Hovoríte spisovnou slovenčinou? Otestujte sa a zistite, či robíte chyby

Poznáte správne odpovede?
Foto: Shutterstock

22.11. 2022 20:00 Viete, ktoré zo slov sú spisovné a ktoré nespisovné? Vyskúšajte sa!

1/9 Ktorá možnosť je spisovná?

2/9 Ktorá možnosť je spisovná?

3/9 Ktorá možnosť je spisovná?

4/9 Ktorá možnosť je spisovná?

5/9 Ktorá možnosť je spisovná?

6/9 Ktorá možnosť je spisovná?

7/9 Ktorá možnosť je spisovná?

8/9 Ktorá možnosť je spisovná?

9/9 Ktorá možnosť je spisovná?

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah