Slovenská lekárska komora (SLK) musela vlani riešiť problém vo svojej akciovke Lekár, a. s. Jej bývalý riaditeľ Martin Lászlo totiž „na hulváta“ vytuneloval firemný účet. Zmizlo okolo 130-tisíc eur, ktoré si exriaditeľ poprevádzal sfalšovanými príkazmi a použil na súkromné účely. Vedenie komory, ktorá zo svojej podstaty nemôže podnikať, sa po kritike časti svojich členov rozhodla problém vyriešiť. Bohužiaľ, iba na papieri. Ukradnuté peniaze stále chýbajú. Navyše, šéf komory Marián Kollár a jeho ľudia začali disciplinárne riešiť tých, ktorí sa opovážili kritizovať vrchnosť. Problematické hospodárenie SLK a jej akciovej spoločnosti Lekár je predmetom záujmu lekárskej verejnosti najmä preto, že silnejú tlaky, aby každý lekár bol podľa zákona povinne aj členom lekárskej komory a povinne odvádzal členské príspevky.

Gambler vo vedení

Problém v účtoch akciovky Lekár sa začal v momente, keď sa Martin Lászlo stal jej riaditeľom. Firma, ktorá zarábala najmä na obslužných činnostiach pre lekárov združených v SLK, dovtedy prosperovala. Jej obrat sa z roka na rok zvyšoval. V tejto situácii vymenilo vedenie komory šéfov akciovej spoločnosti. Riaditeľ Viktor Dobiš odišiel, jeho miesto zaujal Jozef Ňaňo. Ten sa však funkcie vzdal, pretože vo firme údajne vládol chaos.

Prezident SLK: Marián Kollár, uprostred, vystavuje svojich oponentov hrozbám disciplinárneho konania.
Zdroj: TASR

V tom momente sa „na palube“ objavil Martin Lászlo. Mladý muž, ktorého prezentovali členom komory ako odborníka. Priviedol ho vraj sám prezident SLK Marián Kollár. Šéfka regionálnej štruktúry SLK Mária Kuniaková Lászlov nástup komentovala takto: „Nikto nevie, akým spôsobom sa tam pán Lászlo dostal. Nebolo žiadne výberové konanie, nezasadla žiadna komisia tak, ako to dovtedy bolo zvykom. Doviedol ho prezident komory Marián Kollár, prezentoval ho ako človeka s výbornými referenciami, ktorý to tu všetko dá do poriadku.“ Prvého februára 2017 Lászlo prevzal firmu a začal ju riadiť. Na jej účty prichádzali peniaze, všetko bolo navonok tak, ako malo byť. Až do momentu, keď budovu bývalého sídla komory pre neuhradené faktúry odpojili od elektriny. Problém sa zopakoval v lete, keď bolo treba uhradiť daň z príjmu. Vtedy sa ukázalo v plnej nahote - účet firmy bol vybielený. Interné vyšetrovanie prinieslo zaujímavé zistenie. Riaditeľ Lászlo poprevádzal z účtov vyše 126-tisíc eur. „Deväťtisícdeväťstotridsať eur Lászlo vrátil na účty, teda finančná škoda neoprávnených prevodov je 116 486 eur,“ konštatovala neskôr v zápisnici predsedníčka predstavenstva Lekár, a. s., Zuzana Teremová.

Parkovisko: Komora ho kúpila takmer za stotisíc eur.
Zdroj: Anka Žitná Lučaiová

„Pán Lászlo? Známa firma. Oklamal mňa aj ďalších ľudí v Banskej Bystrici o neskutočne veľa peňazí,“ ozval sa redakcii týždenníka PLUS 7 DNÍ muž, ktorý prišiel s Lászlom do kontaktu, a zaslal nám zbierku fotografií z prostredia hazardných herní, na ktorých exriaditeľ Lekára, a. s., pózuje. Podľa nášho čitateľa, ktorého meno a kontaktné údaje má redakcia k dispozícii, sa Lászlo v zdravotníckom prostredí objavil v súvislosti so startupom, ktorý prezentoval človek napojený na štruktúry Slovenskej lekárskej komory. Prezentoval sa ako majiteľ firmy Medic Labor. Tá však Martinovi Lászlovi nikdy nepatrila. Čitateľ opísal aj ďalšie praktiky, akými sa Martin Lászlo dostával k peniazom. Údajne nemal problém ani s falšovaním listín. Napokon to zistilo aj vedenie Lekára, a. s., bohužiaľ, až v momente, keď boli účty prázdne.

