Všetci sme ich kedysi poznali! Spomeniete si však na známe básničky aj dnes?

Ľudmila Podjavorinská patrí k najobľúbenejším autorom básní pre deti.
Foto: archív

17.9. 12:00 Ľudmila Podjavorinská patrí k najobľúbenejším slovenským autorom básní pre deti. V detstve nám ich mamy nadšene recitovali. Spomeniete si však na ne aj dnes?

Kultúrne dedičstvo: V Bzinciach pod Javorinou je sprístupnený dom obľúbenej spisovateľky s pôvodným zariadením a dobovými fotografiami.

1/10 Spisovateľka sa narodila 26. apríla 1872 v rodine Karola Riznera a jeho manželky Márie rodenej Klimáčekovej. Aká to bola rodina?

Foto: ARCHÍV
Spisovateľka Ľudmila Podjavorinská začala písať už v mladosti.

2/10 Kto podporoval mladú Ľudmilu v písaní?

Foto: archív
Spisovateľka Podjavorinská si zvolila umelecký pseudonym.

3/10 Ľudmila sa po rodičoch volala Riznerová. Prečo si dala pseudonym Podjavorinská?

Foto: archív
Ľudmila Podjavorinská čítala svoje verše aj dedinským šarvancom v Bzinciach pod Javorinou, kde žila.

4/10 Vydala sa spisovateľka a mala deti?

Foto: ARCHÍV
O spisovateľke a jej tvorbe sa viac dozviete v pamätnej izbe v jej rodnej obci.

5/10 Hrdinami jej básničiek pre deti boli zvieratká. Jedno z nich bolo nezbedné, ale neskôr zmúdrelo a usadilo sa. Čo to bolo za zvieratko a ako sa volalo?

Foto: archív
Spisovateľka deťom rozumela a vedela ich pochopiť.

6/10 Z knižky Čin-čin je aj nasledujúci verš. Viete ho doplniť? Čimčarara-čim-čim-čim ....

Foto: archív
Ako za spisovateľkiných čias - v pamätnej izbe Ľudmily Podjavorinskej.

7/10 Hrdinom ďalšej knižky je zvieratko, ktoré sa práve narodilo. Ako znie prvý verš?

Foto: archív
Kolegyňa: Ľubo Feldek pokrstil liečivými prameňmi aj lavičku Ľudmily Podjavorínskej.

8/10 Aj z tejto knižky je veľa známych veršov. Napríklad tento: Dohodli sa s kvikom kvakom kvak, že ho ......, tak!

Foto: ERIK KOLLÁRIK
Do pamätnej izby spisovateľky chodia deti neustále.

9/10 Ľudmila Podjavorinská písala pre deti nadšene a vtipne. Z ktorej básne je úryvok: Čo sa stalo, milé stvory? Leží Bodrík, leží chorý... Musí to byť veľká muka, keď tak stene, keď tak kuká.

Foto: archív
Zrejme najznámejšia knižka Podjavorinskej Čin-čin.

10/10 Spisovateľka sa zastávala aj nezbedných detí a neodsudzovala ich. O tom je i básnička Jožkov žart. Čím chlapec vyplašil dedinčanku? Zrazu pozrie … Preboha, aká to tu stonoha? Oči to má, zuby, nos - „Rata, ľudia, svetlonos!“

Foto: archív
Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah