Mnohí máme v živej pamäti kauzu, ktorej hlavným aktérom bola firma známeho podnikateľa Juraja Širokého. Na štátne zákazky dostávala stámilióny eur, no svojim subdodávateľom peniaze nevyplácala. Situácia zašla tak ďaleko, že do jej riešenia musel vstúpiť štát, ktorý minul milióny eur na čiastočnú záchranu zúfalých veriteľov Váhostavu.

Kauza otriasla Slovenskom zhruba pred tromi rokmi, lenže riešenie, ako takýmto prípadom zabrániť, sa zrejme hľadá ťažko. Nie je vylúčené, že kompetentní budú onedlho hasiť ďalší problém. Súvisí s výstavbou diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorý za vyše 410 miliónov eur bez DPH od júna 2014 buduje taliansko-slovenské konzorcium firiem Salini Impregilo - Dúha. V tejto súvislosti sa začínajú ozývať nespokojní subdodávatelia, ktorí upozorňujú na nevyplácané faktúry. V januári Národná diaľničná spoločnosť evidovala šesť takýchto podnetov.

Problémová stavba

Základný kameň 13,5-kilometrového diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorého súčasťou je najdlhší slovenský cestný tunel Višňové, poklepali postupne traja ministri dopravy. Tým prvým bol ešte v roku 1998 zástupca Mečiarovej vlády Ján Jasovský. O jedenásť rokov si túto činnosť zopakoval Ľubomír Vážny, nuž a do tretice si v roku 2014 po kameni zabúchal vtedajší minister dopravy Ján Počiatek. Skonštatoval pritom, že výstavbe a včasnému dokončeniu tohto dlhoočakávaného diaľničného úseku už nič nestojí v ceste. Samozrejme, okrem vrchu, v ktorom treba preraziť vyše 7,5-kilometrový úsek.

Po tejto slávnostnej ceremónii sa do prác mohol naplno pustiť víťaz súťaže, ktorým bolo spomínané konzorcium firiem. Aj v tomto prípade sa, bohužiaľ, potvrdzuje pravidlo, že ak sa raz môže niečo skomplikovať, určite sa tak stane. Stavba sa dostala do sklzu a čoraz častejšie sa hovorí o tom, že subdodávateľské firmy evidujú problémy s preplácaním svojich faktúr.

Niektoré sa logicky obávajú, aby sa nezopakovala kauza Váhostav. Ich strach násobí fakt, že o problémoch sa nemôžu verejne vyjadrovať. Tak to totiž stojí v zmluve, ktorú s víťazným konzorciom podpísali. Ak by sa teda kdesi posťažovali, reálne hrozí, že na nich hlavné dodávateľské firmy podajú žalobu.

Musia mlčať

„Áno, dlhujú nám a nie málo. Nedávno sme mali spoločné stretnutie, na ktorom sme dohodli splátkový kalendár. Viac vám však zatiaľ nemôžem povedať. Uvidíme, ako a či sa to vôbec niekam posunie,“ povedal nám jeden zo subdodávateľov stavby diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala. Nevôľu zverejniť názov jeho firmy dôvodil zmluvnými podmienkami s víťazným konzorciom. Konkrétne formulkou o mlčanlivosti. Na otázku, či naozaj verí, že svoje peniaze ešte uvidí, reagoval po menšej odmlke. „Nie,“ odvetil napokon stroho.

Na pohľadávky sme sa pýtali aj firmy PROMA, s. r. o., zo Žiliny. Poslala nám stanovisko, v ktorom sa uvádza: „V zmysle vyjadrení nášho právneho oddelenia k zmluve, ktorú máme medzi združením Salini Impregilo a Dúha na projektové práce, nemôžeme verejne poskytovať žiadne informácie obchodného charakteru súvisiace so zmluvou. Medzi uvedené informácie patria aj vaše otázky. Vaše otázky pravidelne konzultujeme na koordinačných výrobných výboroch pri realizácii stavby a všetci zúčastnení sú informovaní.“

Potvrdili problémy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá zmluvu s konzorciom Salini Impregilo - Dúha za štát podpísala, nám dala vedieť, že na výstavbu úseku sa do konca novembra 2017 preinvestovalo približne 116 miliónov eur. „NDS uhrádza všetky faktúry zhotoviteľovi riadne a včas. NDS eviduje podnety ohľadom meškajúcich platieb zo strany zhotoviteľa stavby. V súčasnosti evidujeme šesť takýchto podnetov. Informáciou ohľadom konkrétnej výšky pohľadávok subdodávateľov nedisponujeme. NDS opakovane upozornila zhotoviteľa na plnenie záväzkov. Zhotoviteľ na výzvy reagoval a podľa našich informácií so subdodávateľmi komunikuje. V prípade, že sa bude situácia opakovať, NDS využije všetky dostupné zmluvné aj zákonné nástroje na odstránenie takéhoto stavu,“ informovala hovorkyňa diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Slovenská spoločnosť Dúha, člen víťazného konzorcia, na otázky o meškaní platieb najskôr zareagovala žiadosťou o zaslanie stanoviska z Národnej diaľničnej spoločnosti. Zároveň chcela, aby sme poskytli mená subdodávateľov, ktorým víťazné konzorcium vraj dlhuje za riadne vystavené faktúry obsahujúce všetky podklady a zákonom stanovené náležitosti. Zrejme jej unikla skutočnosť, že ak by sme tak urobili, sťažujúce sa firmy by sme vystavili riziku súdnej žaloby, keďže o obchodných veciach nemôžu verejne hovoriť.

Zvláštna podmienka

Je v poriadku, aby subdodávatelia podieľajúci sa na štátnych zákazkách museli aj v prípade možno existenčných problémov zostať ticho? Je podmienka zachovávania mlčanlivosti, ak ide o peniaze daňových poplatníkov, dôvodná a opodstatnená? „Predpokladám, že seriózne firmy takú podmienku do zmlúv nedávajú. Podnikatelia by mali vo vlastnom záujme dobre zvážiť podmienky zmluvy i doterajšie referencie odberateľa. Tí, ktorí sa už poučili, sa radšej vopred zrieknu niektorých zákaziek, aby predišli hrozbe existenčných problémov,“ myslí si analytik Ján Kovalčík z neziskovej organizácie INEKO.

Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová pripomína, že viaceré veľké stavebné firmy dostali peniaze od štátu, ale svojim dodávateľom, živnostníkom a malým firmám za vykonané práce nezaplatili. „Medializácia je často poslednou nádejou podvedených ľudí, preto so zákazom verejných vyjadrení nesúhlasíme.“

V súvislosti s vyššou ochranou subdodávateľských firiem zároveň ocenila povinnosť zverejňovať ich zoznam na stránke Úradu pre verené obstarávanie. „Treba však povedať, že keďže nepoznáme podrobnosti projektu a rozdelenia práce, nevieme zistiť, u koho končí zisk z celej stavby. Množstvo malých dodávateľov musí pracovať za ceny, ktoré ledva pokryjú náklady. Hlavným problémom je verejné obstarávanie, keď pre drobné chyby či zámerne skresľujúce kritériá štát z našich daní za dopravné stavby platí výrazne viac, ako by mal. Napríklad pri tuneli Višňové dala firma s veľkými skúsenosťami ponuku 338 miliónov eur, ale štát si nakoniec vybral inú ponuku, za 410 miliónov eur,“ dodáva Remišová.

Ján Kovalčík v tejto súvislosti dopĺňa, že práve v prípade kľúčového úseku D1 s tunelom Višňové kompetentní až 1,5 roka hľadali zámienky, ako sa zbaviť mimoriadne dobrej ponuky. „A to za cenu priklepnutia stavby firmám s horšou reputáciou, ktoré sa pre zlé riadenie nevedia zmestiť ani do vyššej ceny a navyše meškajú. Iné stavby dostali schopnejší zhotovitelia, ale za luxusné ceny. Neviem si predstaviť, že by takáto réžia zákaziek za stámilióny, spolu až miliardy eur bola možná bez vedomia a zainteresovania politických špičiek,“ myslí si analytik, ktorý ako možnú cestu riešenia nevidí vo zverejňovaní celého reťazca subdodávateľských kontraktov ku každému obchodu so štátom. Dokonca by to nepovažoval ani za legitímne.

„Bola by to zbytočná enormná záťaž pre všetkých, čo by od poskytovania služieb štátu odradilo aj veľa slušných firiem. Oveľa účinnejšie by bolo verejne pranierovať inštitúcie i konkrétne osoby za tendre, kde sa s prispením politikov či úradníkov súťaží iba naoko a vytvára sa priestor na predraženie. Až po trestné postihy za machinácie vo verejnom obstarávaní môžu mať silný prevenčný účinok, lenže na Slovensku zatiaľ chýbajú,“ uzatvára Kovalčík.

Konkurz Dúhy zamietli
Zdroj: jb

Sú vraj pod tlakom

Spoločnosť Dúha, teda jeden z členov víťazného konzorcia na výstavbu diaľničného úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, informácie o meškajúcich platbách popiera. Tvrdí, že v poslednom období je vystavená nekalým až vydieračským praktikám zo strany špekulatívnych a neserióznych obchodných partnerov. Na margo šiestich podnetov, ktoré eviduje NDS, uviedla, že ich spoločne dôkladne preskúmali, pričom ich vyhodnotili ako neodôvodnené.

„Každý z takýchto podnetov spoločnosť vyhodnotila ako špekulatívny a nátlakový podnet. Boli medzi nimi aj také, ktoré nemali jasne preukázané zdaniteľné plnenia, nespĺňali zákonom predpísané ustanovenia alebo pre neplnenie svojich zmluvných záväzkov im v súlade so zmluvou platby zadržali,“ píše vo svojom stanovisku Dúha, ktorá o sebe tvrdí, že za posledné roky je vo výbornej finančnej kondícii. Je vraj pod drobnohľadom Finančnej správy SR a daňových úradov. Preto veľmi dôkladne preveruje každú faktúru, ktorú jej zašle jej obchodný partner.