenia, ktoré by sa malo nachádzať v luxusnom športovom rezorte v Šamoríne. Tam sme ho však nenašli, ani v bytovom dome v Bratislave, kam by mala hnutiu chodiť pošta. Eva Lysičanová napokon reagovala na otázky zaslané mailom, pričom vo svojej odpovedi okrem iného uviedla, že „Špeciálnym olympiádam Slovensko nebola v roku 2018 pridelená výrazne vyššia dotácia, ale primeraná. V uplynulých rokoch boli pridelené dotácie katastrofálne nízke, čo považujeme za absurdný stav a chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že situácia sa začala normalizovať a šport zdravotne znevýhodnených zrovnoprávňovať. Občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko boli priznané v zákone o športe. Následne sa stali uznanou športovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom a spĺňa podmienky športovej organizácie“, uviedla Eva Lysičanová, podľa ktorej sa fungovanie Špeciálnych olympiád skvalitňuje, štruktúra sa profesionalizuje a výkony športovcov s mentálnym postihnutím vskutku reprezentujú Slovensko.

„Vďaka bilancii 20 medailí získaných na svetových zimných špeciálnych olympiádach v roku 2017 boli športovci s mentálnym postihnutím prijatí u prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý ocenil ich výkony a poďakoval im za úspešnú reprezentáciu Slovenska,“ dodala.

My nie, to oni

Kľúčovou osobou v celom príbehu o dotácii pre hnutie Špeciálne olympiády Slovensko je bývalá generálna riaditeľka kancelárie ministerky školstva Eva Gažová, ktorá do tejto pozície nastúpila práve z uvedeného hnutia. Dnes túto funkciu nezastáva, odišla z nej na vlastnú žiadosť v marci tohto roka, ale hlási sa na telefónnom čísle, ktoré si ako kontaktné na svojom Facebooku uvádza združenie Špeciálne olympiády Slovensko.

Od vlaňajšej jesene ste zastávali post generálnej riaditeľky kancelárie ministerky školstva. Súvisí s tým aj skutočnosť, že hnutie Špeciálne olympiády Slovensko si tento rok finančne mimoriadne polepšilo?

Súvisí to s tým, že keď si prečítate odpoveď z ministerstva školstva, dozviete sa čo-to o financovaní športu zdravotne znevýhodnených. A to, že 98 percent dostávali iba telesne postihnutí, necelé dve percentá sluchovo postihnutí a nula celých nula niečo percenta dostávali vyše desať rokov mentálne postihnutí, hoci máme vyše 1 200 športovcov, takže myslím si, že je to jasné.

Zalobovali ste vo svojej pozícii na ministerstve školstva za to, aby mentálne postihnutí dostali viac?

Oni si poslali žiadosť ako ostatní. Mentálne postihnutí spadajú pod paralympijský výbor, takže pani ministerka nerozhoduje o tom, aké percento určí mentálne postihnutým. Rozhoduje o tom paralympijský výbor.

Vedenie Slovenského paralympijského výboru nás však s otázkami o kľúči na prerozdelenie dotácie odkázalo na ministerstvo školstva.

Ministerstvo podpisuje zmluvu s paralympijským výborom. A ja sa teraz cez pol zemegule nebudem viac o tom baviť takto po telefóne.

Prečítajte si tiež:

Investovala ministerka školstva 300-tisíc eur do správneho združenia? Napíšte nám viac do diskusie pod článkom!