Poznáte Slovensko? Ukážte sa! Rýchly kvíz vám dá hneď odpoveď

Poznáte správne odpovede?
Foto: Shutterstock

20.1. 20:00 Viete, v akých okresoch by ste hľadali tieto slovenské mestá? Vyskúšajte sa.

1/11 V ktorom okrese nájdete Stupavu?

2/11 V ktorom okrese nájdete Modru?

3/11 V ktorom okrese nájdete Šamorín?

4/11 V ktorom okrese nájdete Nemšovú?

5/11 V ktorom okrese nájdete Starú Turú?

6/11 V ktorom okrese nájdete Bojnice?

7/11 V ktorom okrese nájdete Hurbanovo?

8/11 V ktorom okrese nájdete Vrútky?

9/11 V ktorom okrese nájdete Fiľakovo?

10/11 V ktorom okrese nájdete Spišské Podhradie?

11/11 V ktorom okrese nájdete Sečovce?

Hrať znova Pochváľ sa výsledkom Ďalšie kvízy

Ďalšie obľúbené kvízy

Video obsah