Vracia sa ako refrén opäť a opäť v tej istej drážke obohratej gramofónovej platne rovnako odpudivo ako pred desaťročiami. V programoch politických strán sa vyskytuje už od roku 1992. Vtedy s ňou prišlo KDH krátko pred poslednými československými parlamentnými voľbami a stálo ho to nemalú stratu voličských hlasov. Zatiaľ čo v prvých slobodných voľbách v júni 1990 po zmene režimu získalo KDH takmer 21 percent hlasov, o dva roky to bolo už len 12 percent. Nie celá strata šla na vrub návrhu interrupčného zákona, ale dôležité slovo téma nepochybne mala. Tak nejako potom vyzerá v praxi strata popularity u voličov pre presadzovanie nepopulárnych tém. Počiatočné veľké očakávania a nadšenie - KDH malo dokonca ešte pár týždňov pred voľbami 1990 okolo 30 percent - schladili politické ciele, ktoré kresťanskí demokrati považovali za spoločensky najdôležitejšie. Väčšina voličskej populácie to videla opačne a odmietla takýto program.

Dnes je interrupčný zombie opäť na scéne. Vykopali ho kotlebovci, azda dúfajúc, že tým prilákajú ultrakonzervatívnych voličov, ktorí sú roztrúsení medzi neonacistov, OĽaNO, KDH, SNS a že tým možno získajú verejnú podporu katolíckej cirkvi. Čiže v podstate sa to všetko deje tak ako v minulosti, pod heslom - „Za Boha a za pôrod“. Je ich však priveľa, aby sa mohli všetci úspešne uchádzať o jednu ohlodanú kosť a boli sýti. Nie je ani výživná a dostatočne tučná, aby priniesla nové hlasy, keďže lov prebieha stále v rovnakom rybníku, v ktorom sa počty šťúk a kaprov zásadne nijako nemenia. Slovensko nie je Poľsko. Názory verejnosti na oprávnenosť interrupcií sa u nás vyznačujú mimoriadnou zotrvačnosťou. V roku 2007 uskutočnil Inštitút pre verejné otázky na túto tému reprezentatívny prieskum a výsledky potvrdili predošlé zístenia. Ani dnes to nebude inak, spoločnosť nesmeruje k rigidnejšiemu koncu spektra. Interrupciu v prieskume akceptovalo ako oprávnenú v prípade ohrozenia zdravia matky 85 percent respondentov. V prípade, že by sa malo narodiť postihnuté dieťa, 79 percent respondentov, v prípade znásilnenia 79 percent respondentov. Iný názor mali ľudia na to, či je správne siahnuť po interrupcii v prípade, že by sa rodičia zo sociálnych dôvodov nemohli starať o dieťa. Takéto správanie schvaľovalo iba 48 percent respondentov. Dá sa preto povedať, že na Slovensku existuje väčšinový konsenzus v schvaľovaní troch dôvodov interupcie - zdravotného ohrozenia matky, závažného poškodenia plodu a znásilnenia ženy. Za posledných 12 rokov sa rozšíril okruh ľudí schvaľujúcich interrupciu v prípade, že by sa dieťa pravdepodobne narodilo zo závažným poškodením.

Ak by návrh Kotlebovej ĽSNS sledoval ako cieľ zvýšenie pôrodnosti, bol by to opäť len výstrel do tmy. Demografické výskumy hovoria, že žiadna represia pôrodnosť nezvyšuje. Skutočným regulátorom je to, v akom hospodárskom stave sa nachádza spoločnosť. Bohaté spoločnosti zaznamenávajú stagnáciu až pokles pôrodnosti, chudobné vykazujú rast. Určujúcim faktorom rozhodovania rodičov je ekonomický prístup k pohľadu na život. Podľa nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Garyho S. Beckera určujúcim faktorom je prístup bohatej spoločnosti k možnostiam vzdelania a bohatosť pracovných ponúk, prístup k príležitostiam uplatniť svoje schopnosti. Predpoklady zvyšovania a rozširovania pracovných možností, čiže uplatnenia vo vysokokvalifikovanom náročnom prostredí, vedie rodičov k tomu, aby svoje ekonomické kapacity investovali práve do zvyšovania vzdelania dieťaťa, čo ich v konečnom dôsledku vedie k zníženiu počtu ratolestí. Viac detí zvyšuje ekonomickú náročnosť a rodičia majú menší priestor na realizovanie svojich predstáv, snov a túžob. Na druhej strane, nezamestnanosť, rozvody, chudoba a podobné negatívne životné skúsenosti človeka rozhodujú tiež o tom, aké preferencie bude mať jednotlivec pri snahe o akumuláciu osobného kapitálu.

Problémy demograficky stagnujúcich spoločností sú niekde inde, sotva sa však nachádzajú v prostoduchých hlavách slovenských ultrakonzervatívcov. Určitú provokatívnu ilustráciu poskytuje výskum amerického etológa Johna B. Calhouna. Zaoberal sa správaním komunít. V šesťdesiatych rokoch uskutočnil expertiment. Vybral štyri páry myší, štyri samčeky a štyri samičky. Umiestnil ich do priestoru, v ktorom mali všetko potrebné - jedlo, vodu - a zároveň žiadnych nepriateľov. Jediným obmedzujúcim faktorom bol priestor s plochou 2,7 štvorcového metra, v ktorom sa mohli pohybovať. Mali niekoľko menších priestorov spojených tunelmi, čím im vytvoril ideálne podmienky na existenciu. Sledoval ich správanie v priebehu niekoľko sto dní. Spočiatku sa myši množili každých 55 dní. Na deň číslo 315 dosiahol počet myší 620. Po tomto bode sa frekvencia pôrodnosti predĺžila na 145 dní. Posledný pôrod sa uskutočnil na deň číslo 600, keď populácia dosiahla svoj vrchol - 2 200 myší. Od onoho dňa číslo 315 zaznamenával John Calhoun zmeny v správaní obyvateľov i v ich sociálnej štruktúre - matky odmietali mláďatá ešte pred odstavením, pribúdali zranenia mláďat, čiže matky si nebránili potomstvo, rástla neschopnosť dovtedy dominantných samcov udržať si pod kontrolou svoje teritórium a samice, zároveň rástlo agresívne správanie samíc, neschopnosť samcov brániť sa a tak ďalej. Po dni číslo 600 tento proces pokračoval ešte intenzívnejšie a populácia klesala smerom k zániku. Samice stratili reprodukčnú schopnosť. Sexualita samcov sa strácala. Rozmnožovanie načisto ustalo.

Závery z tohto experimentu podľa etológa Calhouna vravia, že keď sa vyčerpá všetok dostupný priestor a naplnia sa všetky sociálne úlohy, potom ekonomická súťaž a stres, s ktorými sa stretnú jednotlivci, povedú k úplnému rozpadu komplexného spoločenského správania, čo v konečnom dôsledku povedie k zániku populácie. John Calhoun chápal osud populácie myší ako metaforu potenciálneho osudu človeka. V konečnom dôsledku celého ľudstva.

Čo z toho vyplýva pre stúpencov interrupcií? Nepoznáme zatiaľ odpoveď na otázku, v akom štádiu Calhounovho pokusu sa asi momentálne nachádzajú. Ani to, kedy dospejú ku dňu číslo 600...