Ťažko čitateľný. Tak by sa dal zhodnotiť postoj päťčlenného disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu na uplynulom pojednávaní s disciplinárne stíhaným sudcom Michalom Trubanom zo Špecializovaného trestného súdu. Preto je náročné odhadnúť, ako prípad dopadne. Senát si vzal štyri týždne na premyslenie a prípravu rozhodnutia.

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala spolu s predsedom Súdnej rady Jánom Mazákom Trubana vinia, že sa v roku 2020 nenamietal z rozhodovania o väzbe pre vplyvného podnikateľa z éry Smeru Norberta Bödöra v súvislosti s korupčnou aférou Dobytkár, ktorá súvisí s rozdeľovaním pôdohospodárskych dotácií.

Namietať sa podľa nich mal. A to preto, že vo vyšetrovacom spise už v tom čase bola výpoveď dôležitého svedka prípadu, ktorý v nej okrajovo spomenul aj údajné ovplyvňovanie dotácie pre penzión Altmayer rodiny Trubanovcov. V prospech dotácie sa mal angažovať Trubanov známy advokát Ján Gajan, ktorý je spolupracujúcim svedkom a je tiež trestný stíhaný vo viacerých korupčných aférach.

Nemusia ho vypoklonkovať

Najvyšší správny súd v stredu (8. februára) v tomto prípade ukončil dokazovanie, predseda špecializovaného súdu i Truban vzápätí predniesli záverečné reči. Rozsudok sa však dozvieme až 8. marca.

Hrubala a Mazák navrhujú, aby Trubana potrestali preradeným zo Špecializovaného trestného súdu na nižší súd. Išlo by o niektorý z okresných súdov.

Znamenalo by to, že Trubanove prípady by sa prerozdelili medzi jeho kolegov a začali by v nich rozhodovať odznova.
Truban teraz rieši niekoľko spoločensky široko sledovaných káuz. Pre podozrenie z korupcie súdi bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča. V kauze Mýtnik má rozhodnúť o obžalobe na vplyvného podnikateľa z éry Smeru Miroslava Výboha. Nedávno určil termín pojednávania so Sheilou Sz., ktorá je obžalovaná z extrémizmu a známou sa stala močením na Korán.

Ak by však aj disciplinárny senát rozhodol, že Truban pri rozhodovaní o väzbe pre Bödöra pochybil, automaticky nemusí vyhovieť návrh na jeho preradenie zo „špeciálu“. Do úvahy by pripadajú napríklad zrážky zo mzdy.

FOTO nájdete v GALÉRII >>

Nejde o prísnosť trestu?

Predseda súdu Hrubala síce trval na prísnom treste, ale bolo zjavné, že mu to nie je príjemné a ide mu najmä o to, aby rozsudok určil sudcom záväzné pravidlá do budúcnosti, ako sa majú správať v podobnej situácii. „Necítim sa veľmi komfortne. V tomto prípade, prinajmenšom mne, nejde o prísnosť trestu. Za tejto situácie však krčím plecami a trvám na tomto treste. Ale podstatou nie je trest, ale vyriešenie situácie,“ povedal Hrubala.

Nie je žiadnym prekvapením, že Truban trvá na tom, že je nevinný a žiada oslobodenie. Disciplinárne stíhanie je podľa neho politicky motivované a ide o odplatu za to, že nevzal do väzby Bödöra.

„Znevidel som sa niektorým politikom, niektorým novinárom, súčasným aktivistom výkonnej politickej moci. Iba preto, že som si dovolili nevziať do väzby niekoho, koho tam chceli vidieť,“ vyhlásil.

Svoj prípad v záverečnej reči detailne porovnával s kauzou bulharskej sudkyne Miroslavy Todorovej, ktorej disciplinárne stíhanie v roku 2021 vyhodnotil Európsky súd pre ľudské práva ako neprijateľné (zhrnutie toho prípadu v češtine nájdetu tu). Vnímal ho ako revanš vládnej moci za kritiku zo strany sudkyne.

Nejasný skutok

Na začiatku pojednávania senát svojim otázkami dal za pravdu Trubanovi, že disciplinárny návrh proti nemu nie je celkom jasný. Stíhaný sudca sa od začiatku procesu bráni, že má preto sťaženú obhajobu.

Ide o to, že Truban je síce disciplinárne stíhaný za to, že sa nevylúčil z rozhodovania, hoci v spise mal výpoveď svedka, ktorý zmienil aj dotáciu pre penzión rodiny Trubanovcov. Ale v skutočnosti je opis skutku v disciplinárnom návrhu oveľa rozsiahlejší. Hrubala a Mazák v ňom opisujú napríklad to, že Truban podľa nich vysvetľoval svoj vzťah s advokátom Jánom Gajanom rozporuplne.

Na tomto mieste treba pripomenúť, že práve Gajan sa mal podľa výpovede svedka z Bödörovho spisu angažovať v prospech dotácie pre penzión rodiny Trubanovcov. Advokátovi na tom malo podľa tohto svedka záležať pre známosti s Trubanom.

„Ide o jeden skutok. Je to kolaterál, bez ktorého by nebol zrozumiteľný ten základ. Neviním ho z kontaktov s Gajanom, ale ten skutok si vyžadoval dopovedanie,“ vysvetlil Hrubala.

No vzápätí sa ukázal skôr kritický pohľad disciplinárneho senátu na Trubana. Predseda senátu Michal Matulník ho totiž požiadal, aby opísal svoje myšlienkové pochody v okamihu, keď si prvýkrát prečítal v spise k Bödörovej väzbe výpoveď svedka, ktorý zmieňuje aj dotáciu pre rodinný penzión. Išlo o zjavnú narážku na argument Hrubalu, že ktokoľvek by sa také čosi o sebe prečítal, mal by sklon sa proti tomu vymedziť a výpoveď takého svedka bagatelizovať – a to je dôvod na vylúčenie sudcu z konania.

Truban však odpovedal, že dôvod na svoje vylúčenie nevidel a nevideli ho ani dvaja prokurátori, ktorí vtedy prípad riešili a mali prístup k výpovedi tohto svedka. Zopakoval svoj kľúčový obhajobný argument a to, že Trestný poriadok hovorí, že sudca sa má namietať pre pomer k „prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní“. Zákon podľa Trubana nepredpokladá, že sudca by sa mal namietať kedykoľvek, keď ktorýkoľvek svedok v nejakej súvislosti spomenie meno konkrétneho sudcu a nemá to súvis so samotným prípadom.

Hrubala však chce docieliť, aby sa práve toto stalo pravidlom. „Ak vec nevyriešite tak, že sudca sa má vylúčiť, ak na neho svedok ‚kydá‘, tak to bude mať tragické následky. Je nesprávne, že svedok môže tvrdiť na adresu sudcu čokoľvek a sudca môže krčiť plecami, lebo svedok nie je účastníkom konania,“ dodal predseda Špecializovaného trestného súdu.