„Bez akýchkoľvek dôkazov delíš sudcov na poctivých a na svine, čo je pre mňa nepredstaviteľné,“ písal sudkyni Špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej sudca Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga a argumentoval: „Ak máme chrániť nezávislosť súdnictva a sudcov, aj keď máme prípadné osobné výhrady k niektorým kolegom, nemôžeme ich verejne negatívne, bez dôkazov hodnotiť.“

Uvedená mailová komunikácia prebiehala medzi členmi Združenia sudcov Slovenska 16. marca 2020, teda krátko po policajnej akcií Búrka. NAKA vtedy zatkla až trinásť sudcov. Sudkyňa Záleská a minimálne ďalších sedemnásť sudcov sa radilo, ako sa k situácií postaviť.

Záleská vyzývala na rýchly a radikálny postup: “Nech ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili a tými ostatnými, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať.“

Zlé výberové konania a dobré výberové konania

K otázke výberových konaní sa Záleská vrátila na inom mieste. Tam už však tvrdí, že výberové konania na sudcov sú súčasťou prehnitého systému: "Je to celý systém, o ktorom dobre vieme, že je presiaknutý všade. Počnúc výberovými konaniami na sudcov, na predsedov súdov a na všetko!"

Sudca Sopoliga na tieto protirečenia Záleskú upozorňuje: "Ak predtým tvrdíš, že celý systém je presiaknutý vrátane výberových konaní, ako zároveň môžeš uviesť, že sú takí, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie?"

Záleská mala skvostnú odpoveď naporúdzi. Ona osobne vraj zažila zmanipulované výberové konanie až šesťkrát (to bude zrejme tých šesť výberových konaní, ktoré spomínala v rozhovore pre Dennník N, že v nich neuspela...) A potom zažila také, kde vyhrala práve ona a tam už, pravdaže, bolo všetko o.k.

Sudkyňa Pamela Záleská.
Zdroj: Právnická fakulta UMB Právne piatky online

Ale to sa bavíme vlastne len o taľafatkách v porovnaní so Záleskej bleskovom hodnotení obvinených sudcov a jej vskutku svojráznym výkladom prezumpcie neviny.

Vinní, či nevinní, nech idú do čerta

"Aká prezumpcia neviny? Tú nech rešpektujú príslušné orgány v rámci trestného konania, ale my musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč. Sám. Hneď," inštruovala Záleská kolegov.

Zhrozený sudca Sopoliga kolegyni Záleskej vysvetľoval jeden zo základných princípov demokratického štátu ako menej chápavému študentovi práva: "Uvádzaš obsahove, že prezumpciu neviny majú rešpektovať len príslušné orgány v rámci trestného konania. Tento tvoj názor je taktiež v príkrom rozpore s konštantnou judikatúrou, podľa ktorej sa prezumpcia neviny neobmedzuje len na trestné konanie, takže žiadny štátny orgán, vrátane jeho ústavných činiteľov nie je oprávnený vysloviť nevhodný výrok, ktorý v podstate sa rovná vysloveniu viny (napr. III. ÚS 116/01, III. ÚS 83/01)."

Už starým Rimanom bolo jasné, aké dôležité je dodržiavať prezumpciu neviny a ukazuje sa to aj v prípade obvinených sudcov. Napríklad sudcovi Najvyššieho súdu SR Jozefovi Kolcunovi, pôvodne stíhanému v dvoch bodoch za pokračovací zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom, obvinenie zrušili v celom rozsahu.

O "svinských" prípadoch Záleská chce rozhodovať

Vyššie spomínanú komunikáciu sudkyne Pamely Záleskej predložil ako dôkaz jej zaujatosti bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Lindtner je obvinený z nepriamej korupcie a zo zasahovania do nezávislosti súdu. Rozhodovať o jeho vine či nevine má práve Záleská.

Je zarážajúce, že sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská sa sama nedala vylúčiť z Lindtnerovho prípadu, hoci Lindtnera zjavne tiež považuje za "sviňu". Že by sa pri predvedenom vnútornom nastavení necítila nezaujatá? Alebo vlastne dúfala, že tie "svinské" prípady jej pristanú na stole a ona bývalým kolegom "ukáže"?