Tip na článok
Henryho rodina zapaľuje sviečky

Anka Žitná Lučaiová: Vyznávači násilia

Akú hodnotu má dnes život človeka na Slovensku? Čo asi učili rodičia a učitelia deti v 90. rokoch o ideológiách a zločinoch nacizmu, fašizmu, komunizmu? Zrejme nič alebo veľmi málo.

Vieme, že ak nepoznáme svoju minulosť, sme odsúdení zopakovať si ju. Dnes zabil mladý biely Slovák cudzinca, ktorý bránil dievčatá pred obťažovaním, zajtra budú pochodovať uniformovaní vyznávači násilia ulicami a označovať domy, kde bývajú nepriatelia ich deviantných predstáv, ako má vyzerať poriadok. Miera brutality a cynizmu, rastúca v spoločnosti, sa prejavila v ohavnom skutku indivídua, ktorému zjavne nikto v detstve nevtĺkal do hlavy základy ľudskosti. A tak tu máme dedičstvo z 90.rokov, keď sa rodili „Mečiarove“ deti, idúce dnes v jeho šľapajach. Keď upozorníme štátne orgány, kde sa ide konať zraz neonacistov z polovice Európy, nič sa nestane, akcie nemonitorujú, aby vyznávačov bielej rasy, nebodaj, nevyrušili. Ako by sa aj mali snažiť a chápať nebezpečenstvo, keď celej spoločnosti chýba silná morálna autorita, ktorá by opakovane varovala a pripomínala, aké zhubné sú kulty násilia a kolektívnych ideológií? Hlava štátu si ani nevšimla, čo sa stalo v Bratislave na Obchodnej ulici. Azda preto, že hrozná udalosť sa nedá pripísať na vrub politického protivníka, takže sa netreba ozvať v hlasitom rozhorčení a apelovať na vyšší princíp mravný?

Po krajine sa už dlhší čas množia rôzne paramilitantné útvary, trénujúce pod dohľadom ruských inštruktorov, alebo vyškolených v Rusku, a pripravujú sa na boj. S kým asi? Predstavy velenia Ozbrojených síl SR, že mladí bojachtiví mladíci by mohli chcieť svoje chúťky uplatniť v regulárnej armáde, sa nestretávajú s pochopením u potenciálnych regrútov. Mladí muži nemajú pozitívny vzťah k armáde členskej krajiny NATO, podľa ich prezentácií na sociálnych sietiach zreteľne inklinujú k Rusku. Ako by aj mohla byť armáda ukážkou západnej vzornosti, keď príslušník Ozbrojených síl SR spieva na koncertoch neonacistickej scény a nikto to nerieši. Asi je to pre veliteľov i ministra obrany normálne, veď napokon môžeme byť radi, že aspoň niekto ešte v tej armáde je a neodchádza z nej. Ak pred niekoľkými rokmi priniesol prieskum medzi britskými ozbrojenými zložkami zistenie, že viac ako tretina príslušníkov inklinuje k ultrapravici, u nás by bol výsledok takého prieskumu sotva iný. Nasvedčuje tomu prítomnosť slovenských fašistov v parlamente. Pre nezanedbateľnú časť voličov sú akceptovanou a žiaducou politickou silou a tento stav podčiarkuje fakt, že výraznú prevahu v parlamente majú konzervatívne až ultrakonzervatívne subjekty. Klasický liberálny stred, ktorý je základom stability každého demokratického systému, je značne oslabený. Svedčia o tom neúspešné pokusy už tretej vlády o presadenie agendy LGBT, ktoré sa skončili pre hysterický odpor časti verejnosti fiaskom, a tak ju vlády radšej opakovane v tichosti odložili. Prieskumy Inštitútu pre verejné otázky (IVO) týkajúce sa sociálneho odstupu, ktorý si väčšina drží vo vzťahu k rôznym menšinám, poskytujú obraz o tom, ako sa spoločnosť na Slovensku väčšmi posúva k odmietaniu „inakších“. V roku 2008 sa k mentálne postihnutým odmietavo stavalo 11 percent, v roku 2017 už 23 percent. Voči gejovským párom to bolo v roku 2008 „len“ 34 percent, v roku 2017 už 54 percent. Podobne to vyzerá v prípade lesbických párov - v roku 2008 si udržiavala odstup voči nim štvrtina respondentov, v roku 2017 už takmer polovica. K židovským rodinám si v roku 2008 držalo sociálny odstup 11 percent respondentov, v roku 2017 už 30 percent. Stúpajúce tendencie netolerantnosti k menšinovým skupinám, hlavne tým, ktoré sa nevedia nijako brániť, signalizujú, že sa chceme pripraviť o jednu z najväčších výsad, ktoré sme získali po revolúcii v roku 1989 - o otvorený slobodný priestor, nielen fyzický, ale v prvom rade myšlienkový, duchovný. Uzatváranie sa do seba, dobrovoľná izolácia, „normalizácia“ a snaha o vytlačenie slabších, ktorí potrebujú ochranu väčšiny, sa nikdy v histórii neskončila happyendom.

Zlá správa je, že totalitné myslenie sa so zmenou politického režimu po roku 1989 z našich hláv nevytratilo, len sa transformovalo v nových podmienkach do rôznych stupňov netolerancie, provinčnosti, xenofóbie. Kdekto obviňuje politikov, že za to môžu oni. Lenže oni sú v prvom rade produktom spoločenskej objednávky, až potom plodia svoje ideové deti. Ak by nebol u voličov záujem, sotva by sa takí pollitici presadili. Samozrejme Slovensko nie je izolovaný ostrov, zmýšľanie voličov ovplyvňujú aj udalosti na medzinárodnej scéne a chyby, ktorých sa dopúšťajú politici z iných krajín Európskej únie či NATO, sa premietnu aj do postojov slovenských voličov. Najdiskutovanejšou témou v krajinách únie je migrácia a povinný prerozdeľovací model presadzovaný silnými štátmi môže byť dôrazným klincom do jej rakvy. Zatiaľ sa na klinec iba poklopkáva, ale niekde, ako v Maďarsku či v Rakúsku, sa už aj silnejšie búcha, iba stále nepočuť rozumnú reakciu z kruhov zamilovaných do povinných kvót. Aj v týchto členských krajinách vnímajú tamojší voliči mnohé politické rozhodnutia ako neprijateľné a z týchto chýb ťažia všade extrémisti a populisti ponúkajúci rýchle a jednoduché riešenia.

Ešte stále sa dá kormidlom manévrovať. Ale vody v Európe v dôsledku týchto javov nepríjemne hnednú. O aktuálny škandál v Nemecku sa postaral predseda ultrapravicovej strany Alternative für Deutschland Alexander Gauland, ktorý sa pokúsil relativizovať zločiny nemeckého nacizmu výrokom, že „Hitler a nacisti sú len šplech vtáčieho trusu v tisícročnej úspešnej histórii Nemecka“. Tento názor a jemu podobné v konečnom dôsledku smerujú k uznaniu nacizmu a jeho odnoží vrátane slovenského fašizmu ako nevyhnutného a logického vývoja v Európe, ktorým sme museli prejsť. Ak sa táto idea raz presadí vo väčšinovej časti spoločnosti, budú vraždy cudzincov či predstaviteľov menšín uznané režimom ako nevyhnutné v dôsledku vývoja, a teda správne a netrestateľné. Dovtedy však musia mať takéto skutky nulovú toleranciu s najvyššími sadzbami trestov odňatia slobody. Nepodmienečne.

VIDEO Plus 7 Dní