Môžeme nájsť hneď niekoľko možných príčin neúspešnej kandidatúry Martina Klusa do Európskeho dvora audítorov - od ľahkovážnosti vlády cez zákulisné politické hry až po drobné zákernosti Richarda Sulíka. Ak sa však pýtate mňa, v posledných dňoch sme v priamom prenose v plnej kráse sledovali dva mimoriadne rozšírené sebaklamy mysle.

Prvým je Dunningov-Krugerov efekt. Jav je pomenovaný po amerických psychológoch, ktorí si všim­li zvláštnosť v našom správaní - ľudia, ktorí v nejakej oblasti nie sú príliš dobrí, majú tendenciu preceňovať svoje schopnosti, zatiaľ čo skutoční odborníci sa skôr trochu podceňujú. Vysvetlenie je prozaické: keď o niečom veľa nevieš, nemôžeš ani tušiť, aká hlboká je tvoja nevedomosť. A naopak.

„Robil som svojho času prezentácie pre Európsky dvor audítorov,“ uviedol Martin Klus ako jeden z argumentov, prečo je vhodný na funkciu, o ktorú sa uchádzal. Tvrdenie, z ktorého srší sebavedomie napriek tomu, že nehovorí takmer nič o znalostiach auditu. A zďaleka nie je jediné tohto druhu. „U mňa je to vyslovene profesionálna nominácia, vychádzajúca z toho, čo som pre Slovensko robil posledných 30 mesiacov ako štátny tajomník a predtým ešte ako podpredseda parlamentu a podpredseda eurovýboru,“ pochválil sa politik médiám svojou ďalšou audítorskou kvalifikáciou. Ale zrejme vrchol je Klusovo hodnotenie potenciálnej protikandidátky na dobre platený post v Luxemburgu. „Nepoznám pani Kaszasovú, o jej práci veľa neviem. To možno hovorí samo za seba,“ uviedol bez mihnutia oka o šéfke Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, ktorá prejavila záujem o prestížnu funkciu. To už zaváňa aroganciou.

Keď aj u bývalého štátneho tajomníka bolo badať náznaky ochoty pripustiť svoju slabšiu odbornosť v danej oblasti, nastúpil ďalší psychologický fenomén - takzvané konfirmačné skresľovanie. Zjednodušene povedané, človek má sklon vyhľadávať fakty, ktoré podporujú jeho videnie sveta, a zvyšné ignorovať. A tak sme sa od Martina Klusa dozvedeli, že ani „ďalší nominanti za členské štáty nie sú, prísne vzaté, audítori“, že „bývalý predseda dvora bol právnik“ a že dôležitejšie než odborné znalosti z auditu sú znalosti európskych inštitúcií a schopnosť komunikácie a prezentácie. Akoby sám seba utvrdzoval o svojej pravde.

Ale aby sme voči slovenskému politikovi neboli nespravodliví, podobných omylov a nepresných sebahodnotení sa dopúšťame všetci, a to na dennej báze. Priznám sa, aj v tomto texte som zoradil fakty a citáty tak, aby lepšie zapadli do mojich tvrdení. A pokiaľ ide o Dunningov-Krugerov efekt, len sa rozhliadnite okolo seba. Zatiaľ čo sa tí najschopnejší vo svojich odboroch neraz zmietajú v neistote, svet čoraz viac patrí extrovertom so schopnosťou sebaprezentácie. Väčšina z nich však nenarazila v Luxemburgu ani nikde inde. Aspoň zatiaľ.