KVÍZ Aké Y/I sa píše v tomto slove? Ukážte sa, či zvládnete učivo žiakov základných škôl

začiatok školského roku, prváčik, školská tabuľa
Foto: SHUTTERSTOCK

22.8. 20:00 Jednoduché úlohy bývajú tie najťažšie. Ako zvládnete test pre žiakov základných škôl? Ukážte svoje vedomosti v pravopise a určite správne, aké Y/I ide v danom slove?

1/12 Kedy je v slove "biť" mäkké I?

2/12 Aké je správne množné číslo od slova pes?

3/12 Keď hovoríme o sove, tak správne napíšeme:

4/12 Aký je správny tvar tohto slova?

5/12 Ktoré písmeno nemá vybrané slová, po ktorých by sa písalo Y/Ý?

6/12 Jedno z najbežnejších slov, v ktorom napriek tomu robíme najčastejšie chybu. Ako sa píše správne?

7/12 Kedy píšeme v slove "mi" mäkké I?

8/12 Ako sa správne píše toto vybrané slovo?

9/12 Ktorý z týchto zemepisných názvov nie je napísaný správne?

10/12 Ako sa správne píše názov tohto chemického prvku?

11/12 Kedy používame tvar známena "ony"?

12/12 Aké sú významy slov "tip" a "typ"?

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah