Musia zniesť viac než iní

Právo na súkromie nepochybne prináleží aj sudcom a sudkyniam, uvádza sa v stanovisku Združenia sudcov Slovenska. “Miera jeho ochrany je však v ich prípade užšia. Je to dané tým, že nestačí, ak sú sudcovia subjektívne schopní nestranne konať a rozhodovať, ale rovnako dôležité je, aby tak boli aj vnímaní. Nevyhnutne totiž potrebujú dôveru verejnosti v ich nezávislosť a nestrannosť, aby mohli úspešne vykonávať svoje povinnosti a zachovať autoritu súdnictva pri riešení právnych sporov alebo pri rozhodovaní o vine alebo nevine osoby v trestnom konaní.”

Môže si za to sama?

Preto považuje ZSS diskusiu o možnom dopade vzťahu sudkyne a mienkotvornej novinárky na nestrannosť súdneho rozhodovania ze plne legitímnu, hoci pre zainteresované osoby asi nie je príjemná. Združenie sudcov, naopak, nezdieľa názor iniciatívy Za otvorenú justíciu, podľa ktorého sa niektoré členky Súdnej rady pridali k bezprecedentnému zásahu do súkromia sudkyne Pamely Záleskej, ktorý vraj vyústil do snáh o jej diskreditáciu.

Podľa stanoviska ZSS, pod ktorým je podpísaný jeho predseda František Mozner, do veľkej miery si za súčasnú situáciu môže sama sudkyňa Záleská, ktorá ešte aj v marci na Súdnej rade “napriek opakovaným otázkam zamlčala, že jej vzťah k novinárke Monike Tódovej presahuje bežný profesionálny vzťah sudca/sudkyňa – novinár/novinárka.”

Podpriemerná

Mimochodom, sudkyňa Pamela Záleská prišla na Špecializovaný trestný súd v roku 2018 z Okresného súdu Nitra. Podľa hodnotenia sudcov ju za vysoký výkon rozhodne  nevybrali. “Sudca získal v roku 2017 celkovo 17,5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 506.-524. mieste spomedzi 651 hodnotených uchádzačov,” znie jej hodnotenie za rok predtým na otvorenesudy.sk. Za kvalitu získala Záleská 3 z 15 bodov a za efektivitu 14,5 z 25 bodov. 

Červená farba ukazuje výkonnosť Pamely Záleskej, sivá je priemer (rok 2017)
Zdroj: otvorenesudy.sk