KVÍZ Ako ste na tom s geometriou? Neurobíte si hanbu pred žiakmi základnej školy?

Matematika
Foto: Karolina Grabowska na Pexels

3.6. 12:00 Veľa ľudí hovorí o matematike ako o najväčšom postrachu zo školských čias. Rovnako nás však dokázala potrápiť jej súčasť – geometria. Okrem precízneho rysovania sme museli zvládnuť aj niekoľko vzorcov a presné názvoslovie. Ako by ste na tejto písomke obstáli dnes? Patrili by ste medzi jedničkárov alebo by to bola hanba medzi päťkármi?

1/12 Do geometrie patrí legendárne Ludolfovo číslo. Viete, akú hodnotu má pí?

2/12 Aký je to tupý uhol?

3/12 Aký obvod má štvorec, ktorého jedna strana meria 4 centimetre?

4/12 Aký je správny vzorec na výpočet obsahu obdĺžnika?

5/12 Ako sa nazýva úsečka, ktorá prechádza stredom kružnice a ktorej oba krajné body ležia na jej obvode?

6/12 Ako správne znie Pytagorova veta?

7/12 Čo je to dotyčnica?

8/12 Aký je vzorec na výpočet objemu kocky?

9/12 Aký je to pravý uhol?

10/12 Aký je objem kvádra so stranami 3, 4 a 5 centimetrov?

11/12 Aký je to rovnoramenný trojuholník?

12/12 Čo je to ťažisko?

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah