Jednou z vecí, ktoré ma v príspevku arcibiskupa Jána Oroscha už v povestnom kňazskom obežníku Trnavskej diecézy zarazili, je odvolávka na Bibliu. Po tom, čo nepochopiteľne spochybnil nevinu obetí útoku na bratislavskej Zámockej ulici, totiž dodal: „Áno, Ježiš odpúšťal hriešnikom, ale ich upozornil na hriech a potrebu nápravy. Dokonca sa vyjadril, že ten, kto pohorší jedného z najmenších…“

Veľavravnými troma bodkami arcibiskup akoby chcel naznačiť, že dokonca aj vo Svätom písme nájdeme pasáže, ktoré podporujú jeho interpretáciu tragických udalostí pred podnikom Tepláreň. Tak som trochu pátral a na internete si narýchlo pozrel zopár výkladov Biblie, ale veľmi som nezmúdrel.

Presný citát znie pomerne hrozivo. „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny,“ píše sa v menších obmenách hneď v troch evanjeliách. Najviac ma zaujal Matúšov výklad.

O čo teda ide? Učeníci sa pýtali Ježiša, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom, a ten im ukázal dieťa. Týmto spôsobom im dal najavo, že dôležitý nie je spoločenský status, ale pevná a úprimná, bezhraničná viera, akou malé neviniatko verí svojim rodičom. Kto chce odmenu vo forme kráľovstva nebeského, mal by zabudnúť na pýchu či vysoké postavenie a zmeniť sa na pokorné decko. Nemal by túžiť po vládnutí, ale by mal slúžiť iným. Na druhej strane, kto pohorší - v zmysle urobí horším, zvedie na hriech - „jedného z najmenších“, nech počíta so zatratením.

Zhruba toľko, ani menej, ani viac. Určite ide o podnetné a mimoriadne aktuálne myšlienky, nad ktorými by sa mal každý z nás zamyslieť, ale stále mi nedochádza, ako to celé súvisí so streľbou na Zámockej. Nech si už arcibiskup Orosch myslí o LGTBI+ komunite čokoľvek, nechce sa mi veriť, že by Sväté písmo a tie slová o mlynskom kameni na krku chápal doslovne. Na druhej strane, ak ich vníma obrazne, prečo to vyťahoval?

Ale asi by som už nemal toľko mudrovať. Ako som sa totiž pri rýchlokurze Písma svätého dozvedel, „Boh svojho Syna neposlal na to, aby svet súdil, ale aby ho zachránil“. Však, pán arcibiskup?