Ak to niekomu pripomína logiku z kultovej knihy Hlava XXII, vôbec nie je ďaleko od pravdy. A vôbec, celý škandál zaváňa absurditami, keď na jednej strane odvolaný arcibiskup tvrdí, že nepozná dôvody svojho odvolania, a na druhej strane najvyššie cirkevné kruhy tvrdia, že ho o dôvodoch informovali. V podstate by sme mohli nad kauzou monsignora Bezáka iba mávnuť rukou s osvedčeným farizejským konštatovaním, že ide len a len o záležitosť Vatikánu a nás do toho nič nie je. Nie je to však celkom pravda. Cirkev je platená z našich daní, a tak máme právo vedieť, či v pozadí všetkého nie sú nejaké finančné machinácie z čias minulých, ako to napokon naznačujú viaceré indície. Cirkev totiž po roku 1989 získala v reštitúciách obrovské majetky, dokonca aj také, ktoré jej nikdy historicky nepatrili, ale ich iba spravovala s podmienkou, že ich bude využívať na charitatívne účely. Argumentovala tým, že ak má nastať odluka cirkvi od štátu, tieto majetky potrebuje na svoje financovanie. Majetky, medzi ktorými nechýbajú lukratívne budovy, rozľahlé pozemky a tisíce hektárov lesov, získala už dávno a odluka je stále v nedohľadne.

Čo je najzaujímavejšie, ani pri najväčšej snahe sa nedá zistiť, čo všetko vlastne cirkev získala späť od štátu. Dokonca samotná cirkev tvrdí, že nevie, čo všetko vlastní. Niet úrodnejšej pôdy pre rôzne machinácie pri predaji či prenájme takýchto majetkov a čierne peniaze ani zďaleka nemuseli tiecť do niečieho vrecka, ale priamo do Vatikánu, ktorý má čoraz väčšie finančné problémy. A že sa v Trnavskej diecéze v období, keď na jej čele stál pre všetky režimy vhodný arcibiskup Sokol, diali naozaj čudné veci, niet pochýb. Zrejme práve na to doplatil Bezák - keď začal rozplietať zložité klbko kšeftov s cirkevným majetkom a z toho plynúcim tokom financií. A môže byť rád, že nežije v stredoveku, keď cirkev s neposlušníkmi vo vlastných radoch dokázala urobiť poriadok oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Vatikán dlho žil v presvedčení, že veriaci aj kňazi sa bez najmenšieho reptania vždy podvolia jeho neomylnému názoru a rozhodnutiu. No v prípade arcibiskupa Bezáka sa stalo čosi dosiaľ nevídané. Stovky veriacich, medzi ktorými bol mimoriadne obľúbený, sa postavili na jeho stranu, aj väčšina dekanov arcidiecézy. Svätá stolica nepochybne veľmi rýchlo urobí s tou malou vzburou poriadky, no je otázne, či bolo odvolanie obľúbeného hodnostára na mieste práve v období, keď katolícka cirkev čelí po celom svete masovému odlivu veriacich vinou rôznych pedofilných škandálov jej predstaviteľov.

Treba totiž podotknúť, že monsignore Bezák - i keď bol nekonformným kňazom, ktorý sa netajil tým, že počúva modernú hudbu, a dokázal aj o tých najzávažnejších veciach hovoriť jazykom, ktorému rozumejú aj obyčajní ľudia - nikdy nepatril k revolučnému krídlu katolíckeho kléru, ktoré presadzuje zrušenie celibátu či žiada ústretovejší postoj k homosexuálom alebo plánovanému rodičovstvu. Nebol to žiadny rebel, ktorého sa cirkev potrebovala rýchlo zbaviť, aby nenakazil ďalších. Až po nečakanom odpore voči odvolaniu arcibiskupa Bezáka sa Vatikán napokon zmohol na zdôvodnenie tohto kroku. Ako vyhlásila apoštolská nunciatúra na Slovensku, odvolaný bol na základe výsledkov apoštolskej vizitácie „iniciovanej na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej diecéze“. O tom, čoho sa týkali tieto početné podnety a kto sú tí veriaci a kňazi, ktorí sa sťažovali priamo do Vatikánu, však nuncius cudne mlčí. V katolíckej cirkvi po stáročia platí, že o rozhodnutiach pápeža, ktorý je zástupcom Boha na zemi, sa diskutovať nemôže a treba ich bezvýhradne rešpektovať. Tak urobil aj bývalý arcibiskup Bezák a utiahol sa nevedno kam. A čo my ostatní? Duše nám môže utešiť stanovisko nunciatúry, v ktorom sa píše: „Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozýva veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svätého Otca. Svätý Otec vyjadruje všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom a veriacom laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, aby sa v tejto Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac upevnila jednota Cirkvi.“ Ako by povedal klasik, ešte šťastie, že sa toho Ježiš nedožil