Pamätáte si ešte na nízkonákladovú leteckú spoločnosť SkyEurope? Ak nie, pripomeniem len, že začala pôsobiť na Slovensku bezmála pred dvadsiatimi rokmi. Vyznačovala sa atraktívnou ponukou, presnejšie povedané, cenou (letenka za korunu a podobne) a tomu zodpovedajúcou silnou reklamou na internete. V tom čase online reklama zďaleka nepredstavovala taký fenomén a dosah ako dnes a sociálne siete boli v plienkach.

Prečo som si na už neexistujúce aerolínie spomenul? Nebudete veriť, ale v súvislosti s prebiehajúcou predvolebnou kampaňou, ktorá sa aktuálne odohráva významným spôsobom na internete. Spomínam si na veľmi konkrétny prípad, keď v tom čase letecká spoločnosť masívne inzerovala a jej reklamné plochy sa objavovali skoro pri všetkých článkoch na internete. Aj pri takom, v ktorom sa písalo o vtedajšom leteckom nešťastí. Vidieť ponuku letenky za korunu a fotografie trosiek lietadla v jednom bol problém, veľmi veľký problém pre inzerujúcu firmu – SkyEurope (netvrdím, že to bol dôvod jej krachu).

Doba pokročila. Dnes už firmy inzerujúce na internete dobre vedia, že nie je dôležité len reklamu dobre zacieliť, teda ukázať presne tým, ktorým ju ukázať chcú (svo­jim najpravdepodobnejším potenciálnym zákazníkom), ale aj chápať kontext reklamného odkazu a obsahu, pri ktorom sa reklama objaví. Veľké firmy, teda najväčší inzerenti, venujú tejto problematike mimoriadne veľkú pozornosť, keďže dobre vedia (v lepšom prípade skôr zo skúsenosti iných firiem ako z vlastnej), že škody tým napáchané sú obrovské a hasenie dôsledkov stojí následne enormné nielen finančné prostriedky. Tejto oblasti sa v odbornej terminológii hovorí „brand safety“ – bezpečnosť značky (firmy).

Späť k volebnej kampani. Minulý týždeň som si na internete prečítal najnovší prieskum volebných preferencií politických strán. Vyplynulo z neho, že stranu Demokrati plánuje voliť iba 2,2 percenta voličov, pričom celých päť mesiacov od jej vzniku je trend len klesajúci. Čítaním článku smerom dole si ma „našiel“ reklamný predvolebný banner spomínanej strany s fotografiami, zdôrazňujem, dvoch bývalých členov Matovičovej vlády a jednej novej líderky s heslom: „Hlásime sa do služby!“ Uvedomujem si, že pre politikov je ťažké zvládnuť ambície a na druhej strane uskutočniť sebareflexiu, ale súdnosť by ich opúšťať nemala. Najmä ak službu vykonávali ešte donedávna na najvyšších miestach v štáte. Nastavené zrkadlo, v tomto prípade nevhodnej kontextovej reklamy, odhalilo aj to, čo politici nechceli.

Autor: Michal Teplica, generálny riaditeľ News and Media Holdingu