Bývalému zápasníkovi, členovi mafiánskej skupiny takáčovcov Matejovi Zemanovi volala zo služobného telefónu sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská. Stalo sa tak doobeda 17. augusta 2021, teda v období, keď bol Zeman na úteku a bol na neho vydaný zatykač.

Riadne ospravedlnený

Polícia vyhlásila po mafiánovi pátranie 21. júla 2021 ako po osobe obvinenej z manipulovania svedeckých výpovedí.
Deň pred tým chcela jeho i ďalších dvoch mafiánov zatknúť inšpekcia ministerstva vnútra. Chytiť sa podarilo len Csabu Dömötöra.

Policajný zásah prekazil vtedajší policajný prezident Peter Kovařík, ktorý vydal bezprecedentný pokyn na okamžité zastavenie rozbehnutej akcie. Peter Petrov i Matej Zeman vďaka nemu dostali priestor na zdúchnutie zo Slovenska. Policajti nasadení do akcie sa mohli len prizerať, ako Zeman okolo nich prefrčal na aute Mitsubischi Pajero s evidenčným číslom 666. Zmizol do Chorvátska, a preto bol 5. augusta na Zemana vydaný európsky zatýkací rozkaz.

Problém so zmiznutím mafiána Zemana zo Slovenska sa prejavil aj na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu. 12. augusta 2021 mal Zeman pomáhať usvedčiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z prijímania úplatku. Prípad rieši sudkyňa Pamela Záleská a tá v súdnej sieni oznámila, že Zeman svoju neúčasť na pojednávaní „riadne ospravedlnil“.

Po jej oznámení sa súdnou sieňou prehnala vlna prekvapeného šepotu. Muž na úteku sa riadne ospravedlnil?! Aký dôvod uznala ako „riadne“ ospravedlnenie, sudkyňa Záleská verejnosti neprezradila. Poznámky o vydanom zatykači na Zemana odbavila konštatovaním, že v spise nemá žiadny dôkaz, ktorý by túto skutočnosť potvrdzoval.

Nový termín, kedy má Zeman vo veci obžalovaného Kováčika vypovedať ako svedok, neoznamovala Zemanovi sudkynina asistentka, ale priamo pani sudkyňa. Zeman zodvihol mobil zrejme v meste Novalija na ostrove Pag,  vo svojej veľkopanskej usadlosti obklopenej vilami ďalších slovenských mafiánov. 

Odpočúvaný telefón

Sudkyňa Záleská pri telefonáte s mafiánom okázalo používala vyjadrenia typu – „ako mi zákon káže“ či „s plným rešpektom k pravidlám, ktoré mám vyhodnocovať ako sudca“. Na druhej strane forma jej komunikácie pôsobí ako rozhovor osoby, ktorá vie alebo sa obáva, že je telefón odpočúvaný. A telefón Mateja Zemana skutočne bol legálne odpočúvaný. Súhlas vydal Okresný súd Bratislava III ešte v máji 2021.

Hneď v úvode rozhovoru sudkyňa mafiána upozorňuje: „Pán Zeman, volám vám kvôli tomu, že vás opätovne predvolávam na hlavné pojednávanie. Nechcem s vami po telefóne rozoberať nič. Žiadne dôvody. Nechcem nič počuť. Nechcem sa na nič pýtať.“ Čiže dôrazne Zemana upozorňuje, nech mu ani len nenapadne pustiť si jazyk "na špacír". A chápavý Zeman odpovedá jediným slovom: „Rozumiem.“

Ak sme dobre počítali, tak pritakanie slovom „rozumiem“ alebo jeho obdobou ako „áno“ či „dobre“ zaznelo z mafiánových úst v rozhovore so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu sedemnásťkrát.  V podstate okrem pritakania nevravel nič iné. Len raz nadškrtol, že by sa predsa len chcel niečo spýtať, na čo ho sudkyňa zahriakla: „Už som povedala – ja s vami nebudem nič viac konzultovať.“

Čo dala do zápisnice

Postoj Pamely Záleskej by sa dal chápať ako snaha sudkyne zachovať si odstup a preberať so svedkom čo najmenej vecí, aby mohla ostať nestranná v rámci kauzy, ktorú rieši. Ak by úmyslom sudkyne bolo iba oznámenie nového termínu Zemanovej výpovede na súde,  mohla telefonát veľmi rýchlo ukončiť. 

Problematické sa javia skôr ďalšie informácie, ktoré sudkyňa mafiánovi poskytla. Oznamovala Zemanovi, že do zápisnice o hlavnom pojednávaní uviedla:  „... že ste sa mi riadne ospravedlnili, pokiaľ ide o vašu účasť na hlavnom pojednávaní... Dokonca som dávala do zápisnice, že ste sa o tom dozvedeli z médií, pretože nemohli ste šestnásteho júla ešte vedieť o tom, nemohli ste mať prevzaté predvolanie. To je prirodzené.“

Záleská mafiánovi ďalej hovorila, že na verejnom súdnom pojednávaní nečítala jeho ospravedlnenie, ale o dôvode jeho neúčasti bol oboznámený prokurátor, aj obžalovaný a jeho obhajcovia. Vysvetlila mu tiež, ako to na súde chodí: „Ja žiadnu poštu, pán Zeman, ktorú mi doručujete, hoc mi ju doručujete na pracovnú adresu, nepovažujem za moju súkromnú poštu. To znamená – všetko ide do spisu.“ Zeman zase len prikývol: „Rozumiem.“

"Zariaďte sa podľa seba"

Pozoruhodné tiež je, že sudkyňa nenalieha, aby svedok určite prišiel na pojednávanie. Neupozorňovala ho, že je to jeho zákonná povinnosť. Doslova mu hovorila: „Po obdržaní toho dátumu sa vy znova zariaďte tak, ako budete vy považovať za správne. Z môjho pohľadu ja budem potom voliť kroky, ktoré mi umožňuje trestný poriadok ako sudkyni, pretože na vašej účasti proste strany trvajú, respektíve ja ju ako sudkyňa považujem za nevyhnutnú, vaše opätovné vypočutie.“

Len pre úplnosť treba dodať, že mafián Zeman v Chorvátsku požiadal o politický azyl, lebo sa vraj na Slovensku cítil ohrozený. No aj v údajnom strachu o život či zdravie sa deviateho septembra vrátil späť.  Po prekročení hraníc ho nezatkli na základe zatykača vydaného na začiatku augusta. Špecializovaný trestný súd medzičasom vydal iný, "svoj vlastný" zatykač, voči mafiánovi Zemanovi bol uplatnený ten.

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby považuje konanie sudkyne Pamely Záleskej za problematické, upozorňuje na jej možnú zaujatosť. Obrátil sa preto na Súdnu radu SR, ktorá by mala zvážiť  disciplinárne konanie.

Sudkyňu Pamelu Záleskú sme požiadali o vyjadrenie. Rozhovor s ňou nájdete na nasledujúcej strane.