Špičkoví slovenskí jadroví fyzici nemôžu kvôli nezaplateným poplatkom pracovať na experimentoch v CERN-e. Naša krajina tak stráca v očiach vedeckej komunity punc. Do CERN-u je zapojená od roku 2006. Tím jadrového fyzika Martina Venharta pritom v CERN-e získal vlastný experiment a dostali tak pridelený čas na urýchľovači častíc. Ako hovorí, ešte sa nestalo, aby sa peniaze nenašli, až teraz.

Čo vlastne chceme?

Veda niečo stojí, výskum nie je nikdy lacná záležitosť a špeciálne taký, ako robí Venhartov tím. Veda a vzdelávanie, ktoré podporuje ľudí v tom, aby skúmali a vytvárali niečo nové je však tou deliacou čiarou medzi úspešnými krajinami a montážnymi halami. Tam, kde by sme sa mali snažiť, najmä ako malá krajina, byť lepší a múdrejší, tam škrtáme. A potom sa čudujeme, prečo máme nízke platy, prečo nevymýšľame nové veci, ale len skladáme niečo, čo navrhli a vymysleli iní.

Vzdelanie či tmárstvo?

A nemusíme hovoriť len o fyzikoch, celá oblasť poctivej vedy sa na Slovensku musí obracať. Talentovaní mladí vedci odchádzajú do zahraničia, napríklad aj do susedných Čiech, lebo tam majú lepšie podmienky pre svoju prácu. A kým bystré mozgy utekajú, krajina sa stáva montážnou halou a eldorádom tmárstva a falošných správ. Slováci najviac spomedzi Európanov hodnotia iných ľudí nie podľa toho, akí sú, ale podľa farby kože či sexuálnej orientácie.

Fundamentalizmus pre deti

Nuž nedá sa tomu až tak čudovať. Kým špičkoví vedci musia doslova žobrať o peniaze, štát podporuje napríklad vydávanie učebníc, ktoré deťom doslova klamú. Školáci, ktorí navštevujú hodiny náboženstva sa tak v 8. ročníku základných škôl učia, že rodová rovnosť je kultúrou smrti. V podstate sa dozvedajú, že každý, kto neodsudzuje antikoncepciu, rovnosť žien s mužmi či umelé oplodneniem je vlastne "za smrť". To je fundamentalizmus, ktorý by sa určite páčil aj teroristickým imámom z Islamského štátu. Podľa ministerstva školstva zodpovedajú za obsah náboženských učebníc cirkvi a čo sa procesu vydávania učebníc týka, je viazaný  Vatikánskou zmluvou. Čo na tom, že na čele rezortu, ktorý platí takúto učebnicu je žena... 

Náboženská učebnica: Súhlasíte s tým, že ženy a muži by si mali byť rovní, ste
Náboženská učebnica: Súhlasíte s tým, že ženy a muži by si mali byť rovní, ste "za smrť".
Zdroj: FB Zolko