Bratislavčania, ukážte sa v kvíze: Ovládate ešte prešpurčinu?

Poznáte správne odpovede?
Foto: Shutterstock

5.5. 2022 20:00 Poznáte význam týchto výrazov? Otestujte sa z nárečia starej Bratislavy.

1/9 Drožkári

2/9 Girtla

3/9 Trotoár

4/9 Štolverky

5/9 Kugluf

6/9 Vixlajnvant

7/9 Budelár

8/9 Šlauch

9/9 Šteker

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah