Aj verejnosť potrebuje, či skôr očakáva, od politikov výsledky a keď ich nevidí, potrebuje, aby padali hlavy. Lenže politické hlavy padajú veľmi zriedka a tak, keď nie je k dispozícii hlava politika, dobre padne hocijaká hlava.

Okolnosti obvinenia bývalého mediálneho mága (merané v skromných slovenských pomeroch) z prípravy vraždy sú svojím spôsobom bizarné a dodávajú prípadu punc výnimočnosti, hoci na výnimočné výkony polície a bizarné výkony v justícii sme pod Tatrami už akosi privykli.

Výnimočnosť netkvie v tom, že za mrežami sa ocitol prominent a bývalý politik. Veď v krajine dopyt po politikoch za mrežami dlhodobo oveľa presahuje ponuku. Výnimočná je predovšetkým pozoruhodná horúčkovitá aktivita polície, promptné začatie vyšetrovania iniciované výpoveďou ťažkého zločinca i málo vídaná ochota uveriť mu. Výnimočná je aj rýchlosť, s akou prokuratúra dospela k záveru, že výsledky vyšetrovania vyžadujú okamžité vznesenie obžaloby. Za zmienku stojí tiež blesková reakcia sudcu, ktorý poslal jedného z tvorcov aj protagonistov slovenskej smotánky za mreže, pretože by mohol objednávať ďalšie vraždy, mohol by utiecť a dokonca (!) by mohol ovplyvňovať korunného svedka - v tomto prípade mnohonásobného vraha izolovaného za tými najkvalitnejšími mrežami (verdikt sudcu pripomína skôr krátky proces revolučného tribunálu ako chladnokrvné posudzovanie argumentov za väzbu a proti väzbe podozrivého). A nedá sa opomenúť ani spektakulárne zatýkanie za bieleho dňa na verejnosti kohortou policajných ťažkoodencov s odistenými zbraňami, pripomínajúce skôr nácvik eliminácie samovražedného teroristu opásaného dynamitom, ako zadržanie občana do tých čias ešte stále viac či menej bezúhonného.

Verejnosť sa mohla dozvedieť, že zločinec odsúdený na doživotie si po dvadsiatich rokoch spomenul, že si uňho objednal vraždu obchodnej partnerky šéf komerčne najúspešnejšej súkromnej televízie. Je pravdepodobné, že pamäť mu osviežila skôr prchavá vízia návratu spoza mreží, pričom svedectvo o objednávke vraždy by malo byť výrazom ochoty spolupracovať na odhalení ďalších zločinov a zároveň tovarom pre výmenný obchod typu „hodnota za peniaze“, v tomto prípade „sloboda za informácie“. Jeho výpoveď vraj potvrdzujú svedectvá ďalších odsúdených zločincov. Bol definovaný aj motív a pohnútka zaiste odsúdeniahodného činu - zmocniť sa obchodného podielu. Je potvrdené aj to, že údajný objednávateľ sa s odborníkom na vraždy poznal, aj sa s ním stretol. To všetko sú takpovediac aktíva v účtovnej súvahe vyšetrovateľov.

Výpočet pasív je však zatiaľ podstatne pôsobivejší. Podozrivý sa nepriznal. O obsahu spoločného rozhovoru tvrdí každý z aktérov niečo iné. Motív a pohnútku činu spochybnila sama potenciálna obeť i manželka podozrivého. Výpovede ďalších svedkov tvrdenia iniciátora prípadu buď nepotvrdili, spochybnili, alebo rovno vyvrátili. Ako sucho konštatoval nemenovaný odborník na trestné právo, ak je vyšetrovací spis v takomto stave, musí súdny proces pre obvineného vyhrať aj študent prvého ročníka práva. Neostáva iné, než veriť, že vyšetrovatelia disponujú nejakým tajným tromfom v rukáve, hoci plánovaná priama konfrontácia dvoch protagonistov sa v tejto chvíli zdá skôr výrazom bezradnosti, ako vkladania posledných kamienkov do mozaiky nespochybniteľných dôkazov.

Treba uznať, že označenie bývalého politika za zločinca je z hľadiska mediálneho účinku dobrý ťah. Neobľúbený u obchodných partnerov, s ktorými nikdy nezaobchádzal v rukavičkách, neobľúbený v médiách pre pochybné obchodné aktivity a styky, neobľúbený u verejnosti, ktorá ho vníma ako arogantného zbohatlíka, bez politického krytia a pravdepodobne aj bez peňazí - tu sa žiadne protestné pochody za jeho oslobodenie nedali očakávať a neprekvapuje ani súhlasný, hoci trochu rozpačitý potlesk za rezolútny postup orgánov činných v trestnom konaní.

Neprekvapuje ani skutočnosť, že načrtnutá taktika otvárania dverí z doživotného väzenia sa stala inšpiráciou pre ďalších zločincov, ktorí zistili, že túžia po spravodlivosti rovnako ako po slobode, príkladom hodným nasledovania. Netrvalo dlho a z ďalekej africkej krajiny prišla podobná lákavá ponuka na objasnenie politicky motivovaného zločinu, ktorý traumatizoval Slovensko dvadsať rokov.

Každý výmenný obchod so zločincami, i keď s ušľachtilým cieľom objasniť ďalšie zločiny, nesie v sebe nemalé riziko zhubných dosahov na vnímanie spravodlivosti vo verejnosti, nevraviac o hrozbe justičného omylu. Taký obchod je pre štát výhodný len vtedy, ak sa zločin jednoznačne preukáže a páchateľa nespochybniteľne usvedčia na základe nevyvrátiteľných dôkazov. Nezaujato overiť a posúdiť výpovede zločincov, ktorých motívom je dostať sa na slobodu, to je veľká výzva pre políciu, prokuratúru i justíciu. Verme, že budú v oboch týchto prípadoch úspešní a dôjdu k nespochybniteľnému verdiktu o vine či nevine.

Nie je ambíciou tohto textu spochybňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní, hoci niektoré slabé miesta v ich postupoch sa nedajú prehliadnuť. Podľa odborníka na religionistiku Be Duhna si svedkovia Jehovovi uvedomujú, že nie všetko, čo je v Biblii napísané, sa má brať doslovne. V prípade svedkov Černákovych či svedkov Kosíkovych sa núka paralela, ktorá by mohla byť inšpiráciou aj pre slovenskú políciu, prokuratúru i súdy. Ako nás učí ľudová múdrosť, menej je niekedy viac.