Hlavné mesto má problém. Po udalostiach okolo skládky firmy Vassal EKO sa vynorili otázky, kam bude Bratislava vyvážať svoj odpad počas pravidelných technologických odstávok v mestskej odpadovej akciovke Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Bratislava síce môže vyvážať odpad na skládky v Zohore a v Senci, ale na stole sa vraj promptne objavila aj ponuka od košickej odpadovej spoločnosti Kosit. Tá predložila bratislavskej akciovke Odvoz a likvidácia odpadu cenový návrh, že počas technologických odstávok bude odoberať bratislavský odpad a prevážať ho na východ republiky, kde má Kosit spaľovňu.

Sto kamiónov denne

Bratislavčania vyprodukujú mesačne desať- až dvanásťtisíc ton zmesového komunálneho odpadu. Počas dvoch odstávok, ktoré spoločnosť OLO za rok musí mať a dokopy trvajú až štyri mesiace, by išlo o tisícky ton. Tie by denne vozili po slovenských cestách zo západu na východ krajiny. Ak by naozaj došlo k tomu, že bratislavské smeti budú likvidovať v Košiciach, každý deň by muselo prejsť z hlavného mesta do Košíc asi sto kamiónov. Celkovo by počas roka putovalo na východ asi 40-tisíc ton odpadu.

Tony odpadu: Z Bratislavy do Košíc by malo smerovať až 40-tisíc ton odpadu počas celej odstávky.
Tony odpadu: Z Bratislavy do Košíc by malo smerovať až 40-tisíc ton odpadu počas celej odstávky.
Zdroj: Matej Jankovič

Okrem nepriaznivej dopravnej situácie, keď by desiatky áut s nevábnym obsahom upchali hlavné cestné ťahy v krajine, je nutné zamyslieť sa aj nad konečným miestom uskladnenia odpadu. V Košiciach by totiž musel vzniknúť priestor na skladovanie bratislavského odpadu a zároveň by sa zvýšila produkcia odpadu v spaľovni po spálení. A ten by tiež zostal v Košiciach.

Spoločnosti Kosit umožňuje zvážanie odpadu z celého Slovenska do svojej spaľovne novela zákona o odpadoch, kde sa hovorí o prekládkovej stanici komunálneho odpadu. Prekládkovou stanicou sa podľa zákona definuje zariadenie na dočasné uloženie a ďalšie preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy napríklad do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zákon tak umožní spoločnosti Kosit na ľubovoľnom mieste na Slovensku pripraviť plochy, kam môže zvážať odpad, ktorý môže potom prevážať do Košíc.

Ponuka stále platí

Bratislavská spoločnosť OLO nám však v danej chvíli prevoz odpadu určeného na spálenie na východ nepotvrdila. „Zmesový komunálny odpad sa bude počas najbližšej, jesennej odstávky spaľovne odpadu odvážať na skládky odpadu do Zohora a Senca,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková, ktorá dodala, že o vývoze odpadu z Bratislavy do Košíc momentálne neuvažujú.

Generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko však prípadnú dohodu nevylúčil. „V súvislosti s potrebami bratislavskej spaľovne preklenúť čas odstávky ponúkla spoločnosť Kosit svojmu bratislavskému partnerovi komplexnú službu spojenú s energetickým zhodnotením odpadu v Košiciach. Počas polročnej odstávky by mohla bratislavská spaľovňa namiesto uloženia na skládku odpad energeticky zhodnotiť v Košiciach. Ročne by išlo o 10-tisíc ton odpadu,“ uviedol generálny riaditeľ košickej spoločnosti Kosit. Podľa Christenka so spoločnosťou OLO spolupracujú na odbornej úrovni už niekoľko rokov najmä v oblasti výberu technológií a riadenia procesov pri energetickom zhodnocovaní odpadu, ktoré realizujú na Slovensku ako jediní. Christenko si o prevoze odpadu myslí, že by išlo síce o logisticky náročnú výpomoc, z pohľadu odpadového hospodárstva by to bol historický míľnik. „Považujeme tento projekt za výzvu pre obe strany, ktorého výsledným efektom by bola premena odpadu na energiu namiesto jeho zakopávania,“dodal. Spaľovňa v Košiciach je podľa generálneho riaditeľa pripravená prijať odpad bez ďalšieho odkladu. „Taký model spolupráce je vo svete bežný, napríklad spaľovňa vo Viedni spracúva odpad zo slovinskej Ľubľany,“ povedal riaditeľ na záver.