A neodporúča sa ani staviť veľkú sumu na to, že orgány činné v trestnom konaní budú schopné dokázať, že zmenky, ktoré údajne vystavil Pavol Rusko ešte ako riaditeľ televízie Markíza, nepochádzajú z dávnejšej minulosti, ale že boli vystavené celkom nedávno, aby vytiahli od majiteľa televízie Markíza peniaze. Nie je však úplne vylúčené, že vyšetrovanie preukáže, ako to so zmenkami je a bolo. Rôzne aféry oboch aktérov so zmenkami v minulosti by mohli navádzať na výklad, že bohaté skúsenosti v tejto oblasti sa teraz snažia len úspešne kapitalizovať.

Na začiatku bola pohľadávka, ktorú si voči Pavlovi Ruskovi uplatňoval dnes už nebohý Siloš Pohanka. Jeho spoločnosť Espe štúdio sa v prvej polovici 90. rokov uchádzala, rovnako ako Ruskova firma Markíza Slovakia, o licenciu na celoplošné televízne vysielanie. Keď Pohanka videl, že Rusko má lepšiu pozíciu s podporou vtedajších vládnych kruhov, navrhol, že jeho spoločnosť podporí pred licenčnou radou Ruskov projekt s podmienkou, že ak Rusko licenciu získa, vytvorí prevádzkovú spoločnosť s Pohankovou firmou. Tak vznikla zmluva medzi Markízou Slovakia a Espe štúdiom. Podľa tejto zmluvy, ak by Rusko nedodržal zmluvné podmienky, musel by zaplatiť pokutu vo výške 50 miliónov korún plus penále z omeškania. Keď Pavol Rusko získal licenciu, oslovil americkú spoločnosť CME, ktorá už v tom čase úspešne prevádzkovala v Českej republike televíziu NOVA. CME vstúpila do Markízy a Pohankovi zostali oči pre plač. Pokusy žalovať Ruska za nedodržanie zmluvy nemali podľa právnikov zmysel, pretože zmluva vraj nebola kvalitne koncipovaná. Spor sa nedal vyhrať. V istom momente vstúpil do ringu Marián Kočner, zmluvu od Pohanku kúpil cez spoločnosť Gamatex za symbolickú sumu s tým, že z Ruska tie peniaze dostane a Pohankovi vyplatí štvrtinu. Kočner sa spojil s bratislavskou zločineckou skupinou sýkorky a s ich súkromnou bezpečnostnou službou obsadil v auguste 1998, len mesiac pred parlamentnými voľbami, Markízu. Verejnosť to vnímala ako skrytý pokus vtedajšej politickej moci a tajnej služby o ovládnutie Markízy, ktorá v tom čase svojím spravodajstvom suplovala povinnosti verejnoprávnej televízie, ovládanej tajnou službou. Ani masové demonštrácie pred budovou Markízy nedonútili Kočnera ustúpiť. Ustúpil americký majiteľ Markízy. Svedectvami aktérov tej doby sa dá preukázať, že Ruskov dlh voči Pohankovi uhradila spoločnosť CME cez spoločnosť A.R.J., a. s., sumou 90 miliónov korún kúpou firmy Gamatex ako oficiálneho majiteľa pohľadávky. Táto transakcia sa dá vyčítať aj zo zápisov v Obchodnom registri a pozrieť si zmeny v základnom imaní akciovej spoločnosť A.R.J., ktorá sa časom zmenila na CME Media Investments, s. r. o., so sídlom v Záhorskej Bystrici, kde sídli Markíza. Pre orgány činné v trestnom konaní by nemalo byť ťažké preveriť, či dlh uhradil Pavol Rusko sám, ako dnes tvrdí, z nových zmeniek podpísaných Kočnerovi. Ani vypočuť JUDr. Martina Radvana, ktorý bol v roku 1998 právnym zástupcom CME a riešil spor okolo Markízy a pohľadávky firmy Gamatex. Svetlo do vtedajších transakcií môže vniesť i podnikateľ Ján Kováčik, ktorý bol v tom čase jedným z blízkych ľudí Pavla Ruska, akcionárom spoločnosti A.R.J. a tiež mu požičal nemalú sumu.

V tejto afére sa ukázalo, že Pavol Rusko zrejme vie obchodovať s virtuálnymi sľubmi. Podobne to bolo v kauze zmenky, ktoré Rusko podpísal ako súkromná osoba v čase, keď už bol ministrom hospodárstva vo vláde premiéra Mikuláša Dzurindu. V septembri 2003 sa stal ministrom a v novembri podpísal sériu zmeniek podnikateľovi v energetike, dnes už nebohému Ľubomírovi Blaškovi. Takto získal od Blaška približne 105 miliónov korún. Peniaze vraj potreboval na vyplatenie svojej spoločníčky zo spoločnosti Markíza Slovakia Sylvie Volzovej. Ako chcel peniaze vrátiť Blaškovi, nie je známe, pretože Blaško nestihol pozadie objasniť - vo veku 36 rokov náh­le zomrel na jar nasledujúceho roka. Zmenky, respektíve ich overené kópie, sa ešte predtým dostali k viacerým politikom a do médií, kauzu otvoril práve náš týždenník PLUS 7 DNÍ. Zmenková kauza zásadnou mierou prispela k odvolaniu Pavla Ruska z funkcie ministra a k rozpadu jeho politickej strany ANO v druhej polovici roka 2005. Rusko nevedel spoľahlivo vysvetliť, ako a z čoho chcel splatiť nemalý dlh, keď ako minister nezarábal žiadne milióny. Oficiálne určite nie.

Marián Kočner a Pavol Rusko sú bývalí spolužiaci zo žurnalistiky. Obaja sa dali na podnikanie, ale nikdy nepodnikali spolu. Ich cesty sa viac ráz preťali a v sporoch stáli proti sebe. Obaja časom získali nelichotivú povesť a sotva na tom môžu niečo zmeniť vo svoj prospech. Asi nepomôže, že Marián Kočner dodržal sľub daný Pohankovi a vyplatil mu sľúbený podiel. Nepomôže zrejme ani to, keby sa vedelo, že sa podieľal na financovaní pobytu Oskara Fegyveresa, kľúčového svedka zavlečenia prezidentovho syna, na úteku v zahraničí. Verejnosti stačí, že dnes bývalí spolužiaci, niekdajší dlhodobí rivali, vystupujú na jednej strane, spojení spoločným záujmom - aby majiteľ Markízy uhradil zmenky za Pavla Ruska ako štatutára Markízy. Lebo v tom nie je nič osobné. Kšeft je predsa len a len kšeft.