Už-už by sa zdalo, že optimizmu začínajú rásť krídla. Mnohé fakty však naznačujú, že ešte nenastal čas lietania v oblakoch a bude rozumnejšie držať sa ešte chvíľu pri zemi. Príčin, ktoré priviedli Merkelovú v otázke povinných kvót k obratu o 180 stupňov, je zrejme viacero. Nielen vytrvalý odpor viacerých krajín, ako je zoskupenie V-4, Rumunska či striktný postoj novej vlády v Rakúsku a najnovšie aj čerstvej talianskej vlády, ktorá odmieta dovoliť pristávať lodiam s africkými migrantmi pri talianskych brehoch, spôsobili zmenu v Merkelovej politickej optike. Nemalý podiel na tomto prerode bude mať aj nemecký Úrad pre migráciu a utečencov (BAMF), ktorý predviedol, ako vyzerá v praxi azylové konanie. Na verejnosť sa dostali informácie o tom, ako laxne udeľovali azylový štatút tisíckam žiadateľov, ktorí nepredložili žiadne doklady totožnosti a napriek tomu azyl dostali.

To je voda na mlyn odporcom povinných kvót. Teraz nikto nevie, kto tí ľudia vlastne sú, aký je ich skutočný vek a odkiaľ prišli. Časť viny padá na preťaženosť úradníkov, časť na snahu úradníkov vyhovieť kancelárke Merkelovej a jej výroku v auguste 2015 - „Wir schaffen das“ (My to dokážeme, čiže zvládneme nápor stoviek tisíc migrantov a postaráme sa o nich). Ak by mal takýto neporiadok pokračovať ďalej, úrad môžu zatvoriť, pretože migrácia pokračuje - mesačne prichádza do Nemecka približne 10-tisíc migrantov a v prístupe nemeckých úradov sa stále neprejavuje niekdajšia príslovečná pedantnosť a zmysel pre poriadok. Zatiaľ čo spolkový minister vnútra Horst Seehofer z partnerskej CSU navrhuje, aby migranti mohli žiadať o azyl len pred vstupom na nemeckú pôdu, a nie až po vstupe do Nemecka, kancelárka Merkelová presadzuje súčasný status quo. Tento spor medzi Merkelovej CDU na jednej strane a CSU na strane druhej trvá už od roku 2015, keď Nemecko čelilo a napokon nezvládlo obrovskú vlnu migrantov. Návrhy spolkového ministerstva vnútra, aby policajné útvary prísne strážili nemecké štátne hranice, kancelárka vtedy neprijala. A tak sa do Nemecka vovalila vyše miliónová masa bez riadnej kontroly a dôkladnej evidencie. Pritom nemecké zákony explicitne nedovoľujú udeliť azyl niekomu, kto prichádza z bezpečnej tretej krajiny. Podľa Dublinských pravidiel, záväzných pre štáty EÚ, musia prichádzajúceho vrátiť do bezpečnej krajiny, odkiaľ prišiel.

Pre absenciu dokladov totožnosti migrantov, ktorí často svoje papiere zámerne zahodili a udávali falošnú domovinu, sa sťažila nielen ich identifikácia, ale aj zisťovanie, cez ktorú hranicu Únie vstúpili do schengenského priestoru. Iným problémom bola neochota bezpečných tretích krajín prijímať tieto osoby bez dokladov naspäť, argumentujúc, že v ich evidencii sa také mená nenachádzajú. V súčasnosti už sú k dispozícii databázy odtlačkov prstov, ktoré rýchlo ukážu na konkrétnu hranicu Únie, kadiaľ dotyčná osoba prišla, takže by sa mohlo zdať, že sa už dá zásadne zmeniť doterajší benevolentný a netransparentný prístup. To, čo sa nemení, je kancelárka Merkelová, ktorá odmieta meniť doterajší postup. Už aj jej je pritom známe, že takmer každý, kto na územie Nemecka vstúpil a nezískal azyl, nie je ochotný dobrovoľne odísť. Taká osoba najprv podá odvolanie na súd, použije všetky možné obštrukcie, aby sa proces čo najviac predlžoval, a využíva služby rôznych inštitúcií, ktoré pomáhajú migrantom v ich snahe. Občas dôjde k násiliu voči policajtom, ktorí majú dotyčnú osobu eskortovať z Nemecka. Podľa českého lekára, bývalého senátora a viceprezidenta Českého Červeného kríža MUDr. Pavla Lebedu je tu ešte jedno riziko - najčastejšie choroby objavené u migrantov sú HIV+, TBC, syfilis, salmonelóza, enterobakterióza, svrab, zavšivenie, hepatitída A. Keď k chorobám priradíme krajinu pôvodu migrantov, najčastejšie sa opakuje Pakistan, Afganistan, Sýria, subsaharská Afrika… „Udelenie azylu je pre spoločnosť zodpovedný akt a zdravotné hľadisko by malo mať v tomto procese právo veta. Vylúčiť rozšírenie infekčného ochorenia by malo byť neprekročiteľnou podmienkou,“ vraví doktor Lebeda.

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je napokon trestné podľa zákona nielen u nás, ale i v Nemecku. Žiada sa porovnať - ak rodičia nedajú dieťa očkovať, vystavujú sa sankciám, pokutám, pri niektorých chorobách aj trestnému stíhaniu. Ak ani to nestačí na zmenu prístupu, sú tu aktuálne správy z nemeckých končín o množiacich sa útokoch nožom, o znásilnení, vražde maloletého dievčaťa neúspešným žiadateľom o azyl - a to nie v jednom prípade. Teto zvesti sa z médií prelievajú do pouličných protestov. Štát je nepochopiteľne benevolentný - tam, kde má byť dôsledný v uplatňovaní práva a zákonov, pozerá sa inam a tvári sa ako malé dieťa, akoby problém neexistoval. Aký môže mať v tomto svetle nemecká kancelárka ešte dôvod nemeniť doterajší model? Denník Die Welt sarkasticky poznamenáva, že Merkelová sa už možno zamýšľa nad tým, ako bude vyzerať jej obraz v dejinách. Ak by pristúpila na model presadzovaný Seehoferom, podľa ktorého sa bude dať žiadať o azyl len pred vstupom do Nemecka, čiže z bezpečnej tretej krajiny, tak, ako to predpisujú zákony, prečo to nebolo možné už v roku 2015, keď aj vtedy platili tie isté právne normy? Médiá už vravia, že to všetko sa nemuselo stať, takže otázka, koľkým problémom, nešťastiam, tragédiám sa dalo predísť, nie je demagógia, ale legitímna vec. Už dnes sa ťažko obhajuje to tvrdohlavé „Wir schaffen das“ a zajtra to pôjde ešte ťažšie.

Je však vhodné zatiaľ príliš nemávať krídlami optimizmu, a tak aj naďalej budeme lietať nízko a pomaly. Ak nemecká kancelárka nebude presadzovať povinné kvóty, musí ešte zmeniť svoju toleranciu k porušovaniu zákonov, presvedčiť tiež Európsku komisiu a takisto presadiť svoj nový prístup v Európskej rade. Taliansko, odháňajúc lode s migrantmi od svojich brehov, momentálne najviac volá po zavedení povinných kvót. Španielsko sa už ponúklo, že môžu pristáť u nich. Nekonečný príbeh má, ako sa zdá, nekonečné pokračovanie...