Keď sotva jedenásťročné dievča dostalo od rodičov prvú gitaru, netušilo, že sa jej učiteľ hudby raz postaví pred súd za nechutnosti, ku ktorým ju počas vyučovacích hodín nútil. Keď  počas koncom prázdnin 2012 malú slečnu rodičia na odporučenie predavača gitár prihlásili na súkromné doučovanie hry na gitare, nikto netušil, že sa raz všetci spoločne stretnú pred súdom, kde budú rozoberať zverstvá, ktorých sa učiteľ na dieťati počas hodín dopúšťal. Písal sa september 2012 a v jednom z panelákov začala prvé hodina doučovania.

Všetko prebiehalo štandardne, a tak nečudo, že sa dievčatko na ďalšie hodiny veľmi tešilo. Asi na štvrtej hodine sa jej zrazu pán učiteľ začal pýtať, či má už frajera. Dievčatko zostalo v rozpakoch, netušilo, prečo sa jej vôbec učiteľ na takéto veci pýta. Na ďalšej hodine sa učiteľ „posunul“ ďalej a ponúkol jej masérsky trik na zväčšenie pŕs. Vyzval ju, aby si dala dole tričko a začal jej "masírovať" poprsie. Neskôr jej siahol do rozkroku. Aby šokované dievča umlčal, začal ju presviedčať, že robí tajný biologický projekt, o ktorom nesmie nikomu rozprávať. Toto všetko sa dialo každý štvrtok počas jedného celého školského roka.

Vyhrážal sa polepšovňou

Malá žiačka naozaj mlčala, až skoro po roku, pred blížiacimi sa  prázdninami,  sa odvážila učiteľovi povedať, že sa jej celá táto „hra“ nepáči, a že chce naozaj hrať iba na hudobný nástroj. Pedagóg jej poukazoval vibrátor, rozprával o polepšovni, v ktorej vraj deti musia chodiť vyzlečené. Takto ju donútil, aby sa pred ním vyzliekla, postavila pred neho a nútil ju, aby sa mu dotýkala bradaviek. Žiačka sa po týchto zážitkoch veľmi zmenila. Začala mávať nočné mory, nespávala. Keď sa jej kamarátka raz spýtala, prečo je stále taká smutná, povedala jej, že ten pán na ňu divne pozerá, že ju obťažoval a že je pedofil. Práve kamarátka jej navrhla, aby všetko povedala rodičom. Podľa záverov znaleckých posudkov, dieťa prežívalo strach a vedomie podriadiť sa autorite, čo jej bránilo priznať sa rodičom, nevedela, ako to vlastne povedať.

Vraj stratil pamäť

Obžalovaný učiteľ na súde vinu poprel. Vyhováral sa, že berie lieky, ktoré spôsobujú stratu pamäti. Po smrti manželky vraj doučoval viacero žiakov, dokonca v tom období pracoval ako pedagóg na súkromnej umeleckej škole. Hovoril o svojom zdravotnom stave, viac ako sedem rokov chodil na dialýzu.

Dostal podmienku

Hoci pôvodne učiteľovi hrozilo minimálne sedem rokov za mrežami, topoľčiansky súd v roku 2017 dospel k záveru, že vzhľadom na pomery obžalovaného, teda, že nebol trestaný ani postihnutý za priestupok a s ohľadom na jeho nepriaznivý zdravotný stav, mu preto trestnú sadzbu upravil. Súd prihliadal aj na to, že učiteľ svojim protiprávnym konaním síce narušil prirodzený sexuálny vývin maloletej, ale nezistil také skutočnosti, ktoré by svedčili o takej fyzickej či psychickej ujmy na jej zdraví, ktorá by si vyžiadala odbornú lekársku či psychologickú pomoc. Súd mu preto uložil trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky, probačný dohľad a zákaz vyučovať deti mladšie ako pätnásť rokov na štyri roky. Hoci pedagóg stále tvrdil, že je nevinný, súd ho napokon za zločin sexuálneho zneužívania dieťaťa právoplatne odsúdil.