Prázdne účty

„Od 1. februára 2017 na základe schválenia predstavenstvom Lekára, a. s., nastúpil do funkcie riaditeľa Martin Lászlo. Jeho prijatiu do funkcie predchádzalo štandardné personálne preverenie, a to predovšetkým jeho predchádzajúceho pracovného pôsobenia. Výsledky preverenia a referencie k jeho osobe ani v najmenšom nenaznačovali udalosti, ktoré nasledovali. Martin Lászlo bezprecedentným spôsobom vyhotovoval falošné účtovné doklady a finančné prostriedky prevádzal na účty iných obchodných spoločností. Treba uviesť, že jeho konanie bolo natoľko sofistikované, že ani pracovníci Tatra banky, a. s., nevedeli rozlíšiť falošné doklady od pravých bankových. Konanie Martina Lászla nemožno nazvať inak ako drzým, profesionálnym zlodejstvom,“ konštatuje sa v stanovisku prezídia Slovenskej lekárskej komory. Podľa neho orgány firmy hneď, ako zistili machinácie, podali trestné oznámenie a uplatnili si náhradu škody. To však neriešilo vyprázdnený účet okamžite. A tak v decembri minulého roka došlo k zaujímavej rošáde.

Pozemková transakcia

Slovenská lekárska komora a jej akciová spoločnosť Lekár sídlia na rovnakej adrese na Račianskej ulici v Bratislave. Administratívnu budovu s pozemkami kúpila komora v rokoch 2008 a 2010. „Vzhľadom na to, že SLK nesmie podnikať, pozemok v slepej uličke za budovou, v tesnom susedstve fabriky na výrobu cukroviniek, de facto papierovo a za symbolickú sumu previedla na akciovku Lekár, a. s. Túto akciovú spoločnosť komora založila presne na tento účel - aby mohla podnikať. A tak Lekár, a. s., využíval a prenajímal časť spomínaného pozemku s výmerou 657 štvorcových metrov ako parkovisko,“ potvrdil bývalý šéf komory Milan Dragula. Práve tento pozemok sa teraz dostal do hry, keď vedenie komory potrebovalo vyriešiť dieru v rozpočte Lekára, a. s. Slovenská lekárska komora pozemok od svojej akciovky odkúpila približne za 98-tisíc eur. Vyriešil sa tak problém s prázdnym účtom Lekára. Takéto konanie členovia regionálnych štruktúr kritizovali. Vedenie komory však stále trvá na svojom. Podľa ich stanoviska sa udalosti okolo vyrabovaných účtov akciovky nijako nedotknú hospodárenia komory. „Ako sme už uviedli, finančné prostriedky Lekár, a. s., nie sú prostriedkami z členských príspevkov a netvoria a nikdy netvorili rozpočet komory. Preto v rozpočte komory nemôžu a nebudú chýbať a členovia komory ich nemusia zaplatiť ani nezaplatia. Chýbajúce finančné prostriedky sú prostriedkami z obchodnej činnosti Lekár, a. s., a veríme, že ten ich svojou obchodnou činnosťou, ale i prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní získa späť,“ napísalo prezídium Slovenskej lekárskej komory svojim členom.

Disciplinárka pre kritikov

Banskobystrická regionálna šéfka Mária Kuniaková od začiatku namietala, že krádež a podvod v Lekárovi, a. s., zaplatia všetci členovia zo svojich príspevkov. Pretože ukradnuté peniaze jednoducho žiadny prevod pozemku nenahradí. Je to len formálne presúvanie majetku z jedného vrecka do iného. Riešenie, ktoré prezídium SLK vymyslelo, je dôkazom pravdivosti tvrdenia doktorky Kuniakovej. Tá momentálne čelí za svoj postoj hrozbe discip-linárneho konania za to, že rozvracia štruktúry komory. MUDr. Kuniaková mala byť témou mimoriadneho zhromaždenia regionálnej lekárskej komory v Banskej Bystrici. Marián Kollár sa na ňom zúčastnil, napokon však odmietol diskutovať. „Predstavitelia Slovenskej lekárskej komory stratili v očiach regionálnej lekárskej komory akýkoľvek kredit. Oni to zhromaždenie zvolali a namiesto diskusie sa zodvihli a odišli,“ krúti hlavou doktorka Kuniaková, ktorú podporil bývalý šéf komory Milan Dragula. Na čudnú transakciu s pozemkami sme sa pýtali vedenia Slovenskej lekárskej komory. Priestor na reakciu nevyužilo a nezaslalo až do uzávierky žiadnu odpoveď. Jedinou oficiálnou reakciou SLK bolo stanovisko uverejnené na jej internetovej stránke, z ktorého v článku citujeme. V rámci diskusie sa však ozval v mene Slovenskej lekárskej únie špecialistov jej prezident MUDr. Andrej Janco. Žiada o okamžité právne kroky vedúce k objasneniu kriminálnej činnosti v akciovej spoločnosti Lekár a k objasneniu možnej účasti vedenia SLK na tejto činnosti. „Jedine tak sa vyhnete podozreniu zo strany členskej základne z vlastnej účasti na trestnej činnosti,“ pritvrdil prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov.