Bývalý sudca David Lindtner, v súčasnosti obvinený z nepriamej korupcie a zo zasahovania do nezávislosti súdu, na webovej stránke Právne listy zverejnil námietku zaujatosti, ktorú adresoval Špecializovanému trestnému súdu.

O vine či nevine bývalého sudcu Davida Lindtnera má rozhodovať Pamela Záleská.
Zdroj: Pavel Neubauer


Lindtnerovi sa nepozdáva, že jeho obžalobu dostala do rúk sudkyňa Pamela Záleská. Lindtner tvrdí, že spomínaná sudkyňa „sa absolútne neprofesionálnym a hanlivým spôsobom vyjadrovala k obvineniam svojich kolegov a to bezprostredne potom, ako im bolo vznesené obvinenie, pričom v súčasnosti by mala rozhodovať v konaní o obžalobe“.

Citácie z mailovej komunikácie

Lindtner poukazuje na mailovú komunikáciu Záleskej s niektorými členmi Združenia sudcov Slovenska
Dňa 16.03.2020, teda len krátko po vznesení obvinení v kauze Búrka, sudkyňa  Záleská napísala: „A som trestný sudca už 12 rokov. Viem, aký je rozdiel medzi zásadami trestného konania (a teda rozumiem aj princípu prezumpcie neviny) a medzi zásadami, ktoré máme v etickom kódexe. Toto nie je trestné stíhanie sudcu za nedbanlivostný trestný čin (lebo ako vodič mal dopravnú nehodu, napríklad), ale za veľmi vážny protiprávny akt, kde už len podozrenie tohto rozsahu a tejto intenzity je absolútne v rozpore s tým, aby boli títo sudcovia ďalej v talároch, kým nebude právoplatne rozhodnuté o ich vine alebo o ich nevine ( kde pochybuje už ozaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci).”

Prezumpcia neviny? Pch!

Na inom mieste sudkyňa Záleská sudcom píše: “... pane Bože! Aká prezumpcia neviny? Tú nech rešpektujú príslušné orgány v rámci trestného konania, ale my musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč. Sám. Hneď. Skôr, než začnú vypadávať zo zoznamu skorumpovaní sudcovia Zoroslava Kollára.”

Záleská vyzývala kolegov, aby sa s obvinenými sudcami v rámci sudcovského stavu rýchlo vysporiadali: “Nech ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili a tými ostatnými, ktorí vyhrali poctivo výberové konanie a vážia si talár a všetko, čo to povolanie predstavuje a má predstavovať.“


Lindtner sa pýta: “Takto sa vyjadruje nezaujatý a nestranný sudca? Takto má vyzerať vyjadrovanie garanta spravodlivého procesu v konaní pred súdom? Skutočne prezumpciou neviny disponuje iba ten obvinený, ktorý si to podľa tejto sudkyne zaslúži? Možno veriť prípadnému rozsudku vydanému touto sudkyňou, keď už pár dní po vznesení obvinenia bez znalosti spisu má vo veci ´jasno´ z hľadiska viny? Má vôbec význam sa obhajovať v konaní pred súdom, ak by konanie pred súdom viedla táto sudkyňa?” 

Aj sudca Najvyššieho súdu je "sviňa"?!

V súvislosti s tým, ako rýchlo mala pani sudkyňa Záleská vo veci jasno a všetkých obvinených sudcov strčila do jedného vreca, treba pripomenúť, že napríklad sudcovi Najvyššieho súdu SR Jozefovi Kolcunovi, pôvodne stíhanému v dvoch bodoch za pokračovací zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom, neskôr obvinenie zrušili v celom rozsahu.

Z dôvodu “absencie atribútu nezaujatosti z objektívneho, ale aj subjektívneho hľadiska” Lindtner žiada o vylúčenie sudkyne Pamely Záleskej z jeho konania.