Grécka mytológia v našom jazyku: Poznáte význam týchto slov?

Herkules/Herakles
Foto: SHUTTERSTOCK

11.12. 2021 12:00 Čítali ste niekedy grécke báje a povesti? Všimli ste si, koľko termínov zo starovekých bájí prešlo do nášho jazyka? Zistite, či im naozaj rozumiete.

1/10 Čo znamená spojenie "preťať gordický uzol"?

2/10 V akej situácii používame spojenie "visí nad ním Damoklov meč"?

3/10 Nemohol sa napiť, aj keď mal vodu na dosah, nemohol sa najesť, lebo vietor odviazal každé jedlo a nad hlavou mu visel kameň, ktorý ho mohol kedykoľvek zabiť. Aké spojenie vzniklo z príbehu tohto muža?

4/10 Zvedavá dievčina vypustila do sveta všetky trápenia a bolesti, zostala len nádej. Ktorý výraz vyjadruje prameň všetkého zla, biedy a utrpenia?

5/10 Čo znamená výraz "Sizyfovská práca"?

6/10 Aké je meno boha času, z ktorého vzniklo prídavné meno vyjadrujúce dlhý priebeh, napríklad v medicíne?

7/10 Achillova päta vyjadruje:

8/10 Nadmerná a nenásytná sexuálna potreba ženy sa nazýva nymfománia a vznikla zo slova nymfa. Kto boli v gréckej mytológii tieto ženy?

9/10 Jednou z nýmf bola dievčina, ktorá naštvala bohyňu svojim neustálym rozprávaním. Tá ju potrestala tým, že nemohla prehovoriť ako prvá, ale len opakovať vyrieknuté slová. Aké je meno tejto nymfy?

10/10 Ako sa hovorí nepríjemnej žene, ktorá mužovi strpčuje život? Dostala názov podľa dcér morského boha Taumanta a Okeanidy Elektry. Nepríjemne zapáchali a mali podobu položien-polovtákov.

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah