„Nedostaneme sa teraz, žiaľ na farmu,“ nekompromisne vyhlásil Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska, keď sme ho žiadali o možnosť ísť sa pozrieť ako to teraz vyzerá s chovom.

Zamestnanci majú napríklad zákaz chovať hydinu aj doma, aby ani náhodou nepreniesli potenciálne riziko vtáčej chrípky z domáceho chovu do práce. Vládnu prísne pravidlá: všetci sa musia po príchode do hydinární prezliekať, vstupy sú obmedzené, dokonca aj pohyby medzi jednotlivými halami sú eliminované. 

„99 percent slovenských chovov je v uzavretých priestoroch, keď si ale vezmeme domáce chovy, tam má to vtáctvo prístup aj k vode, aj hydine. To je to najväčšie riziko pri prenose a je to rizikové aj pre farmy. Ak je totiž nejaký chovateľ blízko farmy, predstavuje vážne riziko aj pre toho farmára. Stačí, že sa nejako dostane na druhú stranu plotu a stačí, keď stúpite na to podrážkou a prenesiete to do haly,“ hovorí Daniel Molnár. Viac sa dozviete vo videu.

Veterinári potvrdili nové ohniská vtáčej chrípky na farme Lúčny dvor, ktorá je medzi Sencom a Galantou. Podľa webu chovali vyše 5600 brojlerov, nosníc, kačíc či moriek. 

Vtáčiu chrípku zaznamenali aj v drobnochove v Ipeľských Úľanoch v okrese Levice. Výskyt vtáčej chrípky sa zistil aj u voľne žijúceho vtáctva, u labute, v lokalite Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie.